ระบบบริการจองรถ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

# เรือง ชื่อ สถานที่ วันที่ พนักงานขับรถ รถ สถานะ
11 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน RSU English Language Academic Contests 2023 ปิยวรรณ รัตนวารินทร์ชัย มหาวิทยาลัยรังสิต 27 ม.ค. 2566 07:30:00 รอการอนุมัติ
10 การอบรมสัมมนา หัวข้อ Maximizing Student Engagement 2022 จิตติมา พิศาภาค โรงแรม Swisssotel Bangkok Ratchada กรุงเทพฯ 14 ต.ค. 2565 07:15:00 รอการอนุมัติ
9 ขนย้ายสิ่งของ นัฐพร ศรีจันทร์ รร.สาธิตเกษตร 30 ก.ย. 2564 07:00:00 ชาญชัย บัวหลวง รถกะบะ อนุมัติ
8 ขอนำรถไปเคลื่อนย้ายserver ที่ IDR LAB บางนา นัฐพร ศรีจันทร์ IDR LAB บางนา 28 ก.ย. 2564 08:30:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กล่ด รถตู้ อนุมัติ
7 ขนผัก นัฐพร ศรีจันทร์ อาคารเกษตร 19 ก.ค. 2564 07:13:00 รอการอนุมัติ
6 IDR LAB นัฐพร ศรีจันทร์ bangna 16 ก.ค. 2564 07:50:00 รอการอนุมัติ
5 โอลิมปิค สงกรานต์ สว่างศรี Nectec อนุสาวรีย์ชัย 28 ก.ค. 2564 12:00:00 รอการอนุมัติ
4 สัมนาระบบ clound & Virus สงกรานต์ สว่างศรี Nectec อนุสาวรีย์ชัย 28 ก.ค. 2564 08:00:00 รอการอนุมัติ
2 ระบบ server จารี เพชรอาวุธ ไบเทค บางนา 2 ก.ค. 2564 08:00:00 รอการอนุมัติ
1 coding programmer สงกรานต์ สว่างศรี เมืองทองธานี 8 ก.ค. 2564 05:03:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กล่ด รถตู้ อนุมัติ