ระบบบริการจองรถ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

# เรือง ชื่อ สถานที่ วันที่ พนักงานขับรถ รถ สถานะ
1573 สั่งของไหว้ งานไหว้ครูดนตรีไทย ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดสี่มุมเมือง+ ห้างแม็คโคร+ ตลาดบองมาเซ่ 24 ก.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1572 ขนเครื่องสังเวยไปถวายศาลเจ้าพ่อหนองผักชี เจ้าแม่พัชรี ทรงธรรม สุขยานี ศาลเจ้าพ่อหนองผักชี เจ้าแม่พัชรี 25 ก.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1571 พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑา กรมพลศึกษา สุภัทรชัย สุนทรวิภาค สนามกีฬาแห่งชาติ(ศุภชลาศัย) 8 ส.ค. 2567 05:30:00 อนุมัติ
1570 พานักเรียนร่วมแข่งขันกีฬากีฑา กรมพลศึกษา สุภัทรชัย สุนทรวิภาค สนามกีฬาแห่งชาติ(ศุภชลาศัย) 7 ส.ค. 2567 05:30:00 อนุมัติ
1569 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย กานตพงศ์ จันทร์ทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 7 ส.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1568 ค่ายสาธิตเกษตร ม.2 ศุภชัย ธูปสุวรรณ วัดปัญญานันทาราม 7 ส.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1567 พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑา กรมพลศึกษา สุภัทรชัย สุนทรวิภาต สนามก๊ฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย ) 6 ส.ค. 2567 05:30:00 อนุมัติ
1564 พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑา กรมพลศึกษา สุภัทรชัย สุนทรวิภาต สนามก๊ฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย ) 5 ส.ค. 2567 05:30:00 อนุมัติ
1562 พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑา กรมพลศึกษา สุภัทรชัย สุนทรวิภาต สนามก๊ฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย ) 9 ส.ค. 2567 05:30:00 อนุมัติ
1560 ตอนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการสาธิตเกษตร-นางิสะ สุภัทรชัย สุนทรวิภาต สนามบินสุวรรณภูมิ 22 ก.ค. 2567 12:10:00 อนุมัติ
1559 พานักเรียนไปแข่งขันกีฬากรีฑา รายการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2567 สุภัทรชัย สุนทรวิภาต ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาฯ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 9 ก.ย. 2567 05:30:00 อนุมัติ
1558 พานักเรียนไปแข่งขันกีฬากรีฑา รายการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2567 สุภัทรชัย สุนทรวิภาต ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาฯ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 8 ก.ย. 2567 05:30:00 อนุมัติ
1557 พานักเรียนไปแข่งขันกีฬากรีฑา รายการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2567 สุภัทรชัย สุนทรวิภาต ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาฯ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 7 ก.ย. 2567 05:30:00 อนุมัติ
1556 พานักเรียนไปแข่งขันกีฬากรีฑา รายการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2567 สุภัทรชัย สุนทรวิภาต ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาฯ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 6 ก.ย. 2567 05:30:00 อนุมัติ
1555 ประชุมผู้จัดการทีมกรีฑา รายการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก สุภัทรชัย สุนทรวิภาต ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาฯ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 5 ก.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1554 ประชุมผู้จัดการทีมกรีฑา กรมพลศึกษา สุภัทรชัย สุนทรวิภาต สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย) 4 ส.ค. 2567 12:30:00 อนุมัติ
1553 ประสานงานการฝึกวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ สมนึก พงศ์กุหลาบ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 23 ก.ค. 2567 14:15:00 อนุมัติ
1552 พานักกีฬาไปแข่งทีบอล พรธิมา มณีรัตน์ สนามกีฬาใต้หวัน อ่อนนุช เขตประเวศ 25 ส.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1551 อบรมที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ฐิภาพรรณ บุญมี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 31 ก.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1550 รับวิทยากร โครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ ศาสตรจารย์ คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ เอลวิน ธารไพศาลสมุทร 6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 11 ถนนพระราม 6 แขวง/เขตพญาไท กทม 10400 3 ส.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1549 จัดซื้อของค่ายจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 สรวิชญ์ สังข์ทอง แม็คโครสาขาแจ้งวัฒนะ 1 ส.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1548 นักเรียนและอาจารย์ร่วมพิธีถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ฯ วันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี 26 ก.ค. 2567 08:20:00 อนุมัติ
1547 ผอ. และรองผอ. ร่วมพิธีถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ฯ วันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี 26 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1546 ไปซื้อ ปพ. 1และส่งหนังสือการจัดซื้อแบบปพ. 3 วรุฬลักษณ์ เลียงมา ศึกษาภัณฑ์ ราชบพิธและ สปป. กทม. 2 ส.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1545 ร่วมงานฌาปนกิจ มารดา อ. สาวิตรี เจริญส่งเสริมกิจ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต 18 ก.ค. 2567 12:30:00 อนุมัติ
1544 ขอเปลี่ยนวีซ่า Non B และ แจ้งเข้าประกันสังคม ขอเลขภาษี พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.1 แจ้งวัฒนะ - สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 2 และสรรพากรพื้นที่ 9 19 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1543 งานวิเทศสัมพันธ์ ส่งนร.แลกเปลี่ยน ตันจงกาตง สุทธิพจน์ เทียบเทียมเมธา สนามบินสุวรรณภูมิ 4 ส.ค. 2567 04:00:00 อนุมัติ
1542 การแข่งขันบาสเกตบอล ทอ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.นายเรืออากาศ 26 ก.ค. 2567 11:30:00 อนุมัติ
1541 การแข่งขันบาสเกตบอล ทอ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.นายเรืออากาศ 24 ก.ค. 2567 12:43:00 อนุมัติ
1540 ไปรับพระ วัดเสมียนนารีและ ส่งพระวัดเสมียนนารี กานตพงษ์ จันทร์ทอง วัดเสมียนนารี 19 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1539 ผอ.และรอง ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรม มารดา อ.สาวิตรี เจริญส่งเสริมกิจ ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ศาลา 5 วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เขตบางเขน กทม. 17 ก.ค. 2567 16:00:00 อนุมัติ
1537 สวดพระอภิธรรม มารดาอาจารย์ สาวิตรี เจริญส่งเสริมกิจ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศาลา 5 วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เขตบางเขน กทม. 17 ก.ค. 2567 16:30:00 อนุมัติ
1535 คณาจารย์ร่วมงานสวดพระอภิธรรม ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ วัดอภัยทายาราม 15 ก.ค. 2567 16:00:00 อนุมัติ
1534 รองจิตติมา ประชุมจัดทำผังการสร้างข้อสอบ Testblueprint สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ หอประชุมคุรุสภา 19 ก.ค. 2567 07:15:00 อนุมัติ
1533 รองจิตติมา ประชุมจัดทำผังการสร้างข้อสอบ Testblueprint สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ หอประชุมคุรุสภา 18 ก.ค. 2567 07:45:00 อนุมัติ
1532 ผอ.และรอง ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรม ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ วัดอภัยทายาราม 15 ก.ค. 2567 16:00:00 อนุมัติ
1530 ผอ.และรอง ร่วมงานสวดพระอภิธรรม มารดานางพรรณพิมล ธัญญเจริญ ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ วัดดอนเมือง 13 ก.ค. 2567 17:00:00 อนุมัติ
1529 ร่วมงานสวดพระอภิธรรม มารดานางพรรณพิมล ธัญญเจริญ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดดอนเมือง 13 ก.ค. 2567 17:00:00 อนุมัติ
1527 การแข่งขันบาสเกตบอล ทอ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.นายเรืออากาศ 6 ส.ค. 2567 12:00:00 อนุมัติ
1523 การแข่งขันบาสเกตบอล ทอ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.นายเรืออากาศ 25 ก.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1522 ไปซื้อหนังสือที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา อาจารย์สุพรรณิการ์ ศรียาภัย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 18 ก.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1521 ศึกษานอกสถานที่ วิชาเทคนิคการถ่ายภาพ ม.5 เอกราช มบขุนทด จ.สมุทรปราการ 25 ส.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1520 ศึกษานอกสถานที่ วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น ม.4 เอกราช มบขุนทด จ.พระนครศรีอยุธยา 18 ส.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1519 ศึกษานอกสถานที่ วิชาการผลิตภาพยนตร์ฯ ม.3 เอกราช มบขุนทด จ.นครปฐม 4 ส.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1518 ผอ. รองอวรวรรณ และรองวรวรรณ เปิดบัญชีธนาคาร สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ ธนาคาร 18 ก.ค. 2567 10:30:00 อนุมัติ
1517 ส่งอาหารกลางวันนักเรียนและอาจารย์ ระดับ ป.6 มะลิ สมหมาย วัดโพธิ์ 15 ส.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1516 ส่งพระและเครื่องสังฆทาน มะลิ สมหมาย วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 26 ก.ค. 2567 15:00:00 อนุมัติ
1515 ศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ จ.อยุธยา 18 ส.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1514 ศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง จ.อยุธยา 18 ส.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1512 สำรวจเส้นทางก่อนไปศึกษานอกสถานที่ เบญจมาศ รอดวงษ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์คลอง5, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ 24 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1511 ส่งอาหารนักเรียนระดับ ป.2 เบญจมาศ รอดวงษ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 7 ส.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1510 สำรวจเส้นทางทัศนศึกษาระดับ ป.1 จันทิมา นิลอุบล สานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ , ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา 18 ก.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1509 การแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ ระดับประถม ชญานิน ภู่เจริญ ม.รามคำแหง 10 พ.ย. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1508 การแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ ระดับประถม ชญานิน ภู่เจริญ ม.รามคำแหง 10 พ.ย. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1507 พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ปิยวรรณ รัตนวารินทร์ชัย มหาวิทยาลัยรังสิต 23 ส.ค. 2567 06:50:00 อนุมัติ
1506 ประกวดเรียงความ วรารักษ์ เกียรติสมชาย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 13 ก.ค. 2567 06:15:00 อนุมัติ
1505 เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอผลงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการ NSC2024 นงนุช นุชระป้อม อาคารเรียนรวม 3 (SC3) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 31 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1504 ทำแลป วงเดือน สร้อยสี คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตร 9 ก.ค. 2567 16:30:00 อนุมัติ
1503 การแข่งขันฮอกกี้ กรมพลศึกษา ศรัณย์ รื่นณรงศ์ สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 12 ก.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1502 การแข่งขันฮอกกี้ กรมพลศึกษา ศรัณย์ รื่นณรงศ์ สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 13 ก.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1501 การแข่งขันฮอกกี้ กรมพลศึกษา ศรัณย์ รื่นณรงศ์ สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 17 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1500 การแข่งขันฮอกกี้ กรมพลศึกษา ศรัณย์ รื่นณรงศ์ สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 15 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1499 การแข่งขันฮอกกี้ กรมพลศึกษา ศรัณย์ รื่นณรงศ์ สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 15 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1498 การแข่งขันฮอกกี้ กรมพลศึกษา ศรัณย์ รื่นณรงศ์ สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 15 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1495 ขอใช้รถตู้14ที่นั่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฮอกกี้ กรมพลศึกษา ศรัณย์ รื่นณรงค์ สนามฮอกกี้ คลอง6 14 ก.ค. 2567 12:00:00 อนุมัติ
1494 เยี่ยมชมการจัดบูธสาธิตวิชาการ สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ สาธิตจุฬา 7 ส.ค. 2567 12:30:00 อนุมัติ
1493 ไปรับเจ้าอาวาส รัตติกาล นิยมเอี่ยม วัดชลประทาน 13 ก.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1491 สำรวจศึกษา​นอกสถานที่​ วรพรรณ สังขเวช อยุธยา 14 ก.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1490 รับเล่ม Work permit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีแสควร์ หลักสี่ 10 ก.ค. 2567 09:30:00 อนุมัติ
1489 งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9 (ขอรถตู้ 2 คัน) ศุทธินี หางแก้ว โรงเรียนสาธิตจุฬา 9 ส.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1488 งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9 (ขอรถตู้ 2 คัน) ศุทธินี หางแก้ว โรงเรียนสาธิตจุฬา 8 ส.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1487 งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9 (ขอรถตู้ 2 คัน) ศุทธินี หางแก้ว โรงเรียนสาธิตจุฬา 7 ส.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1486 ส่งใบสมัคร TEDET ศุทธินี หางแก้ว โรงเรียนปราโมชวิทยา 23 ก.ค. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1485 แข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา ฐาปนา ถาวร สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 13 ส.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1484 แข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา ฐาปนา ถาวร สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 13 ส.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1483 แข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา ฐาปนา ถาวร สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 13 ส.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1482 แข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา ฐาปนา ถาวร สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 31 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1481 แข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา ฐาปนา ถาวร สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 31 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1480 แข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา ฐาปนา ถาวร สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 31 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1479 แข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา ฐาปนา ถาวร สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 26 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1478 แข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา ฐาปนา ถาวร สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 26 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1477 แข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา ฐาปนา ถาวร สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 26 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1476 แข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา ฐาปนา ถาวร สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 23 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1475 แข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา ฐาปนา ถาวร สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 23 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1474 แข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา ฐาปนา ถาวร สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 23 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1473 แข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา ฐาปนา ถาวร สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 17 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1472 แข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา ฐาปนา ถาวร สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 17 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1471 แข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา ฐาปนา ถาวร สนามก๊ฬากรมพลศึกษา คลอง 6 17 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1470 ขอเล่มwork permit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไฮทีสแควร์ หลักสี่ 5 ก.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1469 ไปทำแลป วงเดือน สร้อยสี คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตร 3 ก.ค. 2567 16:00:00 อนุมัติ
1468 ไปชำระภาษี รัตติกาล นิยมเอี่ยม กรมสรรพากร 8 ก.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1467 ไปรับหนังสือ SE-ED อาจารย์สุพรรณิการ์ ศรียาภัย ตึกเดอะเนชั้น 8 ก.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1466 การแข่งขันเปตองการกุศลท่าเรือโอเพน คาลอส บุญสุุภา สนามกีฬาเปตองการท่าเรือแห่งประเทศไทย 13 ก.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1465 อ.สิขเรศ พานักเรียนแข่งขันวิชาการ ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 14 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1464 อ.สิขเรศ พานักเรียนแข่งขันวิชาการ ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ห้องประชุมพูนทรัพย์ ครุศาสตร์ จุฬา 13 ก.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1463 ส่งอาหารนักเรียนกลางวัน ป.3 เบญจภรณ์ จันทร์ศิริ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ 25 ก.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1462 ซื้อยาเวชภรรณ์งานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี2567 ชัญญานุช กำลังหาญ ร้านยาสะพานใหม่ 2 ก.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1461 ผอ. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ วัดกลางเกาะระกำ จ.อยุธยา 3 ก.ค. 2567 13:50:00 อนุมัติ
1460 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเข้าร่วมงานเลี้ยงสมาคมผู้ปกครองฯ สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 5 ก.ค. 2567 16:30:00 อนุมัติ
1459 พานักเรียนทำแลป วงเดือน สร้อยสี คณะสิ่งแวดล้อม 2 ก.ค. 2567 16:15:00 อนุมัติ
1458 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 28 มิ.ย. 2567 10:40:00 อนุมัติ
1457 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1456 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 21 มิ.ย. 2567 14:30:00 อนุมัติ
1455 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 21 มิ.ย. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1454 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1453 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 14 มิ.ย. 2567 14:05:00 อนุมัติ
1452 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อรุณี อ้นมงคล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 14 มิ.ย. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1451 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 14 มิ.ย. 2567 09:45:00 อนุมัติ
1450 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1449 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 7 มิ.ย. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1448 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 7 มิ.ย. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1447 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 มิ.ย. 2567 11:25:00 อนุมัติ
1446 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 มิ.ย. 2567 09:45:00 อนุมัติ
1445 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1444 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 28 มิ.ย. 2567 09:40:00 อนุมัติ
1443 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 25 มิ.ย. 2567 09:35:00 อนุมัติ
1442 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 20 มิ.ย. 2567 18:30:00 อนุมัติ
1441 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 20 มิ.ย. 2567 17:00:00 อนุมัติ
1440 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 20 มิ.ย. 2567 13:15:00 อนุมัติ
1439 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 18 มิ.ย. 2567 14:15:00 อนุมัติ
1438 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1437 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 14 มิ.ย. 2567 10:25:00 อนุมัติ
1436 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 14 มิ.ย. 2567 08:55:00 อนุมัติ
1435 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1434 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 19 มิ.ย. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1433 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 มิ.ย. 2567 13:35:00 อนุมัติ
1432 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 18 มิ.ย. 2567 12:30:00 อนุมัติ
1431 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1430 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 11 มิ.ย. 2567 13:45:00 อนุมัติ
1429 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 11 มิ.ย. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1428 ซื้อหนังสือเตรียมความพร้อมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการสังคมศึกษา แทนรัก อิสระวิภรณ์สกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 ส.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1427 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 11 มิ.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1426 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1425 แข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา แทนรัก อิสระวิภรณ์สกุล อาคารวิทยบริการ 27 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1424 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 4 มิ.ย. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1423 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1422 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 มิ.ย. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1421 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม เอลวิน ธารไพศาลสมุทร ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 มิ.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1420 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 มิ.ย. 2567 09:10:00 อนุมัติ
1419 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม เอลวิน ธารไพศาลสมุทร ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 มิ.ย. 2567 08:20:00 อนุมัติ
1418 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 13 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1417 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 12 มิ.ย. 2567 15:08:00 อนุมัติ
1416 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 11 มิ.ย. 2567 14:30:00 อนุมัติ
1415 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 10 มิ.ย. 2567 17:25:00 อนุมัติ
1414 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 10 มิ.ย. 2567 14:28:00 อนุมัติ
1413 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 10 มิ.ย. 2567 13:17:00 อนุมัติ
1412 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม เอลวิน ธารไพศาลสมุทร ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 มิ.ย. 2567 09:15:00 อนุมัติ
1411 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 มิ.ย. 2567 10:50:00 อนุมัติ
1410 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 6 มิ.ย. 2567 13:45:00 อนุมัติ
1409 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 4 มิ.ย. 2567 10:13:00 อนุมัติ
1408 ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมมารดา ผศ. ณัฐณิชา รื่นบุญ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดกลางเกาะระกำ ต.บ้านสร้าง อ.บางประอิน จ.อยุธยา 29 มิ.ย. 2567 16:30:00 อนุมัติ
1407 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 27 มิ.ย. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1406 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน ปิยวรรณ รัตนวารินทร์ชัย โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 20 มิ.ย. 2567 17:30:00 อนุมัติ
1405 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 20 มิ.ย. 2567 16:20:00 อนุมัติ
1404 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 มิ.ย. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1403 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 20 มิ.ย. 2567 11:30:00 อนุมัติ
1402 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 20 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1401 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 20 มิ.ย. 2567 07:45:00 อนุมัติ
1400 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 19 มิ.ย. 2567 13:35:00 อนุมัติ
1399 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 13 มิ.ย. 2567 15:20:00 อนุมัติ
1398 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 13 มิ.ย. 2567 13:45:00 อนุมัติ
1397 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 มิ.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1396 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 6 มิ.ย. 2567 13:35:00 อนุมัติ
1395 อ. สมนึก ไปศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 1 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1393 ศึกษานอกสถานที่โครงการแลกเปลี่ยนนางิสะ สมนึก พงศ์กุหลาบ กรุงเทพมหานคร 2 ส.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1392 ศึกษานอกสถานที่โครงการแลกเปลี่ยนนางิสะ สมนึก พงศ์กุหลาบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31 ก.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1391 ทัศนศึกษานักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการอุบุยามา รุ่นที่ 36 อภิชัย อินดีคำ กรุงเทพฯ 19 ส.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1390 ทัศนศึกษานักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการอุบุยามา รุ่น 36 อภิชัย อินดีคำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15 ส.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1388 ยื่นภาษี และติดต่อประกันสังคม อารีย์ มัดตะเดช สรรพากรพื้นที่ 7 และสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 2 27 มิ.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1386 พา นร. ไปทำแลปที่ภาคจุลชีววิทยา วงเดือน สร้อยสี ม.เกษตรศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 26 มิ.ย. 2567 16:30:00 อนุมัติ
1385 ค่ายพัฒนาคุณจริยธรรม สรวิชญ์ สังข์ทอง วัดปัญญานันพาราม 7 ส.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1384 จัดซื้ออุปกรณ์งานโสตฯ( ของงานจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์สาธิตเกษตร์ นพพร ตรีจรูญ ฟอร์จูนทาวน์ (ถนน รัชฎาภิเษกพระราม9 ) และ เซียร์รังสิต 25 ก.ค. 2567 09:15:00 อนุมัติ
1383 ส่งพระภิกษุและขนของไปส่งที่วัด ทัศพร วงษ์ทันท์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 18 ก.ค. 2567 10:30:00 อนุมัติ
1382 ไปซื้อของจัดโครงการ สาธิตรักการอ่าน สุดาวรรณ ยอดรัก บางใหญ่ซิติ้ 26 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1381 ประชุมงานกิจกรรมไทย -ญี่ปุ่นระดับป.2 กมเลศ โพธิ์ทอง โรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น 12 ก.ค. 2567 13:15:00 อนุมัติ
1380 ศีกษานอกสถานที่่รายวิชา ท 30210 อนุศักดิ์ เนตรานนท์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ตลาดพลู 6 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1379 ต่ออายุวีซ่า Mr. Micheal Noel Sexton พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม 1 แจ้งวัฒนะ 1 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1378 เดินทางไปค่ายจริยธรรมสาธิตเกษตร ภาธร พงศ์ไพจิตร สวนธรรมศรีปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 29 มิ.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1377 ไปร่วมงาน รัตติกาล นิยมเอี่ยม โรงแรมมิลาเคิล miracle 5 ก.ค. 2567 16:00:00 อนุมัติ
1376 นำนักเรียนไปแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ ธีรพงศ์ เธียรภัทรพัศ ม.รามคำแหง กทม 10 พ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1375 ผอ.ไปมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตและโรงเรียนสอนคนตาบอด สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ ม. ราชภัฎสวนดุสิตและโรงเรียนสอนคนตาบอด 16 ก.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1374 ผอ.ไปพหุภาษา สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ พหุภาษา 9 ก.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1373 ผอ. และรอง เข้าร่วมสวดพระอภิธรรม มารดา ผศ.ดร.อวยพร สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ วัดบรรหารแจ่มใส 26 มิ.ย. 2567 15:45:00 อนุมัติ
1372 พา นร. ไปทำแลปที่ภาคจุลชีววิทยา วงเดือน สร้อยสี ม.เกษตรศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 25 มิ.ย. 2567 16:00:00 อนุมัติ
1371 ศึกษานอกสถานที่ (ส่งอาหารนักเรียน) เยาวนารถ โพธิ์มี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 30 ส.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1370 ไปส่งอ.ภาธร ที่สวนธรรมศรีปทุม(ค่ายจริยะ ม.3) เบญจพร ปัณฑพลังกูร สวนธรรมศรีปทุม 28 มิ.ย. 2567 14:00:00 อนุมัติ
1368 นักเรียนและตัวแทนอาจารย์เข้าร่วมพิธีถวายพระพร ร่วมกับผู้บริหาร สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี 3 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1367 ผู้บริหารเข้าร่วมถวายพระพร สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี 3 ก.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1366 ขอรถไปซื้อของค่ายจริยธรรม ม.3 ดวงกมล ธงชมเชย แม็คโคร แจ้งวัฒนะ 24 มิ.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1365 รองฯ ผอ. เข้าร่วมประชุมงานวิจัย สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น 25 มิ.ย. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1364 พานักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพฯ ไปทำกิจกรรมส่งมอบขวดอีโค่บริคส์กับโครงการธนาคารขยะ กฤษณา โภคพันธ์ มูลนิธิสวนผึ้งน้อยนักสู้ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 22 มิ.ย. 2567 12:00:00 อนุมัติ
1362 ขอเลขภาษี และแจ้งเข้าประกันสังคม พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สรรพากรพื้นที่ 7 และสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 2 24 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1361 ศึกษานอกสถานที่ระดับป.4( ส่งอาหารนักเรียน ) วีณา วงศ์ศรีเผือก วัดพระแก้ว 30 ส.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1360 ส่งพระอาจารย์และเครื่องสังฆทาน ระดับป. 4 วีณา วงศ์ศรีเผือก วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน 28 มิ.ย. 2567 12:00:00 อนุมัติ
1359 รับโล่ธรรมศึกษา สันติชัย อนุวรชัย วัดทองนพคุณ กทม 27 มิ.ย. 2567 12:00:00 อนุมัติ
1357 ประชุมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ 11 ก.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1356 รองฯ วรวรรณ นิเทศนิสิต ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ รร.บางบัว 19 มิ.ย. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1355 นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงในรายการ GENWIT อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ เชาวน์วุฒิ อรุโณทอง สตูดิโอเวิร์คพอยท์ 99 หมู่ 2 ถนน รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 24 มิ.ย. 2567 15:00:00 อนุมัติ
1354 อบรมจิตอาสา นศท. เมธี ศิลา สวนเจ้าเชตุ 19 มิ.ย. 2567 12:00:00 อนุมัติ
1353 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ฯ (PISA) ธัชวิน ยศเฉลิมวงศ์ โรงแรมพูลแมน คิว พาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร 22 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1352 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ฯ (PISA) ธัชวิน ยศเฉลิมวงศ์ โรงแรมพูลแมน คิว พาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร 21 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1351 การประชุรับฟังความเห็น เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน กัณฑิมา เนียมโภคะ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา 20 มิ.ย. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1350 ผอ. และรองอรวรรณ เข้าร่วมพิธิปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลนานาชาติ (ขอพี่บอยขับรถ) เอลวิน ธารไพศาลสมุทร indoor stadium หัวหมาก 21 มิ.ย. 2567 14:00:00 อนุมัติ
1349 รับเล่ม Work permit Mr. Josue , Mr. Fernando พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศุนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ 19 มิ.ย. 2567 12:30:00 อนุมัติ
1348 แข่งขันแบดมินตัน ( กรมพละ ) พฤกษา กิ้วสระทรัพย์ สนามแบดมินตันฟิตเนส เอมพันธ์ สปอร์ต อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 21 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1347 แข่งขันแบดมินตัน ( กรมพละ ) พฤกษา กิ้วสระทรัพย์ สนามแบดมินตันฟิตเนส เอมพันธ์ สปอร์ต อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 20 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1346 แข่งขันแบดมินตัน ( กรมพละ ) พฤกษา กิ้วสระทรัพย์ สนามแบดมินตันฟิตเนส เอมพันธ์ สปอร์ต อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 19 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1345 แข่งขันแบดมินตัน ( กรมพละ ) พฤกษา กิ้วสระทรัพย์ สนามแบดมินตันฟิตเนส เอมพันธ์ สปอร์ต อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 18 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1344 แข่งขันแบดมินตัน ( กรมพละ ) พฤกษา กิ้วสระทรัพย์ สนามแบดมินตันฟิตเนส เอมพันธ์ สปอร์ต อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 17 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1343 แข่งขันแบดมินตัน ( กรมพละ ) พฤกษา กิ้วสระทรัพย์ สนามแบดมินตันฟิตเนส เอมพันธ์ สปอร์ต อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 16 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1342 แข่งขันแบดมินตัน ( กรมพละ ) พฤกษา กิ้วสระทรัพย์ สนามแบดมินตันฟิตเนส เอมพันธ์ สปอร์ต อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 15 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1341 พานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ก.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1340 พานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 ก.ค. 2567 08:29:00 อนุมัติ
1339 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล วรรณพร พิชพรม สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก 21 มิ.ย. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1338 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอล วรรณพร พิชพรม สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก 20 มิ.ย. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1337 เข้าร่วมพิธีปิดวอลเลย์บอลนานาชาติ อชิระ ภิสาภาค หัวหมาก รามคำแหง 21 มิ.ย. 2567 14:00:00 อนุมัติ
1336 นำนักแสดงพิธีเปิดการแสดงวอลเลย์นานาชาติ สโรชา จี๊ดกลั่น หัวหมาก รามคำแหง 20 มิ.ย. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1334 การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาและเกตุการณ์ปัจจุบัน​ สาธิตวิชาการ ตนุภัทร เกื้อกูล รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ ฝ่ายมัธยม 8 ส.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1332 การแข่งขันสะกดคำภาษาญี่ปุ่น เจนวิทย์ ต่อพัฒนนันท์ ไบเทคบางนา 29 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1331 นำนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ระดับมัธยมศึกษา นงนุช นุชระป้อม อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ห้อง 421 4 ก.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1330 พานักเรียนไปฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สันติชัย อนุวรชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระคร 19 ก.ย. 2567 13:50:00 อนุมัติ
1329 รอบรั้วนนทรี รายวิชาสมรรถนะเพื่อชีวิต ป.2 ปฎิญญาภรณ์ สุขรมย์ รอบ ม.เกษตร 12 ก.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1328 รอบรั้วนนทรี รายวิชาสมรรถนะเพื่อชีวิต ป.2 ปฎิญญาภรณ์ สุขรมย์ รอบ ม.เกษตร 12 ก.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1327 รอบรั้วนนทรี รายวิชาสมรรถนะเพื่อชีวิต ป.2 ปฎิญญาภรณ์ สุขรมย์ รอบ ม.เกษตร 12 ก.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1326 รอบรั้วนนทรี รายวิชาสมรรถนะเพื่อชีวิต ป.2 ปฎิญญาภรณ์ สุขรมย์ รอบ ม.เกษตร 11 ก.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1325 รอบรั้วนนทรี รายวิชาสมรรถนะเพื่อชีวิต ป.2 ปฎิญญาภรณ์ สุขรมย์ รอบ ม.เกษตร 11 ก.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1324 รอบรั้วนนทรี รายวิชาสมรรถนะเพื่อชีวิต ป.2 ปฎิญญาภรณ์ สุขรมย์ รอบ ม.เกษตร 11 ก.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1320 ผอ. ไปพหุภาษา สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ พหุภาษา 10 ก.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1318 ผอ. และรองฯ ผอ. เข้าร่วมพิธีเปิดสาธิตวิชาการ สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 ส.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1317 ขอเล่ม Work Permit Mr. Josue และ Mr. Fernando พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ 14 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1316 รองเดินทางร่วมงานศพบิดา อ.อภิษฏา ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ วัดแสงสรรค์ ปทุมธานี 13 มิ.ย. 2567 14:30:00 อนุมัติ
1315 รองสุวิกรม นิมนต์พระ (ขอพี่เปี๊ยก) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ วัดเสมียนนารี 13 มิ.ย. 2567 15:30:00 อนุมัติ
1314 ผอ.และรองไปธนาคาร ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ธนาคารกสิกรไทย ราษฏร์บูรณะ 12 มิ.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1313 ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ งานบิดาอ.ปาริชาด สุภักวัฒนะ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดแสงสวรรค์ ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 15 มิ.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1312 แข่งหมากกระดานกรมพลศึกษา ภูมิฉัตร คนฟู สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 5 ก.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1311 แข่งหมากกระดานกรมพลศึกษา ภูมิฉัตร คนฟู สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 4 ก.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1310 แข่งหมากกระดานกรมพลศึกษา ภูมิฉัตร คนฟู สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 3 ก.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1309 แข่งหมากกระดานกรมพลศึกษา ภูมิฉัตร คนฟู สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 2 ก.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1308 ผอ.ไปพหุภาษา สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ พหุภาษา 2 ก.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1307 ผอ.ไปพหุภาษา สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ พหุภาษา 25 มิ.ย. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1306 การแสดงวิชาการ อชิระ ทิศาภาคย์ คณะครุศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 ส.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1305 การแสดงวิชาการ อชิระ ทิศาภาคย์ คณะครุศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 ส.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1304 ผอ. ไปพหุภาษา สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 11 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1303 รองฯ วรวรรณ นิเทศนิสิต สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ โรงเรียน สารวิทยา 10 มิ.ย. 2567 12:00:00 อนุมัติ
1302 พานักเรียนเข้ารับฟังผลการตัดสิน และรับรางวัลภาพยนตร์สั้น ม.รังสิต เอกราช มบขุนทด มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 17 มิ.ย. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1300 ร่วมงานฌาปนกิจ บิดา อ.อภิษฏา ลัมสุต พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศาลา4 วัดแสงสรรค์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 13 มิ.ย. 2567 14:30:00 อนุมัติ
1299 ร่วมงานสวดพระอภิธรรม บิดา อ.อภิษฏา ลัมสุต พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศาลา4 วัดแสงสรรค์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12 มิ.ย. 2567 17:00:00 อนุมัติ
1298 ซื้อของที่ระลึกของงานนิเทศ มยุรี ใจอุ่น ห้าง JJ Mall 10 มิ.ย. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1297 ผอ. และรองฯ ผอ. ร่วมงานสวดพระอภิธรรม บิดา อ.อภิษฎา สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ าลา 4 วัดแสงสรรค์ รังสิต คลอง 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12 มิ.ย. 2567 17:00:00 อนุมัติ
1296 ขอใช้รถตู้เพื่อทัศนศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนตันจงกาจง (สิงค์โปร์) สุภัทรชัย สุนทรวิภาต ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 มิ.ย. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1295 รองผู้อำนวยการ TOR สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ กองคลัง อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 3 12 มิ.ย. 2567 16:00:00 อนุมัติ
1294 รับพระจากค่ายสวนธรรมศรีปทุมไปวัดชลประทารังสฤษดิ์ เบญจพร ปัณฑพลังกูร สวนธรรมศรีปทุม 29 มิ.ย. 2567 12:00:00 อนุมัติ
1293 รับพระจากวัดชลประทาน ฯ ไปค่ายสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี เบญจพร ปัณฑพลังกูร วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 28 มิ.ย. 2567 05:30:00 อนุมัติ
1292 ผอ. และรองผอ. เข้าร่วมพิธีปิด โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.3 สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ สวนธรรมศรีปทุม 29 มิ.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1291 รองฯ อรวรรณ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายคุณธรรม ม.3 สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ สวนธรรมศรีปทุม 27 มิ.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1290 รองฯ สิวลี เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐา สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ วังสระปทุม 20 มิ.ย. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1289 รองฯ วรวรรณ นิเทศนิสิต สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ โรงเรียนบางยัว 11 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1288 ยกเลิก Work permit และแจ้งออกประกันสังคม พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ไอทีสแควร์ หลักสี่ และสำนักงานประกันสังคม 12 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1287 พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปํยหากฏหมาย พันธุ์วดี ณ ลำปาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 ก.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1286 รองฯ วรวรรณ เดินทางไปนิเทศนิสิต สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 14 มิ.ย. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1285 สำรวจค่าย ธรรมะ ม.2 ศุภชัย ธูปสุวรรณ นนทบุรี และ ปทุมธานี 1 ก.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1284 พานักเรียนม.4 และม.6 ไปศึกษานอกสถานที่ มลฤดี ฐิติชัยมงคล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, หอสมุดแห่งชาติ, วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ 29 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1283 ไปนิมนต์พระ ที่วัดเสมียนนารี (คนขับขอพี่เปี๊ยก) อ.ณรงค์ชาญ ปานมั่น วันเสมียนนารี 11 มิ.ย. 2567 09:30:00 อนุมัติ
1282 เสียภาษี ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ สรรพากรประชานิเวศ ตรงข้ามตลาดบองมาเช 6 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1281 การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 สุภัทรชัย สุนทรวิภาต ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาฯ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 17 มิ.ย. 2567 05:30:00 อนุมัติ
1279 การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 สุภัทรชัย สุนทรวิภาต ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาฯ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 15 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1278 การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 สุภัทรชัย สุนทรวิภาต ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาฯ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 14 มิ.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1277 การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 สุภัทรชัย สุนทรวิภาต ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาฯ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 13 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1276 นำนักเรียนกราบคาวระ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันไหว้ครู ดุสิตา ศิริศักดิ์พาณิชย์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้องหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 มิ.ย. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1275 ขอเปลี่ยนวีซ่า Non B Mr. Kyunjeong Lee พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.1 แจ้งวัฒนะ 7 มิ.ย. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1274 เข้าร่วมสัมมนา Workshop Microsoft Copilot for Education จารี เพชรอาวุธ โรงแรม Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit 7 มิ.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1273 เข้ารับอบรม สุวิกรม มาประณีต สถาบัน ภาษาไทยสิรินทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 มิ.ย. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1272 เข้ารับการอบรม สุวิกรม มาประณีต สถาบัน ภาษาไทยสิรินทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 มิ.ย. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1271 ประชุมผู้จัดการทีม กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ สุภัทรชัย สุนทรวิภาต ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี 12 มิ.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1270 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 พ.ค. 2567 09:30:00 อนุมัติ
1269 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 13 พ.ค. 2567 13:40:00 อนุมัติ
1268 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 13 พ.ค. 2567 11:40:00 อนุมัติ
1267 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 พ.ค. 2567 09:19:00 อนุมัติ
1266 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 พ.ค. 2567 09:45:00 อนุมัติ
1265 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1264 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 31 พ.ค. 2567 12:30:00 อนุมัติ
1263 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 พ.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1262 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1261 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 พ.ค. 2567 09:30:00 อนุมัติ
1260 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 พ.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1259 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 พ.ค. 2567 09:30:00 อนุมัติ
1258 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 16 พ.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1257 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 16 พ.ค. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1256 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 พ.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1255 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 14 พ.ค. 2567 13:05:00 อนุมัติ
1254 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 14 พ.ค. 2567 09:45:00 อนุมัติ
1253 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 พ.ค. 2567 12:15:00 อนุมัติ
1252 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 2567 09:20:00 อนุมัติ
1251 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1250 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 3 พ.ค. 2567 13:05:00 อนุมัติ
1249 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 2 พ.ค. 2567 11:05:00 อนุมัติ
1248 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 30 พ.ค. 2567 12:00:00 อนุมัติ
1247 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1246 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 พ.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1245 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 พ.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1244 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 9 พ.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1243 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 3 พ.ค. 2567 09:45:00 อนุมัติ
1242 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 พ.ค. 2567 09:46:00 อนุมัติ
1241 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 พ.ค. 2567 09:56:00 อนุมัติ
1240 ทดสอบเข้า นศท. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 6 มิ.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1239 ส่งของพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 24 ก.ย. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1238 รับพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 24 ก.ย. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1237 ส่งของพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 17 ก.ย. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1236 รับพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 17 ก.ย. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1235 ส่งของพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 10 ก.ย. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1234 รับพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 10 ก.ย. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1233 ส่งของพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 3 ก.ย. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1232 รับพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 3 ก.ย. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1230 ส่งของพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 27 ส.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1229 รับพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 27 ส.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1228 ส่งของพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 20 ส.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1227 รับพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 20 ส.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1226 ส่งของพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 13 ส.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1225 รับพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 13 ส.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1224 ส่งของพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 6 ส.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1223 รับพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 6 ส.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1222 ส่งของพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 23 ก.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1221 รับพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 23 ก.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1220 ส่งของพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 16 ก.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1219 รับพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 16 ก.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1218 ส่งของพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 9 ก.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1217 รับพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 9 ก.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1216 ส่งของพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 2 ก.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1215 รับพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 2 ก.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1214 ส่งของพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 25 มิ.ย. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1213 รับพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 25 มิ.ย. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1212 ส่งของพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 18 มิ.ย. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1211 รับพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 18 มิ.ย. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1209 โครงการส่งเสริมความถนัด วรวรรณ ศรีสงคราม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 ก.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1208 โครงการส่งเสริมความถนัด วรวรรณ ศรีสงคราม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 ก.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1207 โครงการส่งเสริมความถนัด วรวรรณ ศรีสงคราม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 ส.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1206 โครงการส่งเสริมความถนัด วรวรรณ ศรีสงคราม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 ส.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1205 โครงการส่งเสริมความถนัด วรวรรณ ศรีสงคราม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 ส.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1204 โครงการส่งเสริมความถนัด วรวรรณ ศรีสงคราม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ส.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1203 โครงการส่งเสริมความถนัด วรวรรณ ศรีสงคราม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ส.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1202 โครงการส่งเสริมความถนัด วรวรรณ ศรีสงคราม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1201 โครงการส่งเสริมความถนัด วรวรรณ ศรีสงคราม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1200 โครงการส่งเสริมความถนัด วรวรรณ ศรีสงคราม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1199 โครงการส่งเสริมความถนัด วรวรรณ ศรีสงคราม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1198 ไปรับ-ส่ง พระสงฆ์ งานผ้าป่าการศึกษาสาธิตเกษตร รัตติกาล นิยมเอี่ยม วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 13 ก.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1196 เติมถังออกซิเจนงานพยาบาล ชิญญานุช กำลังหาญ ร้านขายออกซิเจน ซ.รามอินทรา 63 29 พ.ค. 2567 13:30:00 อนุมัติ
1195 เข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย ชัชนิ พรพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 16 มิ.ย. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1193 เข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย ชัชนิ พรพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 9 มิ.ย. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1192 อบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย วรารักษ์ เกียรติสมชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 15 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1191 ต่อวีซ่าและรับใบอณุยาตทำงาน พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรมคนเข้าเมือง ตม1. และ ไอทีสแควร์หลักสี่ 30 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1190 ร่วมงานฌาปนกิจศพบิดา อ.ทรงธรรม สุขยานี พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดดอนพัฒนาราม ต.วังพัฒนา อ.บางซ้าย จ. พระนครศรีอยุธยา 28 พ.ค. 2567 13:30:00 อนุมัติ
1189 ร่วมงานสวดพระอภิธรรมงาน บิดา อ.ทรงธรรม สุขยานี พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดดอนพัฒนาราม ต.วังพัฒนา อ.บางซ้าย จ. พระนครศรีอยุธยา 27 พ.ค. 2567 16:30:00 อนุมัติ
1188 ผอ. ไปงานศพที่อยุธยา ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ วัดดอนพัฒนาราม อ.บางซ้าย อยุธยา 27 พ.ค. 2567 16:45:00 อนุมัติ
1187 ต่ออายุวีซ่า Mr. Francisco พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม1. แจ้งวัฒนะ 13 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1186 ไปต่อวีซ่า Mr. Michael Samson Clancy พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.1 แจ้งวัฒนะ 5 มิ.ย. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1185 รับเล่ม Work permit Mr.Francisco พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ 29 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1184 ประชุม วรวรรณ ศรีสงคราม โรงเรียนบางบัว โรงเรียนสารวิทยา 29 พ.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1182 ประชุม วรรรณ ศรีสงคราม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 30 พ.ค. 2567 07:45:00 อนุมัติ
1181 รองสุวิกรม และรองจิตติมา เยี่ยมชมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร 30 พ.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1180 ผอ. รองอรวรรณ และอาจารย์ เข้าร่วมประชุมงานกีฬาสาธิตสามัคคี สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ สาธิตรามคำแหง 15 มิ.ย. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1179 ส่งนักเรียนไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สันติชัย อนุวรชัย สนามบินสุวรรณภูมิ 3 มิ.ย. 2567 05:00:00 อนุมัติ
1178 ผอ. และรองฯ พบเจ้าอาวาสวัดชลประทาน สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 23 พ.ค. 2567 08:50:00 อนุมัติ
1177 ผอ.และรอง เดินทางไปร่วมงานศพ ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ััวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด นนทบุรี 17 พ.ค. 2567 16:30:00 อนุมัติ
1176 รองฯ จิตติมา ร่วมพิธีปิด ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 31 พ.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1175 รองฯ จิตติมา ร่วมพิธีเปิดค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 29 พ.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1174 รับเล่ม work permit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์หลักสี่ 21 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1173 รับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องประสานงานกับสถานฑูตสิงคโปร์ เพื่อการศึกษา ธนภร นิลพยัคฆ์ สถานีรถไฟฟ้าBTS ม.เกษตร 17 พ.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1172 รับอาจารย์ที่นำนักเรียนไปแข่งขัน FPS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ณัฐณิชา รี่นบุญ สนามบินสุวรรณภูมิ 12 มิ.ย. 2567 12:30:00 อนุมัติ
1171 ส่งอาจารย์ที่นำนักเรียนไปแข่งขัน FPS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ณัฐณิชา รี่นบุญ สนามบินสุวรรณภูมิ 1 มิ.ย. 2567 19:00:00 อนุมัติ
1170 ผอ. ร่วมพิธีไหว้ครู พหุภาษา สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ โครงการการศึกษา พหุภาษา 27 มิ.ย. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1169 เป็นตัวแทนโรงเรียนไปอบรม smart farm ธีรศักดิ์ เทียรธีรดิษย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC 23 พ.ค. 2567 11:30:00 อนุมัติ
1168 ต่อวีซ่าและ รับเล่ม Work per mit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.1 แจ้งวัฒนะ และ ศูนย์การค้าไปทีสแควร์หลักสี่ 24 พ.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1167 ยกเลิกเล่ม Work permit และขอใหม่ Mr. Philip พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ 20 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1166 พานักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหาที่รัฐศภา พันธุ์วดี ณ ลำปาง อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 7 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1165 เข้าอบรมการปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ นงลักษณ์ แสงเจริญ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ 16 พ.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1164 เข้าอบรมการปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ นงลักษณ์ แสงเจริญ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ 17 พ.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1163 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สาธิตเกษตร ปี2567 เบญจพร ปัณฑพลังกูร สวนธรรมศรีปทุม 27 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1162 รองฯ วรวรรณ เข้าร่วมอบรม สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ อาคารระพี สาคริก 16 พ.ค. 2567 08:15:00 อนุมัติ
1161 งานแต่ง (ผอ.) ตรวจสอบสถานที่ด้วย ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ The Athenee Hotel 31 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1160 ตรวจสอบภายใน (รอง ผอ.) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร 15 พ.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
1159 อบรมภาษาศาสตร์ (รอง ผอ.) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ สถาบันสิรินทร ม.จุฬา 24 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1158 ต่อวีซ่าและรับเล่ม Work Permit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.1 และ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์หลักสี่ 16 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1157 ร่วมแถลลงข่าววิชาการ ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ คณะคุรุศาสตร์ จุฬา 8 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1156 การเดินทางไปโรงพยยาบาลวิภาวดี ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ โรงพยาบาลวิภาดี 14 พ.ค. 2567 07:45:00 อนุมัติ
1154 ขอต่อวีซ่า Non B Mr. Joseph Sean Andrew Yarnold พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.1 17 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1153 พานักเรียนร่วมแข่งขันในรายการ workpoint สิขเรศ อำไพ โรงถ่ายเวิร์คพอยต์ ปทุมธานี 27 พ.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1152 ไปรับอาหารงานสัมมนาอาจารย์ ประภัสสร สุขสุทธิ์ไปรับ ร้านส้มตำ ปั้มบางจากเก่า ม.เกษตร 9 พ.ค. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1151 ไปรับเล่มWork permit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ราชการ ไอทีสแคว 8 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1150 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช กรมสรรพากร 30 เม.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1149 ธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 29 เม.ย. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1148 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 23 เม.ย. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1147 ซื้อของว่างจัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 เม.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1146 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 11 เม.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1145 ธุรกรรมการเงงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 9 เม.ย. 2567 11:08:00 อนุมัติ
1144 ซื้อของว่างจัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 เม.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1143 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 3 เม.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1142 จัดซื้อของว่างงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 เม.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1141 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 27 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1140 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 26 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1139 ซื้อของจัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1138 ธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 22 มี.ค. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1137 ธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 21 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1136 ธุรกรรมการเงิน นิตยา บุญธรรม ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 13 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1135 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1134 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 15 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1133 ธุรกรรมการเงิน อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 15 มี.ค. 2567 15:00:00 อนุมัติ
1132 ธุรกรรมการเงิน อริสา เเก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 15 มี.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1131 ธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 12 มี.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1130 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 8 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1129 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มะตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1128 ธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1127 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 เม.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1126 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 เม.ย. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1125 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 เม.ย. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1124 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 10 เม.ย. 2567 12:00:00 อนุมัติ
1123 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 เม.ย. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1122 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 เม.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1121 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 เม.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1120 จัดกระเช้า วณาวรรณ แก้วกำเนิด ตลาดผลไม้ประตู3 มก. 29 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1119 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 28 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1118 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1117 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 23 เม.ย. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1116 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1115 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1114 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 14 มี.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1113 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 19 เม.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1112 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 4 เม.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1111 ซื้อของเข้าร้านสหกรณื อริสา แก้วทองคำ ตลาดสามแกเกษตร 1 เม.ย. 2567 14:00:00 อนุมัติ
1110 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 1 เม.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1109 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1108 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1107 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 18 มี.ค. 2567 15:00:00 อนุมัติ
1106 ขอเล่ม Work permit Mr. Kim Keon Joo พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์, ประกันสังคม, สรรพากร 27 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1105 ขอต่อายุวีซ๋า และขอเล่ม Work permit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.1 แจ้งวัฒนะ และ ศูนย์การค้าไปทีสแควร์หลักสี่ 23 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1104 รับขนมเบรค อารีย์ มัดตะเดช เซ็นทรัลลาดพร้าว 7 พ.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1103 ไปดูอุปกรณ์จัดงานสาธิตรักการอ่าน สุดาวรรณ ยอดรัก บางใหญ่ซิตี้ 13 พ.ค. 2567 09:30:00 อนุมัติ
1102 ซื้อของว่างงานสัมนาอาจารย์ ประภัสสร สุขสุทธิ์ ห้างแม็คโครแจ้งวัฒนะ 2 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1101 ซื้อของว่างงานสัมนาอาจารย์ ประภัสสร สุขสุทธิ์ ร้านวิคตอรี่ 9 พ.ค. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1100 ต่อวีซ่าและต่อใบอนุญาตทำงาน พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.1 แจ้งวัฒนะ และ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์หลักสี่ 2 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1099 ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คมกริช แม่นยำ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 29 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1098 ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คมกริช แม่นยำ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 28 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1097 พานักเรียนไปสัมภาษณ์วีซ่า ภาธร พงศ์ไพจิตร สถานฑูตสหรัฐอเมริกา 14 พ.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1096 พานักเรียนไปสัมภาษณ์วีซ่า ภาธร พงศ์ไพจิตร สถานฑูตสหรัฐอเมริกา 13 พ.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1095 ขอต่อวีซ่า และต่อ Work permit ให้ Mr. Michael Samson Clancy พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.1 แจ้งวัฒนะ และ ศูนย์การค้าไปทีสแควร์หลักสี่ 15 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1094 ไปยกเลิก Work permit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ 13 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1093 ซื้อของจัดงานประชุม ประภัสสร สุขสุทธิ์ ห้างแม็คโคร ร้านวิคตอรี่ 29 เม.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1092 ซื้อของสำหรับขายใหญ่ ของโรงเรียน อริสา แก้วทองคำ ร้าน บพ อนุสาวรีย์ ออฟฟิศเมส บิ๊กซีลาดพร้าว 2 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1091 พานักเรียนแข่งขันโอลิมปิค ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ โรงเรียนสาธิตเกษตร 3 พ.ค. 2567 12:00:00 อนุมัติ
1090 พานักเรียนแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิค ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ KU HOME 28 เม.ย. 2567 12:00:00 อนุมัติ
1089 ประชุมเรื่องการสอบ นศท. เมธี ศีลา ศูนย์การศึกษาวิชาทหาร 30 เม.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1088 ซื้อของว่างงานตรวจสุภาพ ประภัสสร สุขสุทธิ์ ร้านวิตตอรี่ 23 เม.ย. 2567 14:00:00 อนุมัติ
1087 ฌาปนกิจบิดา อ.ดร. ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ วนาวรรณ แก้วกำเนิด วัดลาดพร้าว 22 เม.ย. 2567 15:30:00 อนุมัติ
1086 สวดพระอภิธรรมบิดา อ.ดร. ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ วนาวรรณ แก้วกำเนิด วัดลาดพร้าว 21 เม.ย. 2567 17:30:00 อนุมัติ
1085 ซื้อของงานตรวจสุขภาพ ประภัสสร สุขสุทธิ์ วิคตอรี่ 22 เม.ย. 2567 14:00:00 อนุมัติ
1084 รับส่งอาจารย์และนักเรียน Sakado สมศักดิ์ เตชะโกสิต สนามบินดอนเมืองและโรงแรมมิราเคิล 25 เม.ย. 2567 15:00:00 อนุมัติ
1083 ส่งของไหว้ศาลเจ้าพ่อหนองผักชี เจ้าแม่พัชรี ประภัสสร สุขสุทธิ์ ศาลเจ้าพ่อหนองผักชี เจ้าแม่พัชรี 22 เม.ย. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1082 ซื้อของงานทำบุญโรงเรียน ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดบองมาเซ่ ตลาดสี่มุมเมือง 21 เม.ย. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1081 ซื้อของงานทำบุญโรงเรียน ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดบองมาเซ่ 19 เม.ย. 2567 13:30:00 อนุมัติ
1080 ต่อวีซ่าและต่อใบอนุญาตทำงาน Mr. Robert , Mrs.Jing พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.1 แจ้งวัฒนะ และ ศูนย์การค้าไปทีสแควร์หลักสี่ 1 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1079 นำนักเรียนไปมอบปฎิทินตั้งโต๊ะเก่า ณัฐณิชา รี่นบุญ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 18 เม.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1078 ร่วมงานพระอภิธรรมบิดา น.ส. วารินทร์ดา ฉายดล พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดสนามนอก อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 15 เม.ย. 2567 17:00:00 อนุมัติ
1077 รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ 11 เม.ย. 2567 09:15:00 อนุมัติ
1076 งานศพ คุณวิรัตน์ เฉยฉิน ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ วัดบางบัว 10 เม.ย. 2567 17:00:00 อนุมัติ
1075 นำนักเรียนนำเสนอโครงงานวิทย์ สันติชัย อนุวรชัย โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม 30 เม.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1074 นำนักเรียนนำเสนอโครงงานวิทย์ สันติชัย อนุวรชัย โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม. 29 เม.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1073 ภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิก (2) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ศาลายา 11 เม.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1072 ภาคสนามภูมิศสาสตร์โอลิมปิก (1) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ศาลายา 11 เม.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1071 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน GenWit สิขเรศ อำไพ กองถ่าย WorkPoint ปทุมธานี 29 เม.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1070 -ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ 19 เม.ย. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1069 ฝึกภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิค (1) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ศาลายา 10 เม.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1067 ฝึกภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิค (2) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ศาลายา 10 เม.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1065 ส่งนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนจิสเซน สุทธิพจน์ เทียบเทียมเมธา สนามบินสุวรรณภูมิ 7 เม.ย. 2567 04:00:00 อนุมัติ
1064 ศึกษาดูงานคณะวิศวะ มก. ภาธร พงศ์ไพจิตร ภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 5 เม.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1063 งานถวายพระพร สุนัชชา ศุภาธรรมวิทย์ ตึก 50 ปี 2 เม.ย. 2567 08:15:00 อนุมัติ
1062 ร่วมงานพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาลัย สุนัชชา ศุภาธรรมวิทย์ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ 1 เม.ย. 2567 17:30:00 อนุมัติ
1059 กิจกรรมชมรมวิชาการ ธนาธิป เพริศพรายวงศ์ จังหวัดสระบุรี 18 เม.ย. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1058 เตรียมของที่ระลึกโครงการเรียนแบบเข้ม ศุภชัย ธูปสุวรรณ เจเจมอลล์ 3 เม.ย. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1057 การอบรม ผกท. อ. เมธี ศีลา ศูนย์ รักษาดินแดน 3 พ.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1056 การอบรม ผกท. เมธี ศีลา ศูนย์ รักษาดินแดน 1 พ.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1055 ส่งเอกสารคัดเลือกเยาวชนดีเด่น นงลักษณ์ แสงเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 4 เม.ย. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1054 โครงการศึกษานอกสถานที่สำหรับอาจารย์และบุคลากร IP วรวรรณ ศรีสงคราม วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร -พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 1 เม.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1053 โครงการศึกษานอกสถานที่สำหรับอาจารย์และบุคลากร IP วรวรรณ ศรีสงคราม วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร-พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 1 เม.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1052 พานักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาดูงาน ภาธร พงศ์ไพจิตร คณะสิ่งแวดล้อม มก. 2 เม.ย. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1051 พานักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาดูงาน ภาธร พงศ์ไพจิตร กรมควบคุมมลพิษ 3 เม.ย. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1050 สำรวจสถานที่เพื่อจัดค่ายจริยธรรม ม.3 เบญจพร ปัณฑพลังกูร สวนธรรมศรีปทุม 25 เม.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1049 ไปนำหนังสือรับรองความประพฤติ ศุภชัย ธูปสุวรรณ กรมตำรวจแห่งชาติ 22 มี.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1048 ร่วมงานฌาปนกิจ บิดานาย เชิดชัย ดำรงเกษม พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดบางบัว 23 มี.ค. 2567 15:30:00 อนุมัติ
1047 ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ บิดา นาย เชิดชัย ดำรงเกษม พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดบางบัว ศาลา 2 21 มี.ค. 2567 17:00:00 อนุมัติ
1046 ดูงานนอกสถานที่ ปิยะฉัตร เลิศคชสีห์ รอบกทม. 18 ก.พ. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1045 ภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิค (3) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ตลาดนางเลื้ง 25 มี.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1044 ภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิค (2) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ตลาดนางเลิ้ง 25 มี.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1043 ภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิค(1) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ตลาดนางเลิ้ง 25 มี.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1042 ภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิค (3) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ตลาดน้ำขวัญเรียม 22 มี.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1041 ภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิค (2) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ตลาดน้ำขวัญเรียม 22 มี.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1040 ภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิค ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ตลาดน้ำขวัญเรียม 22 มี.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1039 งานประชุมครูแนะแนวสัญจร นพวรรณ คนึงชัยสกุล โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต 25 มี.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1038 ซื้อของงานสอบป.1 ประภัสสร สุขสุทธิ์ ห้างแม็คโครแจ้งวัฒนะ 18 มี.ค. 2567 12:00:00 อนุมัติ
1037 ซื้อของ ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดสะพานใหม่ 14 มี.ค. 2567 10:30:00 อนุมัติ
1036 รับ-ส่งพระ งานทำบุญโรงเรียน วรวรรณ ศรีสงคราม วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 22 เม.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1035 รับ-ส่งพระ งานทำบุญโรงเรียน วรวรรณ ศรีสงคราม วัดชลประทาน 22 เม.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1034 ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ วงเดือน สร้อยสี ตึกชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1033 ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ วงเดือน สร้อยสี ตึกชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1032 ทำโครงงานวิทยาศาสคร์ วงเดือน สร้อยสี ตึกชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1031 โครงงานวิทยาศาสตร์ วงเดือน สร้อยสี ตึกชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1030 ยกเลิก Work permit และกงศุล และประกันสังคม พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไปทีสแคว หลักสี่ และกงศุล และประกันสังคม 20 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1029 เดินทางไปส่งนักเรียนภาษาแบบเข้ม อังกฤษ (ประเทศนิวซีแลนด์) งานวิเทศสัมพันธ์ สุภัทรชัย สุนทรวิภาต สนามบินสุวรรณภูมิ 27 เม.ย. 2567 14:00:00 อนุมัติ
1028 เดินทางไปส่งนักเรียนภาษาแบบเข้ม อังกฤษ (ประเทศอังกฤษ) งานวิเทศสัมพันธ์ สุภัทรชัย สุนทรวิภาต สนามบินสุวรรณภูมิ 20 เม.ย. 2567 20:00:00 อนุมัติ
1027 เดินทางไปส่งนักเรียนภาษาแบบเข้ม ญี่ปุ่น (โอกินาวา) งานวิเทศสัมพันธ์ สุภัทรชัย สุนทรวิภาต สนามบินสุวรรณภูมิ 23 มี.ค. 2567 22:30:00 อนุมัติ
1026 การเข้ารับการตรวจขั้น 5 ขั้นปฏิบัติการและการประเมินผล (วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง) สุภัทรชัย สุนทรวิภาต “โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง” ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 23 มี.ค. 2567 15:00:00 อนุมัติ
1025 ซื้อของงาน ป.1 ประภัสสร สุขสุทธิ์ ห้างแม็คโคร 8 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1024 ประชุม ศศิธร จ่างภากร ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ 7 มี.ค. 2567 12:15:00 อนุมัติ
1023 ซื้อของ ป.6 สุพิตา ไข่แก้ว ตลาดสามแยกเกษตร 6 มี.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
1022 ซื้อของสำหรับขายป.1 อริสา แก้วทองคำ สำเพ็ง 13 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1021 ซื้อของงานค่ายคณิตศาสตร์ ธีระพล พันธ์ศรี ห้างท็อปส์ สาขาเกษตร 5 มี.ค. 2567 13:30:00 อนุมัติ
1019 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 28 ก.พ. 2567 15:00:00 อนุมัติ
1018 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 28 ก.พ. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1017 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 23 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1016 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 22 ก.พ. 2567 15:00:00 อนุมัติ
1015 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1014 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1013 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ก.พ. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1012 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 16 ก.พ. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1011 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโล 14 ก.พ. 2567 15:00:00 อนุมัติ
1010 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 14 ก.พ. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1009 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 14 ก.พ. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1008 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1007 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 12 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1006 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 1 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1005 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1004 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 23 ก.พ. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1003 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1002 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 19 มี.ค. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1001 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 16 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1000 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 ก.พ. 2567 10:00:00 อนุมัติ
999 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
998 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ก.พ. 2567 14:00:00 อนุมัติ
997 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 20 ก.พ. 2567 11:00:00 อนุมัติ
996 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
995 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 13 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
994 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 28 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
993 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 26 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
992 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 13 ก.พ. 2567 07:00:00 อนุมัติ
991 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 29 ก.พ. 2567 10:00:00 อนุมัติ
990 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
989 ติดต่อธุรกรรมการเงิน วรวรรณ ศรีสงคราม ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 22 ก.พ. 2567 10:00:00 อนุมัติ
988 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 19 ก.พ. 2567 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
987 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 15 ก.พ. 2567 14:00:00 อนุมัติ
986 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 ก.พ. 2567 10:00:00 อนุมัติ
985 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 19 ก.พ. 2567 10:30:00 อนุมัติ
984 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 6 ก.พ. 2567 11:00:00 อนุมัติ
983 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
982 ไปทำวีซ่า จิสเซ็น หญิง เจนวิทย์ ต่อพัฒนนันท์ ตึก one pacific place ใกล้สถานีรถไฟฟ้า นานา 6 มี.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
981 ค่ายชมนกชมไม้ ปัญจมาศ บริบูรณ์ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี 23 เม.ย. 2567 06:00:00 อนุมัติ
980 ค่ายชมนกชมไม้ ปัญจมาศ บริบูรณ์ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี 22 เม.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
979 สำรวจค่ายชมนกชมไม้ ปัญจมาศ บริบูรณ์ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี 16 มี.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
978 ซื้อของว่าง งานรับสมัคร ป.1 ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดสี่มุมเมือง แม็คโคร ร้านวิคตอรี่ 1 มี.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
977 ส่งเอกสารล้างหนี้สัญญายืมเงินโอเน็ต ม.6 ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 29 ก.พ. 2567 13:30:00 อนุมัติ
976 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 14 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
974 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 14 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
972 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 13 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
971 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 13 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
970 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 12 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
969 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 12 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
967 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 11 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
965 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 11 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
964 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 10 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
963 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 10 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
961 งานสัปดาห์หนังสือ อ.สุพรรณิการ์ ศรียาภัย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1 เม.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
960 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 9 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
959 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 9 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
957 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 9 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
956 นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงนาฏศิลป์ในพิธีเปิดโครงการ “Adapting and Piloting the One Health Core Competency course for High Schools” ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชาวน์วุฒิ อรุโณทอง โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพมหานคร (ขออนุญาตใช้รถตู้จำนวน 2 คัน เนื่องจากมีอุปกรณ์การแต่งกายด้วยครับ) 9 มี.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
955 นัดรับเล่ม Work permit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์หลักสี่ 27 ก.พ. 2567 07:45:00 อนุมัติ
954 ไปรับของว่าง ร้านวิคตอรี่ ธีระพล พันธ์ศรี ร้านวิตตอรี่ 22 ก.พ. 2567 09:30:00 อนุมัติ
953 ขอเล่ม work permit คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ราชการ ไอทีสแควร็ หลักสี่ 21 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
952 แข่งสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น เจนวิทย์ ต่อพัฒนนันท์ มหาวิทยาลัยรังสิต 20 ก.พ. 2567 10:30:00 อนุมัติ
951 นำนักกีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน รายการกรีฑาบางแสนเจ้าลมกรด ครั้งที่16 นุชจรี บุญธรรม สนามกีฬาเชาว์มณีวงษ์ ม. บรูพา จ. ชลบุรี 18 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
950 อบรมการจัดกิจกรรม Cmps ณัฐณิชา รื่นบุญ โรงแรมเอเชีย 26 ก.พ. 2567 08:00:00 อนุมัติ
949 อบรมการจัดกิจกรรม Cmps ณัฐณิชา รื่นบุญ โรงแรมเอเชีย 25 ก.พ. 2567 08:00:00 อนุมัติ
948 รับวิทยากรโครงการประถมสู่มัธยม จรินทร์รัตน์ เรืองแจ่ม รับ (บ้านแพทย์หญิง วินัดดา ปิยะศิลป์) ส่ง ( สนามบินดอนเมือง) 22 ก.พ. 2567 08:20:00 อนุมัติ
947 ประชุมโอเน็ต ม.6 สันติชัย อนุวรชัย รร ดอนมืองทหารอากาศบำรุง 19 ก.พ. 2567 07:00:00 อนุมัติ
946 ล้างหนี้การสอบโอเน็ต ม.3 สันติชัย อนุวรชัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 13 ก.พ. 2567 12:30:00 อนุมัติ
945 งานประชุมอาคารอุบล ธีระพล พันธ์ศรี ร้านวิตอรี่ 13 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
944 ไปซื้อของงานปัจฉิม ม.6 ธีระพล พันธ์ศรี ห้างแม็ตโคร แจ้งวัฒนะ 15 ก.พ. 2567 08:30:00 อนุมัติ
943 นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ธนาธิป เพริศพรายวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) 17 ก.พ. 2567 06:30:00 อนุมัติ
942 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 23 ม.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
941 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
940 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 16 ม.ค. 2567 17:00:00 อนุมัติ
939 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 16 ม.ค. 2567 11:11:00 อนุมัติ
938 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 9 ม.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
937 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
936 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 ม.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
935 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 26 ธ.ค. 2566 16:00:00 อนุมัติ
934 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 ธ.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
933 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
932 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 19 ธ.ค. 2566 14:00:00 อนุมัติ
931 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 19 ธ.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
930 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
929 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
928 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 7 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
927 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
926 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 22 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
925 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
924 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 8 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
923 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 25 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
922 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
921 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 11 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
920 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 4 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
919 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 29 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
918 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 25 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
917 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 24 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
916 โบว์ลิ่ง อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ เมเจอร์รัชโยธิน 20 ม.ค. 2567 09:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
915 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 16 ม.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
914 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 10 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
913 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 28 พ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
912 ร่วมงาน อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ คริสตจักรปากเกร็็ด 22 พ.ย. 2566 16:00:00 อนุมัติ
911 งานศพ อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ วัดช้างคู่ 30 พ.ย. 2566 16:00:00 อนุมัติ
910 แจกรางวัล อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ สนามกอล์ฟซาฟารีเวิลด์ 27 พ.ย. 2566 16:00:00 อนุมัติ
909 เลี้ยงรับรอง อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ จิมทอมป์สัน 5 ก.พ. 2567 10:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
908 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 20 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
907 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 4 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
906 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 3 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
905 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 19 ก.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
904 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 18 ก.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
903 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 11 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
902 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 29 ส.ค. 2566 06:00:00 อนุมัติ
901 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 22 ส.ค. 2566 06:00:00 อนุมัติ
900 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 18 ส.ค. 2566 12:00:00 อนุมัติ
899 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 16 ส.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
898 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 11 ส.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
897 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 10 ส.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
896 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 9 ส.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
895 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 8 ส.ค. 2566 06:00:00 อนุมัติ
894 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 27 ก.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
893 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 7 ก.ค. 2566 08:00:00 อนุมัติ
892 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 29 ม.ค. 2567 09:30:00 อนุมัติ
891 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 26 ม.ค. 2567 14:30:00 อนุมัติ
890 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 26 ม.ค. 2567 10:30:00 อนุมัติ
889 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 26 ม.ค. 2567 09:30:00 อนุมัติ
888 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 19 ม.ค. 2567 14:30:00 อนุมัติ
887 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 19 ม.ค. 2567 10:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
886 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 17 ม.ค. 2567 11:30:00 อนุมัติ
885 ติดต่อธุรกรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 17 ม.ค. 2567 10:30:00 อนุมัติ
884 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 12 ม.ค. 2567 10:30:00 อนุมัติ
883 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 5 ม.ค. 2567 15:30:00 อนุมัติ
882 ส่งรักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 5 ม.ค. 2567 13:30:00 อนุมัติ
881 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 28 ธ.ค. 2566 10:30:00 อนุมัติ
880 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 22 ธ.ค. 2566 11:30:00 อนุมัติ
879 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช 22 ธ.ค. 2566 09:30:00 อนุมัติ
878 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ 15 ธ.ค. 2566 14:30:00 อนุมัติ
877 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 15 ธ.ค. 2566 10:30:00 อนุมัติ
876 ซื้อของว่างจัดประชุม คุณกะชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566 09:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
875 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 24 พ.ย. 2566 15:30:00 อนุมัติ
874 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 24 พ.ย. 2566 10:30:00 อนุมัติ
873 ซื้อของว่างจัดประชุม คุณกะชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 พ.ย. 2566 09:30:00 อนุมัติ
872 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
871 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 17 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
870 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 17 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
869 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
868 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 10 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
867 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 10 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
866 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อริสา พรหมหาญ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 9 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
865 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 9 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
864 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 3 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
863 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 23 ม.ค. 2567 14:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
862 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 28 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
861 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 23 ม.ค. 2567 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
860 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
859 ซื้อของว่างจัดประชุม คุณกะชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 ม.ค. 2567 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
858 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 17 ม.ค. 2567 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
857 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 6 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
856 ส่งนักเรียนเกิดุอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 16 ม.ค. 2567 15:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
855 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 4 ธ.ค. 2566 10:10:00 อนุมัติ
854 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 16 ม.ค. 2567 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
853 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 พ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
852 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 9 ม.ค. 2567 14:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
851 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 พ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
850 ซื้อของว่างจัดประชุม คุณกะชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 ม.ค. 2567 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
849 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 31 ม.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
848 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 5 ม.ค. 2567 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
847 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 31 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
846 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 26 ธ.ค. 2566 11:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
845 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 26 ธ.ค. 2566 10:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
844 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 9 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
843 ซื้อของว่างจัดประชุม คุณกะชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 ธ.ค. 2566 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
842 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
841 ส่งนักเรียนเดิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 19 ธ.ค. 2566 10:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
840 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 4 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
839 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 19 ธ.ค. 2567 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
838 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 3 ม.ค. 2567 11:00:00 อนุมัติ
837 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 28 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
836 ซื้อของว่างจัดประชุม คุณกะชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 ธ.ค. 2566 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
835 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 ธ.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
834 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 21 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
833 ซื้อของว่าง จัดประชุม คุณกะชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ธ.ค. 2566 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
832 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 6 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
831 ติดต่อธนาคาร คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 7 ธ.ค. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
830 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 30 พ.ย. 2566 14:00:00 อนุมัติ
829 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 30 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
828 ซื้อของว่างจัดประชุม คุณกะชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ธ.ค. 2566 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
827 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 1 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
826 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 28 พ.ย. 2566 13:30:00 อนุมัติ
825 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 30 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
824 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 28 พ.ย. 2566 09:30:00 อนุมัติ
823 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
822 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 25 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
821 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 18 ม.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
820 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
819 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 11 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
818 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 11 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
817 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณอารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 4 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
816 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 4 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
815 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุูณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
814 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 12 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
813 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 7 ธ.ค. 2566 14:00:00 อนุมัติ
812 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 30 พ.ย. 2566 14:00:00 อนุมัติ
811 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
809 ไปทำวีซ่า ศุภชัย ธูปสุวรรณ The Trendy Office Building สุขุมวิท14 9 ก.พ. 2567 10:30:00 อนุมัติ
808 ไปทำวีซ่า ศุภชัย ธูปสุวรรณ The Trendy Office Building สุขุมวิท14 14 ก.พ. 2567 12:45:00 อนุมัติ
807 ร่วมงานวันชาติญี่ปุ่น สุธีรา บุนนาค ศูนย์สิริกิตติ์ 7 ก.พ. 2567 17:00:00 อนุมัติ
806 จัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมกาลครั้งสาม ม.3 เบญจภรณ์ ปัณฑพลังกูร ห้างแม็คโคร แจ้งวัฒนะ 2 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
805 ประชุมสอบ O-NET ป.6 ศุทธินี หางแก้ว สพป. พญาไท 7 ก.พ. 2567 07:00:00 อนุมัติ
804 รับข้อสอบโอเน็ต ม.3 สันติชัย อนุวรชัย โรงเรียนบางกะปิ 10 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
803 ไปทำวีซ่า สุธีรา บุนนาค สถานทูตญี่ปุ่น 2 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
802 วางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ แก้ว กาแก้ว อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ม.เกษตร 2 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
801 นำของบริจาคให้เด็กกำพร้า ทัศพร วงษ์ทันท์ วัด ถ้ำตะโกพุทธโสภา อ.ท่าวุ้น จ.ลพบุรี 1 ก.พ. 2567 07:00:00 อนุมัติ
800 นำของบริจาคเด็กกำพร้า ทัศพร วงษ์ทันท์ วัด ถ้ำตะโกพุทธโสภา อ.ท่าวุ้น จ.ลพบุรี 1 ก.พ. 2567 07:00:00 อนุมัติ
799 ขอเปลี่ยนวีซ่า พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 26 ม.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
798 ต่ออายุvisa พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 25 ม.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
797 ซื้อของไปค่ายม. 4 ซัญญานุช กำลังหาญ ห้างแม็คโครแจ้งวัฒนะ 1 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
796 ประชุมโอเน็ต ม.3 สันติชัย อนุวรชัย โรงเรียนบดินเดชา 2 31 ม.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
795 นนทรีบาน ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ศูนย์วัฒธรรม 28 ม.ค. 2567 09:45:00 อนุมัติ
793 รับ-ส่งตัวแทนอาจารย์และนักเรียนลงนาม mou กีฬาวอลเลย์บอล สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล ตึก 50ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 ม.ค. 2567 10:15:00 อนุมัติ
792 ซื้อของค่าย ม.4 ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดสะพานใหม่ 2 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
791 ขอเปลี่ยนรายการ work permit Mr.henry พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ราชการ ไอทีสแคว 24 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
790 ประชุมงาน O-NET ศุทธินี หางแก้ว สพป. กทม 25 ม.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
789 นำกระดาษย่อย สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล โรงงานกระดาษแข็งไทย 30 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
788 นำนักเรียนเข้าแข่งขันภาษาอังกฤษ MUIC QUIZ DAY ปิยวรรณ รัตนวารินทร์ชัย อาคารอทิตยากร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 2 ก.พ. 2567 06:15:00 อนุมัติ
787 ศึกษานอกสถานที่ ฐาปนา ถาวร พิพิธภัณฑ์แมลง ม.เกษตรศาสตร์ และคณะประมง 25 ม.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
786 ศึกษานอกสถานที่ ฐาปนา ถาวร พิพิธภัณฑ์แมลง ม.เกษตรศาสตร์ และคณะประมง 22 ม.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
785 พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ปิยวรรณ รัตนวารินทร์ชัย ม.ศรีปทุม 8 ก.พ. 2567 07:40:00 อนุมัติ
784 สำรวจสถานที่จอดรถขากลับค่าย ม.4 ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ สถานีกลางบางซื่อ 1 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
783 พานักเรียนไปร้านโครงการหลวงซึ่งเป็นการเรียนรู้ในวิชา สมรรถนะเพื่อชีวิต ระดับ ป.2 เนตรบุญ บุญรัตนกรกิจ ร้านโครงการหลวง 25 ม.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
782 พานักเรียนไปร้านโครงการหลวงซึ่งเป็นการเรียนรู้ในวิชา สมรรถนะเพื่อชีวิต ระดับ ป.2 เนตรบุญ บุญรัตนกรกิจ ร้านโครงการหลวง 22 ม.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
781 แข่งขันตอบปัญหาวันรพีวิชาการ ถิรเดช พรหมคช ม.ธรรมศาสตร์ 11 ก.พ. 2567 07:00:00 อนุมัติ
780 แข่งขันตอบปัญหาวันรพีวิชาการ ถิรเดช พรหมคช ม.ธรรมศาสตร์ 10 ก.พ. 2567 07:00:00 อนุมัติ
779 ซื้อของค่าย ม.4 ประภัสสร สุขสุทธิ์ ห้างแม็คโครแจ้งวัฒนะ 18 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
778 ต่ออายุ Work permit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ไอทีสแควร์ หลักสี่ 19 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
777 จัดซื้ออุปกรณ์เข้าค่ายพักแรม ม.4 นพพ ตรีจรูญ ห้างดูโฮมคลอง 7 และเซียรรังสิต 18 ม.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
776 จัดซื้ออุปกรณ์ค่ายพักแรม ม.4 นพพร ตรีจรูญ บ้านหม้อ และ ห้างฟอจูนพระราม 9 17 ม.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
775 รับข้าวกล่อง เก็บของงานประจำปี ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดสะพานแดง 14 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
774 รับและส่งผู้คุมสอบ O-NET ป.6 ศุทธินี หางแก้ว รร. พิบูลอุปถัมภ์ - รร.ไทยรัฐ- รร.บางบัว- รร.สาธิตรามคำแหง-รร.พระยาประเสริฐ 10 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
773 ส่งนักเรียนเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ ปิยวรรณ รัตนวารินทร์ชัย สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออกนอกประเทศ ประตู 7 24 ม.ค. 2567 13:30:00 อนุมัติ
772 ศึกษานอกสถานที่ ขอรถตู้โรงเรียน 1 คัน เพื่อไปส่งอาหารกลางวัน น้ำแข็งและน้ำดื่มให้นักเรียนและอาจารย์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 อรอนงค์ สุพิชญ์ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ. นนทบุรี 19 ม.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
771 รับส่งอาจราย์งานค่ายจริยธรรม ธีรภพ ชาดวง สวนธรรรมศรีปทุม 30 มิ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
770 ประชุม นิธิมา โกยสมบูรณ์ โรงเรียนสมาคมไทย ญี่ปุ่น 30 มิ.ย. 2566 12:00:00 อนุมัติ
769 ซื้อของ นพพร ตรีจรูญ ฟอจูนทาวร์ พระรามเก้า 29 มิ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
767 ต่ายจริยธรรม ธีรภพ ชาดวง สวนธรรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี 29 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
766 ซื้อของ ธัญวรรธน์ ชาญอาวุธ ปากตลองตลาด 28 มิ.ย. 2566 07:30:00 อนุมัติ
765 ซื้อของ นพพร ตรีจรูญ บ้านหมอ 28 มิ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
764 นำนักเรียนแข่งขัน จันทิมา นิลอุบล ห้างพารากอน 28 มิ.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
763 นำนักเรียนแข่งขัน คณิตตา ปันติ ห้างฟิวส์เจอร์ปาร์ค รังสิต 28 มิ.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
762 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 27 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
761 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 27 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
760 ซื้อของ เบญจพร ปัณฑพลังกูร ห้างแม็คโคร 23 มิ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
759 ประชุม นพวรรณ คนึงชัยสกุล ม. มหิดล ศาลายา 23 มิ.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
758 รับเอกสาร อมรรัตน์ อารีย์ สพฐ พญาไท 22 มิ.ย. 2566 09:30:00 อนุมัติ
757 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 20 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
756 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 20 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
755 งานศพ คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน จ.กาญจนบุรี 19 มิ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
754 ดูแลนักเรียนวิชารักษาดินแดน เมธี ศีลา ศูนย์การศึกษาวิชาทหาร 19 มิ.ย. 2566 12:30:00 อนุมัติ
753 รับรางวัล รุ่งนภา อัศวนิรันดร วังสระปทุม 16 มิ.ย. 2566 10:30:00 อนุมัติ
752 ซื้อไม้ไผ่ วัสกา ดวงอ่อมนาม ประชาชื่น 15 มิ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
751 สวดพระอภิธรรม จ.กาญจนบุรี คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่านงานศพ จ.กาญจนบุรี 15 มิ.ย. 2566 16:30:00 อนุมัติ
750 รับกระดาษคำตอบ กานตพงศ์ จันทร์ทอง วัดทองนพคุณ 13 มิ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
749 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 13 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
748 รับพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 13 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
747 ส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ราชการ ไอทีสแคว 12 มิ.ย. 2566 08:30:00 อนุมัติ
746 ดูแลนักเรียนวิชารักษาดินแดน เมธี ศีลา ศูนย์การศึกษาวิชาทหาร 12 มิ.ย. 2566 12:00:00 อนุมัติ
745 ส่งเอกสารราชการ คุณพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สกอ. ประกันสังคม 9 มิ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
744 เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ภูมิฉัตร คนฟู อาคารนิมิบุตร 9 มิ.ย. 2566 06:30:00 อนุมัติ
743 ไปซื้อของจัดงาน อาจารย์สุพรรณนิการ์ ศรียาภัย พระราม 6 บางใหญ่ 8 มิ.ย. 2566 07:00:00 อนุมัติ
742 งานศพ คุณพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดสุคันธาราม อยุธยา 8 มิ.ย. 2566 14:30:00 อนุมัติ
741 เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ภูมิฉัตร คนฟู อาคารนิมิบุตร 8 มิ.ย. 2566 06:30:00 อนุมัติ
740 งานศพ คุณพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดสุคันธาราม อยุธยา 7 มิ.ย. 2566 16:30:00 อนุมัติ
739 เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ภูมิฉัตร คนฟู อาคารนิมิบุตร 7 มิ.ย. 2566 06:30:00 อนุมัติ
738 ส่งของพระ ผศ.สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 6 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
737 ตักบาตรวันอังคาร ผศ.สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 6 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
736 เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ภูมิฉัตร คนฟู อาคารนิมิตรบุตร 6 มิ.ย. 2566 06:30:00 อนุมัติ
735 เดินทางไปต่างประเทศ อาจารย์สุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชัย สนามบินสุวรรณภูมิ 4 มิ.ย. 2566 20:30:00 อนุมัติ
734 ศึกษาดูงาน ธีระวัฒน์ สิงหเสนี ตลาดน้อย 25 เม.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
733 ติดต่อราชการ อาจารย์สมนึก พงศ์กุหลาบ รด.วิภาดี 2 มิ.ย. 2566 07:30:00 อนุมัติ
732 ศึกษาดูงาน วัสกา ดวงอ่อมนาม ถนนกิ่งแก้ว 25 เม.ย. 2566 08:30:00 อนุมัติ
731 ติดต่อราชการ อาจารย์วัสกา ดวงอ่านนาม แยกประชานุกูล 1 มิ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
730 เข้าร่วมประชุม อาจารย์สุธีรา บุนนาค โรงแรมเอเชีย 1 มิ.ย. 2566 07:30:00 อนุมัติ
729 ไปซื้อของ อาจาย์สุดาวรรณ ยอดรัก ฟู๊ดแลนด์ แม็คโคร 31 พ.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
728 ทำบุญ ผศ.สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 30 พ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
727 รับของว่าง อาจารย์อภิญญา บุญปลูก วัดไผ่เขียว 30 พ.ค. 2566 14:30:00 อนุมัติ
726 งานศพ คุณพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดปทุมคนาวาส 28 พ.ค. 2566 15:00:00 อนุมัติ
723 งานศพ ผอ.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 28 พ.ค. 2566 15:00:00 อนุมัติ
722 รับอาหารว่าง อาจารย์อภิญญา บุญปลูก วัดไผ่เขียว 25 พ.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
721 ส่งเอกสารราชการ คุณพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ไอทีสแควร์ หลักสี่ 23 พ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
720 เดินทางไปต่างประเทศ ผอ.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ สนามบินสุวรรณภูมิ 14 พ.ค. 2566 16:00:00 อนุมัติ
719 ส่ง นักเรียนเข้าค่าย โอลิมปิก ธีระวัฒน์ สิงหเสนี โรงแรมปรินซ์ พาเลส 30 เม.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
718 ส่งเอกสารราชการ คุณพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ไอทีสแควร์ หลักสี่ 12 พ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
717 ส่งเอกสารราชการ คุณพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ไอทีสแควร์ หลักสี่ ประกันสังคม 10 พ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
716 เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์สุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชัย สถานทูต สหรัฐอเมริกา 10 พ.ค. 2566 05:30:00 อนุมัติ
715 ไปลับมีดเครื่องตัดกระดาษ คุณฉัตรชัย สมรวิบูลย์ โรงเรียนเทพสิรินทร์ 9 พ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
714 โครงการแลกเปลี่ยน สุภัทรชัย สุนทรวิภาต สนามบินสุวรรณภูมิ 29 เม.ย. 2566 14:00:00 อนุมัติ
713 ส่งเอกสารราชการ คุณพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ไอทีสแควร์ หลักสี่ 9 พ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
712 ซ่อมจักร งานคหกรรม อภิญญา ลัมสูต ร้านซ่อมจักร วัดไผ่เขียว 26 เม.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
711 เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์สุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชัย สถานทูต สหรัฐอเมริกา 9 พ.ค. 2566 05:30:00 อนุมัติ
710 รับอาหารว่าง อาจารย์อภิญญา บุญปลูก วิคตอรี่ 8 พ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
709 ติดต่อราชการ คุณอารีย์ มัดตะเดช กรมสรรพกรพื้นที่ 7 8 พ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
708 รับวิทยกร อาจาย์ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ พหลโยธิน 24 8 พ.ค. 2566 05:30:00 อนุมัติ
707 เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ธีระวัฒน์ สิงหเสนี โรงเรียนเตรียมอุดมฯ 5 พ.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
706 เตรียมความพร้อม ป.1 นิธิมา โกยสมบูรณ์ โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 เม.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
705 ส่งเอกสารราชการ นางสาวพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ไอทีสแควร์ หลักสี่ 2 พ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
704 นำนักเรียนเข้าค่าย สุรเดช ศรีทา จ. ราชบุรี 23 เม.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
703 เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ยุทธพันธ์ พงษ์ไพร โรงเรียนเตรียมอุดมฯ 1 พ.ค. 2566 06:00:00 อนุมัติ
702 รับ ส่ง พระงานทำบุญ วรวรรณ ศรีสงคราม วัดชลประทาน วัดพระศรี 22 เม.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
701 โครงการแลกเปลี่ยน สุภัทรชัย สุนทรวิภาต สนามบินสุวรรณภูมิ 22 เม.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
700 ค่ายชมนกชมไม้ กฤษณา โภคพันธ์ บ้านสังข์บีส รีสอร์ท ระยอง 22 เม.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
699 ซื้อของประชุม ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดบองมาเช 19 เม.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
698 เตรียมความพร้อม ป.1 อ. นิธิมา โกยสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตเกษตร 17 เม.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
697 โครงการแลกเปลี่ยน อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ สนามบินสุวรรณภูมิ 17 เม.ย. 2566 17:00:00 อนุมัติ
696 โครงการแลกเปลี่ยน อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ สนามบินสุวรรณภูมิ 9 เม.ย. 2566 14:00:00 อนุมัติ
695 นำนักเรียนร่วมแข่งขัน อ.นงนุช นุชระป้อม เทนโนโลยี เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 8 เม.ย. 2566 07:30:00 อนุมัติ
694 งานสวดพระอภิธรรม คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 4 เม.ย. 2566 17:30:00 อนุมัติ
693 ศึกษาดูงาน อ.วิชชุดา วิศววิลาวัลย์ ตลาดหลักทรัพย์ 4 เม.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
692 งานฌาปนกิจ อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 3 เม.ย. 2566 15:00:00 อนุมัติ
691 ส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้า ไอทีสแควร์ หลักสี่ 3 เม.ย. 2566 08:30:00 อนุมัติ
690 เข้าค่ายชมรมถ่ายภาพ อ.นงนุช นุชระป้อม จ.จันทบุรี 3 เม.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
689 ซื้อหนังสือ อ สุพรรณิการ์ ศรียาภัย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต 3 เม.ย. 2566 08:30:00 อนุมัติ
688 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น เจนวิทย์ ต่อพัฒนนันท์ สถานเอกอัคคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ 21 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
686 ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดา น.ส.โจแอน พ็อกเกอร์ นงลักษณ์ แสงเจริญ วัดหนองจะบก จ.นครราชสีมา 12 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
685 ยกเลิก Work permit และแจ้งออกประกันสังคม พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ และสำนักงานประกันสังคม 12 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
684 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน อนุศักดิ์ เนตรานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 26 ม.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
682 กราบนายกสภา อ. ธนภร นิลพยัคฆ์ ตึกวิทยบริการ 8 ม.ค. 2567 15:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
681 รับเอกสารนักศึกษาวิชาทหาร เมธี ศิลา ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร 11 ม.ค. 2567 12:50:00 อนุมัติ
680 ซื้ออุปกรณ์จัดนิทรรศการวิชาการงานประจำปี สรเดช จั่นบ้านโขด สวนจตุจักร 10 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
679 ทัศนศึกษาหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ฐาปนา ถาวร หอประวัติ ม.เกษตรศาสตร์ 11 ม.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
678 ทัศนศึกษาหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตร อ.ฐาปนา ถาวร หอประวัติ ม.เกษตรศาสตร์ 8 ม.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
677 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา กานตพงศ์ จันทร์ทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 12 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
676 สำรวจเสันทาง ยื่นเอกสารการปลูกป่า เบญจภรณ์ จันทร์ศิริ ป่าชายเลน ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ 2 ก.พ. 2567 08:00:00 อนุมัติ
675 ส่งอาหารนักเรียน ระดับ ป.5 เบญจภรณ์ จันทร์ศิริ ป่าชายเลน ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ 13 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
674 กราบอวยพรผู้ใหญ่ อ.ดร. ธนภร นิลพยัคฆ์ บ้านอาจารย์เกื้อกูล 9 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
673 ไปทำวิจัย อ. วงเดือน สร้อยสี ตึกชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ม.ค. 2567 16:00:00 อนุมัติ
671 ค่ายกลางวันลูกเสือ บพ. ป.4 สุพัตรา สุนทรา โรงเรียนสาธิตเกษตร ฯ และ บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 ม.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
670 ส่งเอกสาร นศท อ.เมธี ศีลา ศูนย์การศึกษาวิชาทหาร 4 ม.ค. 2567 12:45:00 อนุมัติ
669 ซื้อของงานโรงเรียน งานประจำปี คุณ ธีระพล พันธ์ศรี ห้างแม็คโคร ร้านวิเตอรี 4 ม.ค. 2567 16:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
668 ส่งพระอาจารย์ที่มาสอนศาสนา อ. ทัศพร วงษ์ทันท์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 4 ม.ค. 2567 11:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
667 การแข่งขันกีฬาเปตอง พี่เพื่อน้อง โอเพ่น ครั้งที่ 1 คาลอส บุญสุภา ณ สนามเปตอง เคสปอร์ต ใต้ทางด่วนหน้าวัดบัวขวัญ นนทบุรี 14 ม.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
666 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 อ. สุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชัย โรงเรียนนวมินทรชูทิศ กรุงเทพ 26 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
665 นำนักเรียนแข่งละครวิทยาศาสตร์ สิขเรศ อำไพ บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ.ปทุมธานี 8 ม.ค. 2567 06:20:00 อนุมัติ
664 รับเอกสารงานนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศีลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารดินแดง 28 ธ.ค. 2566 08:30:00 อนุมัติ
663 ฌาปนกิจศพบิดา ผศ.รวีโรจน์ จันทร์หอม คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพ 30 ธ.ค. 2566 12:30:00 อนุมัติ
662 สวดพระอภิธรรมบิดา ผศ. รวีโรจน์ จันทร์หอม คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพ 26 ธ.ค. 2566 15:00:00 อนุมัติ
661 แข่งขันเปตอง ชมรมเปตองศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรีรุ่นที่ 10 โอเพ่นครั้งที่ 3/2567 คาลอส บุญสุภา สนามเปตองการท่าเรือแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 7 ม.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
660 รับ-ส่งพระ ทำบุญ สืบสานประเพณีไทย อ. ถิรเดช พรหมคช วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน วัดบางบัว วัดลาดปลาเค้า 5 ม.ค. 2567 05:30:00 อนุมัติ
659 นำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 นงนุช นุชระป้อม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 26 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
658 นำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 นงนุช นุชระป้อม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 26 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
657 นำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 นงนุช นุชระป้อม โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 23 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
656 นำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 นงนุช นุชระป้อม โรงเรียนสารวิทยา 23 ม.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
655 ร่วมณาปนกิจศพ บิดา นางสาว รัชดา แสงทองล้วน คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดสะตีอ อ.ท่าเรือ จ. พระนครสรีอยุธยา 26 ธ.ค. 2566 14:30:00 อนุมัติ
654 ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมบิดา นางสาว รัชดา แสงทองล้วน คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดสะตีอ อ.ท่าเรือ จ. พระนครสรีอยุธยา 22 ธ.ค. 2566 16:30:00 อนุมัติ
653 รับเล่ม Work permit และไปขอเลขภาษี แจ้งเข้าประกันสังคม พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแคว หลักสี่ 22 ธ.ค. 2566 10:14:00 อนุมัติ
652 เรื่อง science show สิขเรศ อำไพ โรงเรียนหอวัง 31 ม.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
650 science show สิขเรศ อำไพ โรงเรียนหอวัง 30 ม.ค. 2567 12:00:00 อนุมัติ
649 นำนักเรียนแข่งขันโครงงาน สิขเรศ อำไพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้า หอประชุม 100 ปี สมเด็จย่า 24 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
648 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้นและม.ปลาย สิขเรศ อำไพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 12 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
647 ไปซื้อของทำกิจกรรมวันปีใหม่ อาจารย์สุพรรณิการ์ ศรียาภัย โลตัสหลักสี่ 25 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
646 ซื้อของทำบุญปีใหม่และของขวัญ รปภ อริสา แก้วทองคำ TOPS เกษตร / ร้านอธิชาซัพพลาย 27 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
645 ประชุม สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 19 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
644 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก 50ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ธ.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
643 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ธ.ค. 2566 08:45:00 อนุมัติ
642 ร่วมสวอพระอภิธรรมศพ อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ วัดโสมนัสราชวรวิหาร 7 ธ.ค. 2566 16:30:00 อนุมัติ
641 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก 50ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 ธ.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
640 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ปากเกร็ด 22 พ.ย. 2566 16:30:00 อนุมัติ
639 งานประจำปีโรงแรียนสาธิตเกษตรสาสตร์ ( พหุภาษา ) อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุ๓าษา 24 ธ.ค. 2566 06:00:00 อนุมัติ
638 ประชุม อ. สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 19 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
637 งานฌาปนกิจศพมารดา อาจารย์ อรอุมา เพชรนุ้ย คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดโพสพผลเจริญ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 19 ธ.ค. 2566 14:30:00 อนุมัติ
636 งานสวดพระอภิธรรมศพมารดา อาจารย์ อรอุมา เพชรนุ้ย คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดโพสพผลเจริญ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 16 ธ.ค. 2566 16:30:00 อนุมัติ
635 ไปร่วมงานณาปนกิจศพ มารดา นางสาว ภัทราพร เกษรวนิชวัฒนา ( กรณีพิเศษ) คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดราชธานี ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 17 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
634 สำรองใช้ฝ่ายพยาบาลงานประจำปี ดุสิตา ศิริศักดิ์พาณิชย์ รร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 ม.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
633 ขอเล่ม Work permit Mr. Mathew Ian Barlow พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควหลักสี่ 19 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
631 ส่งน้ำ ทัศนศึกษา ป.1 คุณ พศวีร์ วรสาร บ้านนาครูธานี 15 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
630 รับของว่าง คุณ พศวีร์ สาธิตเกษตร ร้านวิตตอรี่ 14 ธ.ค. 2566 14:00:00 อนุมัติ
629 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Women Thailand Cyber Top Talent 2023 นงนุช นุชระป้อม ณ สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เขตหลักสี่ กทม. 23 ธ.ค. 2566 08:00:00 อนุมัติ
628 ทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ ป. 6 (ส่งข้าวนักเรียน) สุพิตา ไข่แก้ว ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย 19 ม.ค. 2567 09:30:00 อนุมัติ
627 ไปซื้ออุปกรณ์ศิลปะ รินดา ปานมั่น ร้านสมใจ ราชพฤกษ์ 15 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
626 รับเอกสารการฝึกภาคสนามเขาชนไก่ เมธีอ ศีลา ศูนย์ รักษาดินแดน 14 ธ.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
625 ซื้อยางานรักบี้ ชิญานุช กำลังหาญ ร้านขายยา สะพานใหม่ 7 ธ.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
624 ทำบุญ อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ หอ 100 วัดอินทราราม 2 ธ.ค. 2566 08:00:00 อนุมัติ
623 งานประจำปี พหุภาษา อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุ๓าษา 24 ธ.ค. 2566 06:00:00 อนุมัติ
622 ส่งหนังสือเชิญวิทยากร อ. ลักธพล คำภิระปาวงศ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8 ธ.ค. 2566 10:25:00 อนุมัติ
621 ไปรับหนังสือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 และ13 อาจารย์สุพรรณิการ์ ศรียาภัย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 13 ธ.ค. 2566 09:30:00 อนุมัติ
620 Gala Night and Charity Concert ดุสิตา ศิริศักดิ์พาณิชย์ โรงแรมเซ็นทรา by เซ็นทรารา ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 23 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
619 Gala Night and Charity Concery ดุสิตา ศิริศักดิ์พาณิชย์ โรงแรมเซ็นทรา by เซ็นทรารา ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 23 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
618 รับและส่งผู้คุมสอบ O-NET ม.3 สันติชัย อนุวรชัย โรงเรียนหอวัง 1 คัน โรงเรียนสารวิทยา 1 คัน โรงเรียนสาธิตพระนคร 1 คัน และโรงเรียนบางกะปิ 1 คัน 11 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
617 พานักเรียนไปทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ อ. วงเดือน สร้อยสี คณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 พ.ย. 2566 10:15:00 อนุมัติ
616 สำรวจทัศนศึกษา ม.2 อภิชัย อินดีคำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 23 ธ.ค. 2566 08:00:00 อนุมัติ
615 ซื้ออาหารและเครื่องดื่มสำหรับจัดเตรียมไป ทัศนศึกษา นอกสถานที่ของนักเรียนระดับ ม.3 อ. ชัญญา พลพิลา ห้างแม็คโคร 1 ธ.ค. 2566 11:30:00 อนุมัติ
614 ซื้อหนังสือห้องสมุด อาจารย์สุพรรณิการ์ ศรียาภัย คลังสินค้าซีเอ็ด บางนา-ตราด 4 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
613 พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน อ. เจนวิทย์ ต่อพัฒนนันท์ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ถนน พัฒนาการ กรุงเทพ 15 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
611 งานค่ายพักแรม ม.4 อ.ดร. ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตหาดวนกร จ. ประจวบศีรีขันธ์ 5 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
610 งานค่ายพักแรม ม.4 อ.ดร. ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตหาดวนกร จ. ประจวบศีรีขันธ์ 3 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
609 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 พ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
608 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 22 พ.ย. 2566 14:00:00 อนุมัติ
607 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
606 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
605 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 16 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
604 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 16 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
603 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 14 พ.ย. 2566 11:00:00 อนุมัติ
602 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 13 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
601 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 13 พ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
600 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
599 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 19 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
598 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
597 เเข่งขันกีฬาฟุตบอล ธนาธิป เพริศพรายวงศ์ สนามฟุตบอล Super Star Arena ซอยลาดพร้าว 80 กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
596 ส่งอาหารที่ไปศึกษานอกสถานที่ ป.4 กฤษดา สงวนสิน ตึกลูกเต๋า คลอง 5 จ.ปทุมธานี 15 ธ.ค. 2566 08:30:00 อนุมัติ
595 ไปรับกระดาษคำตอบสอบธรรมศึกษา อ.กานตพงษ์ จันทร์ทอง วัดทองนพคุณ 28 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
594 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 พ.ย. 2566 11:00:00 อนุมัติ
593 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 30 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
592 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 พ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
591 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 17 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
590 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 17 พ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
589 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
588 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
587 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
586 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
585 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
584 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 6 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
583 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 ก.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
582 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 ก.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
581 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 ก.ย. 2566 11:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
580 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 ก.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
579 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 25 ก.ย. 2566 11:00:00 อนุมัติ
578 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 ก.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
577 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 22 ก.ย. 2566 15:30:00 อนุมัติ
576 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 22 ก.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
575 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22 ก.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
574 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 ก.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
573 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 18 ก.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
572 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
571 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
570 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 31 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
569 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 31 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
568 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 25 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
567 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 25 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
566 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 พ.ย. 2566 09:30:00 อนุมัติ
565 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 20 พ.ย. 2566 18:00:00 อนุมัติ
564 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
563 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 31 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
562 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
561 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
560 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
559 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 17 ต.ค. 2566 16:00:00 อนุมัติ
558 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
557 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 3 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
556 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 3 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
555 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
554 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 23 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
553 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 26 ต.ค. 2566 14:00:00 อนุมัติ
552 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
551 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
550 พานักเรียนไปแข่งขัน สุชาดา ศรีศกุน อาคาร เคพลัส จุฬา 2 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
549 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กระชง รักผี้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
548 ร่วมงานแต่งบุตรชาย นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ เมืองทองธานี 25 พ.ย. 2566 07:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
547 นำเสนอผลงานโครงการ ku-km best practice จารี จันทร์อุ่น ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา 14 ธ.ค. 2566 05:00:00 อนุมัติ
546 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กระชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 ก.ย. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
545 ค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5 อ.พรรตนฤน เพชรวิวรรธน์ ค่ายนงนุช พัทยา จ. ชลบุรี 29 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
544 ค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5 อ.พรรตนฤน เพชรวิวรรธน์ ค่ายนงนุช พัทยา จ. ชลบุรี 28 ม.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
540 รับพระ งานสมาคมผู้ปกครองและครู ครบรอบ 50 ปี อ.วรวรรณ ศรีสงคราม วัดเทวสุนทร วัดเสมียนนารี วัดหลักสี่ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 1 ธ.ค. 2566 05:00:00 อนุมัติ
539 นำนักเรียน ม.4 วิชาการเขียนสารคดีไปศึกษานอกสถานที่ มลฤดี ฐิติชัยมงคล อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 27 ม.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
538 นำนักเรียน ม.6 วิชาตามหาสำรับอาหารฯ ไปศึกษานอกสถานที่ มลฤดี ฐิติชัยมงคล ตลาดนางเลิ้ง กรุงเทพฯ 16 ม.ค. 2567 10:30:00 อนุมัติ
537 นำนักเรียน ม.4 วิชาประวัติวรรณคดีไปศึกษานอกสถานที่ มลฤดี ฐิติชัยมงคล กรุงเทพฯ พระราชวังเดิม วัดอรุณ วัดระฆัง วัดราชโอรส วัดนางนอน วัดหนัง 16 ธ.ค. 2566 07:30:00 อนุมัติ
535 นำนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน รายการ งานวิชาการประจำปี 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี อ. ธนาธิป เพริศพรายวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 22 พ.ย. 2566 06:30:00 อนุมัติ
534 รับเล่ม Work Permit Mr. Craig พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ไอทีสแควร์หลักสี่ 23 พ.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
533 ขอรถตู้พาไปซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายในหน่วยงานสหกรณ์ อริสา แก้วทองคำ แม็คโคร แจ้งวัฒนะ 23 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
532 เข้าร่วมประชุมฝึกภาคสนามเขาชนไก่ อ. เมธี ศีลา สวนเจ้าเชตุ 1 ธ.ค. 2566 12:15:00 อนุมัติ
531 ศึกษานอกสถานที่ วิชาเทคนิคการถ่ายภาพ ม.5 เอกราช มบขุนทด จ.สมุทรปราการ 7 ม.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
530 ขอเล่ม Work permit Mr. Craig Anthony Bottomley พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ไอทีสแคว์ หลักสี่ 20 พ.ย. 2566 09:30:00 อนุมัติ
527 การแข่งขันมินิรักบี้นานานชาติ ครั้งที่ 33 อ. ดร. ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 ธ.ค. 2566 06:00:00 อนุมัติ
525 ส่งใบสมัคร ijso โอลิมปิก ม.ต้น สันติชัย อนุวรชัย โรงเรียนสารวิทยา 12 ธ.ค. 2566 14:30:00 อนุมัติ
524 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ ห้างเซ็นทรัลเวสเกต 3 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
523 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ ห้างเซ็นทรัลเวสเกต 2 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
522 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ ห้างเซ็นทรัลเวสเกต 1 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
521 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ ห้างเซ็นทรัลเวสเกต 30 พ.ย. 2566 07:00:00 อนุมัติ
520 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส อ.อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ ห้างเซ็นทรัลเวสเกต 29 พ.ย. 2566 07:00:00 อนุมัติ
519 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กรมพละศึกษา อ.อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ สนามกีฬาคลอง6 23 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
518 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กรมพละศึกษา อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ สนามกีฬาคลอง6 22 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
517 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กรมพละศึกษา อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ สนามกีฬาคลอง6 21 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
516 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กรมพละศึกษา อ.อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ สนามกีฬาคลอง6 20 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
515 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ.เมธี ศีลา ศูนย์การศึกษาวิชาทหาร 2 พ.ย. 2566 07:00:00 อนุมัติ
514 ยกเลิก Work permit และแจ้งออกประกันสังคม พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่และสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 2 2 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
513 นำนักเรียนชมโขนพระราชทาน ภูษิต ศรีมณี หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 17 พ.ย. 2566 12:30:00 อนุมัติ
512 ซื้อยา งานกีฬาสาธิตสาธิตเกษตร คุณ จิราวรรณ พรหมหาญ ตลาดสะพานใหม่ 30 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
511 ศึกษานอกสถานที่ วิชาการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น ม.3 เอกราช มบขุนทด จ.นครปฐม 21 ม.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
509 นำนักกีฬาฝึกซ้อม อ. วรวุฒิ หวังสุข สน. บางเขน 25 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
508 นำนักกีฬาฝึกซ้อม อ. วรวุฒิ หวังสุข สน. บางเขน 24 ต.ค. 2566 14:00:00 อนุมัติ
507 ศึกษานอกสถานที่ วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น ม.4 เอกราช มบขุนทด จ.นนทบุรี 17 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
506 นำนักกีฬาไปแข่งขัน worawut wangsuk มหาวิทยาลัยรามคำแหง 26 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
505 นำนักกีฬาฝึกซ้อม worawut wangsuk สนามฟุตซอล สน.บางเขน 26 ต.ค. 2566 15:00:00 อนุมัติ
504 งานฌาปนกิจศพ มารดา รศ.อัจฉราพรรณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน เมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน 28 ต.ค. 2566 12:00:00 อนุมัติ
503 ร่วมงานศพ มารดา รศ.อัจฉราพรรณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศาลา 14 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ บางเขน 24 ต.ค. 2566 17:00:00 อนุมัติ
502 เปลี่ยนวีซ่า Non B Mr. Craig Anthony Bottomley พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ตม. 1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 25 ต.ค. 2566 07:30:00 อนุมัติ
501 แข่งขันฮอกกี้ นันทัชพร วีระเสถียร ร.ร.สามโก้วิทยาคม จ.อ่างทอง 29 ต.ค. 2566 05:45:00 อนุมัติ
500 แข่งขันฮอกกี้ นันทัชพร วีระเสถียร ร.ร.สามโก้วิทยาคม จ.อ่างทอง 29 ต.ค. 2566 05:45:00 อนุมัติ
499 แข่งขันฮอกกี้ นันทัชพร วีระเสถียร ร.ร.สามโก้วิทยาคม จ.อ่างทอง 29 ต.ค. 2566 05:45:00 อนุมัติ
498 แข่งขันฮอกกี้ นันทัชพร วีระเสถียร ร.ร.สามโก้วิทยาคม จ.อ่างทอง 29 ต.ค. 2566 05:45:00 อนุมัติ
497 แข่งขันฮอกกี้ นันทัชพร วีระเสถียร ร.ร.สามโก้วิทยาคม จ.อ่างทอง 29 ต.ค. 2566 05:45:00 อนุมัติ
496 ไปงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ.วนิดา มหิทธิกุล พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 28 ต.ค. 2566 15:00:00 อนุมัติ
495 ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมงาน ผศ.วนิดา มหิทธิกุล พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศาลา 7 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 25 ต.ค. 2566 16:00:00 อนุมัติ
494 นำนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ Bebras Thailand Challenge 2023 นงนุช นุชระป้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 16 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
493 ร่วมงานณาปนกิจ บิดา อ.สุมิตตรา เลี้ยงจรูญรัคน์ คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดสว่างวงษ์ ต. ตาตลี อ.ตาคลี จ. นครสวรรค์ 21 ต.ค. 2566 12:00:00 อนุมัติ
492 สำรวจสถานที่ พานักเรียนไปศึกษาดูงาน อ. อาคม ทิพย์เนตร บ้านนาครูธานี จ.ปทุมธานี 25 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
491 สวดพระอภิธรรม บิดา อ. สุมิตรา เลี้ยงจรูญรัตน์ คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดสว่างวงษ์ ต. ตาตลี อ.ตาคลี จ. นครสวรรค์ 19 ต.ค. 2566 15:00:00 อนุมัติ
490 มหกรรรมญี่ปุ่น ม. รังสิต ครั้งที่ 13 อ. เจนวิทย์ ต่อพัฒนนันท์ มหาวิทยาลัยรังสิต 30 พ.ย. 2566 07:00:00 อนุมัติ
489 ซื้อของไหว้ศาลงานทำบุญ อ. อบล คุณ ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดบองมาเช - ตลาดสี่มุมเมือง 30 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
488 พานักเรียนไปแข่งขันภาษาเกาหลี ฐานิช ภูศรี มหาวิทยาลัยรังสิต 24 พ.ย. 2566 07:30:00 อนุมัติ
487 พานักเรียนไปแข่งภาษาจีน ฐานิช ภูศรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัรฑิต 26 พ.ย. 2566 07:30:00 อนุมัติ
486 นำเสนอผลงานโครงการ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4 สุชาดา ศรีศกุน อาคาร K-Plus Building (Zy Walk ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร) 25 ต.ค. 2566 06:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
485 แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกระชับมิตร อ. วรรณพร พิชพรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 21 ต.ค. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
484 แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกระชับมิตร อ. วรรณพร พิชพรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 21 ต.ค. 2566 07:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
483 ดำเนินการไปซื้อของเตรียมไปงานสาธิตสามัคคี( ฉัททันต์เกมส์) นพพร ตรีจรูญ ฟอร์จูนทาวน์ ถนน รัชฎา แยกพระรามา9 25 ต.ค. 2566 09:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
482 รับพระวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน อ. วรวรรณ ศรีสงคราม วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 31 ต.ค. 2566 08:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
481 รับพระวัดชลประทาน อ. วรวรรณ ศรีสงคราม วัดชลประทาน 31 ต.ค. 2566 08:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
480 การประชุมวิชาการนานาชาติ ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1 พ.ย. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
479 การประชุมวิชาการ ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 31 ต.ค. 2566 06:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
478 การประชุมวิชาการว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 30 ต.ค. 2566 06:20:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
476 นำนักเรียนชมโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน กุมภกรรณทดน้ำ เชาวน์วุฒิ อรุโณทอง หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 17 พ.ย. 2566 12:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
475 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 13 ต.ค. 2566 08:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
474 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 12 ต.ค. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
473 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 11 ต.ค. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
472 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 10 ต.ค. 2566 08:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
471 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 9 ต.ค. 2566 08:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
470 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง จ.นนทบุรี 17 ธ.ค. 2566 07:15:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
469 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง จ.นนทบุรี 17 ธ.ค. 2566 07:15:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
468 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง จ.นนทบุรี 17 ธ.ค. 2566 07:15:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
467 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 พ.ย. 2566 10:25:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
466 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 พ.ย. 2566 08:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
465 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 พ.ย. 2566 10:25:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
464 ส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ไอทีสแควร์หลักสี่ -สำนักงานประกันสังคม 6 ต.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
463 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ต.ค. 2566 08:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
462 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 25 ก.ย. 2566 13:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
461 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ก.ย. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
460 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 11 ก.ย. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
459 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ก.ย. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
458 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 28 ส.ค. 2566 13:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
457 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 21 ส.ค. 2566 10:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
456 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 7 ส.ค. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
455 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 31 ก.ค. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
454 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 24 ก.ค. 2566 10:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
453 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 17 ก.ค. 2566 14:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
452 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตรพหุภาษา 13 ต.ค. 2566 08:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
451 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตรพหุภาษา 12 ต.ค. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
450 ซื้อของงานให้โอวาทนักกีฬา ประภัสสร สุขสุทธิ์ แม็คโครแจ้งวัฒนะ 26 ต.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
449 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 10 ก.ค. 2566 13:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
448 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตรพหุภาษา 11 ต.ค. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
447 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 3 ก.ค. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
446 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตรพหุภาษา 10 ต.ค. 2566 08:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
445 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 9 ต.ค. 2566 08:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
444 กิจกรรมแรลลี่สาธิตเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 อ. ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ The Grand Center Point Space Pattaya 18 พ.ย. 2566 08:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
443 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 ก.ย. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
442 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ นิตยา บุญธรรม ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 ก.ย. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
441 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 ก.ย. 2566 13:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
440 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 ก.ย. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
439 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 ก.ย. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
438 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 7 ก.ย. 2566 14:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
437 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 4 ก.ย. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
436 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ส.ค. 2566 10:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
435 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ส.ค. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
434 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 ก.ค. 2566 13:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
433 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 27 ก.ค. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
432 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 25 ก.ค. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
431 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 ก.ค. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
430 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ก.ค. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
429 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 19 ก.ค. 2566 14:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
428 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ก.ค. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
427 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 ก.ค. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
426 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 ก.ค. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
425 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ต.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
424 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
423 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
422 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 ก.ย. 2566 13:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
421 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
420 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 26 ก.ย. 2566 08:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
419 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 25 ก.ย. 2566 11:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
418 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 22 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
417 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 19 ก.ย. 2566 10:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
416 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 12 ก.ย. 2566 15:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
415 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
414 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 22 ส.ค. 2566 17:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
413 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 22 ส.ค. 2566 14:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
412 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อรุณี อ้นมงคล บ. ที โอ ที แจ้งวัฒนะ 22 ส.ค. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
411 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22 ส.ค. 2566 08:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
410 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 ส.ค. 2566 14:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
409 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 15 ส.ค. 2566 11:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
408 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 ส.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
407 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 8 ส.ค. 2566 13:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
406 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 24 ก.ค. 2566 14:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
405 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 ก.ค. 2566 13:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
404 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
403 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 17 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
402 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 11 ก.ค. 2566 16:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
401 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 11 ก.ค. 2566 12:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
400