ระบบบริการจองรถ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

# เรือง ชื่อ สถานที่ วันที่ พนักงานขับรถ รถ สถานะ
618 รับและส่งผู้คุมสอบ O-NET ม.3 สันติชัย อนุวรชัย โรงเรียนหอวัง 1 คัน โรงเรียนสารวิทยา 1 คัน โรงเรียนสาธิตพระนคร 1 คัน และโรงเรียนบางกะปิ 1 คัน 11 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
617 พานักเรียนไปทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ อ. วงเดือน สร้อยสี คณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 พ.ย. 2566 10:15:00 อนุมัติ
616 สำรวจทัศนศึกษา ม.2 อภิชัย อินดีคำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 23 ธ.ค. 2566 08:00:00 อนุมัติ
615 ซื้ออาหารและเครื่องดื่มสำหรับจัดเตรียมไป ทัศนศึกษา นอกสถานที่ของนักเรียนระดับ ม.3 อ. ชัญญา พลพิลา ห้างแม็คโคร 1 ธ.ค. 2566 11:30:00 อนุมัติ
614 ซื้อหนังสือห้องสมุด อาจารย์สุพรรณิการ์ ศรียาภัย คลังสินค้าซีเอ็ด บางนา-ตราด 4 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
613 พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน อ. เจนวิทย์ ต่อพัฒนนันท์ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ถนน พัฒนาการ กรุงเทพ 15 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
611 งานค่ายพักแรม ม.4 อ.ดร. ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตหาดวนกร จ. ประจวบศีรีขันธ์ 5 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
610 งานค่ายพักแรม ม.4 อ.ดร. ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตหาดวนกร จ. ประจวบศีรีขันธ์ 3 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
609 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 พ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
608 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 22 พ.ย. 2566 14:00:00 อนุมัติ
607 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
606 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
605 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 16 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
604 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 16 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
603 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 14 พ.ย. 2566 11:00:00 อนุมัติ
602 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 13 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
601 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 13 พ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
600 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
599 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 19 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
598 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
597 เเข่งขันกีฬาฟุตบอล ธนาธิป เพริศพรายวงศ์ สนามฟุตบอล Super Star Arena ซอยลาดพร้าว 80 กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
596 ส่งอาหารที่ไปศึกษานอกสถานที่ ป.4 กฤษดา สงวนสิน ตึกลูกเต๋า คลอง 5 จ.ปทุมธานี 15 ธ.ค. 2566 08:30:00 อนุมัติ
595 ไปรับกระดาษคำตอบสอบธรรมศึกษา อ.กานตพงษ์ จันทร์ทอง วัดทองนพคุณ 28 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
594 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 พ.ย. 2566 11:00:00 อนุมัติ
593 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 30 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
592 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 พ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
591 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 17 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
590 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 17 พ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
589 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
588 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
587 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
586 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
585 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
584 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 6 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
583 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 ก.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
582 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 ก.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
581 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 ก.ย. 2566 11:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
580 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 ก.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
579 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 25 ก.ย. 2566 11:00:00 อนุมัติ
578 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 ก.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
577 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 22 ก.ย. 2566 15:30:00 อนุมัติ
576 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 22 ก.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
575 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22 ก.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
574 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 ก.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
573 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 18 ก.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
572 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
571 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
570 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 31 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
569 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 31 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
568 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 25 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
567 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 25 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
566 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 พ.ย. 2566 09:30:00 อนุมัติ
565 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 20 พ.ย. 2566 18:00:00 อนุมัติ
564 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
563 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 31 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
562 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
561 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
560 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
559 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 17 ต.ค. 2566 16:00:00 อนุมัติ
558 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
557 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 3 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
556 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 3 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
555 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
554 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 23 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
553 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 26 ต.ค. 2566 14:00:00 อนุมัติ
552 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
551 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
550 พานักเรียนไปแข่งขัน สุชาดา ศรีศกุน อาคาร เคพลัส จุฬา 2 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
549 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กระชง รักผี้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
548 ร่วมงานแต่งบุตรชาย นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ เมืองทองธานี 25 พ.ย. 2566 07:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
547 นำเสนอผลงานโครงการ ku-km best practice จารี จันทร์อุ่น ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา 14 ธ.ค. 2566 05:00:00 อนุมัติ
546 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กระชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 ก.ย. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
545 ค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5 อ.พรรตนฤน เพชรวิวรรธน์ ค่ายนงนุช พัทยา จ. ชลบุรี 29 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
544 ค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5 อ.พรรตนฤน เพชรวิวรรธน์ ค่ายนงนุช พัทยา จ. ชลบุรี 28 ม.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
540 รับพระ งานสมาคมผู้ปกครองและครู ครบรอบ 50 ปี อ.วรวรรณ ศรีสงคราม วัดเทวสุนทร วัดเสมียนนารี วัดหลักสี่ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 1 ธ.ค. 2566 05:00:00 อนุมัติ
539 นำนักเรียน ม.4 วิชาการเขียนสารคดีไปศึกษานอกสถานที่ มลฤดี ฐิติชัยมงคล อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 27 ม.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
538 นำนักเรียน ม.6 วิชาตามหาสำรับอาหารฯ ไปศึกษานอกสถานที่ มลฤดี ฐิติชัยมงคล ตลาดนางเลิ้ง กรุงเทพฯ 16 ม.ค. 2567 10:30:00 อนุมัติ
537 นำนักเรียน ม.4 วิชาประวัติวรรณคดีไปศึกษานอกสถานที่ มลฤดี ฐิติชัยมงคล กรุงเทพฯ พระราชวังเดิม วัดอรุณ วัดระฆัง วัดราชโอรส วัดนางนอน วัดหนัง 16 ธ.ค. 2566 07:30:00 อนุมัติ
535 นำนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน รายการ งานวิชาการประจำปี 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี อ. ธนาธิป เพริศพรายวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 22 พ.ย. 2566 06:30:00 อนุมัติ
534 รับเล่ม Work Permit Mr. Craig พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ไอทีสแควร์หลักสี่ 23 พ.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
533 ขอรถตู้พาไปซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายในหน่วยงานสหกรณ์ อริสา แก้วทองคำ แม็คโคร แจ้งวัฒนะ 23 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
532 เข้าร่วมประชุมฝึกภาคสนามเขาชนไก่ อ. เมธี ศีลา สวนเจ้าเชตุ 1 ธ.ค. 2566 12:15:00 อนุมัติ
531 ศึกษานอกสถานที่ วิชาเทคนิคการถ่ายภาพ ม.5 เอกราช มบขุนทด จ.สมุทรปราการ 7 ม.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
530 ขอเล่ม Work permit Mr. Craig Anthony Bottomley พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ไอทีสแคว์ หลักสี่ 20 พ.ย. 2566 09:30:00 อนุมัติ
529 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 26 ธ.ค. 2566 06:00:00 อนุมัติ
528 รับพระ อ.สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 26 ธ.ค. 2566 06:00:00 อนุมัติ
527 การแข่งขันมินิรักบี้นานานชาติ ครั้งที่ 33 อ. ดร. ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 ธ.ค. 2566 06:00:00 อนุมัติ
525 ส่งใบสมัคร ijso โอลิมปิก ม.ต้น สันติชัย อนุวรชัย โรงเรียนสารวิทยา 12 ธ.ค. 2566 14:30:00 อนุมัติ
524 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ ห้างเซ็นทรัลเวสเกต 3 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
523 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ ห้างเซ็นทรัลเวสเกต 2 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
522 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ ห้างเซ็นทรัลเวสเกต 1 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
521 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ ห้างเซ็นทรัลเวสเกต 30 พ.ย. 2566 07:00:00 อนุมัติ
520 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส อ.อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ ห้างเซ็นทรัลเวสเกต 29 พ.ย. 2566 07:00:00 อนุมัติ
519 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กรมพละศึกษา อ.อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ สนามกีฬาคลอง6 23 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
518 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กรมพละศึกษา อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ สนามกีฬาคลอง6 22 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
517 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กรมพละศึกษา อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ สนามกีฬาคลอง6 21 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
516 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กรมพละศึกษา อ.อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ สนามกีฬาคลอง6 20 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
515 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ.เมธี ศีลา ศูนย์การศึกษาวิชาทหาร 2 พ.ย. 2566 07:00:00 อนุมัติ
514 ยกเลิก Work permit และแจ้งออกประกันสังคม พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่และสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 2 2 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
513 นำนักเรียนชมโขนพระราชทาน ภูษิต ศรีมณี หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 17 พ.ย. 2566 12:30:00 อนุมัติ
512 ซื้อยา งานกีฬาสาธิตสาธิตเกษตร คุณ จิราวรรณ พรหมหาญ ตลาดสะพานใหม่ 30 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
511 ศึกษานอกสถานที่ วิชาการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น ม.3 เอกราช มบขุนทด จ.นครปฐม 21 ม.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
509 นำนักกีฬาฝึกซ้อม อ. วรวุฒิ หวังสุข สน. บางเขน 25 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
508 นำนักกีฬาฝึกซ้อม อ. วรวุฒิ หวังสุข สน. บางเขน 24 ต.ค. 2566 14:00:00 อนุมัติ
507 ศึกษานอกสถานที่ วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น ม.4 เอกราช มบขุนทด จ.นนทบุรี 17 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
506 นำนักกีฬาไปแข่งขัน worawut wangsuk มหาวิทยาลัยรามคำแหง 26 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
505 นำนักกีฬาฝึกซ้อม worawut wangsuk สนามฟุตซอล สน.บางเขน 26 ต.ค. 2566 15:00:00 อนุมัติ
504 งานฌาปนกิจศพ มารดา รศ.อัจฉราพรรณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน เมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน 28 ต.ค. 2566 12:00:00 อนุมัติ
503 ร่วมงานศพ มารดา รศ.อัจฉราพรรณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศาลา 14 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ บางเขน 24 ต.ค. 2566 17:00:00 อนุมัติ
502 เปลี่ยนวีซ่า Non B Mr. Craig Anthony Bottomley พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ตม. 1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 25 ต.ค. 2566 07:30:00 อนุมัติ
501 แข่งขันฮอกกี้ นันทัชพร วีระเสถียร ร.ร.สามโก้วิทยาคม จ.อ่างทอง 29 ต.ค. 2566 05:45:00 อนุมัติ
500 แข่งขันฮอกกี้ นันทัชพร วีระเสถียร ร.ร.สามโก้วิทยาคม จ.อ่างทอง 29 ต.ค. 2566 05:45:00 อนุมัติ
499 แข่งขันฮอกกี้ นันทัชพร วีระเสถียร ร.ร.สามโก้วิทยาคม จ.อ่างทอง 29 ต.ค. 2566 05:45:00 อนุมัติ
498 แข่งขันฮอกกี้ นันทัชพร วีระเสถียร ร.ร.สามโก้วิทยาคม จ.อ่างทอง 29 ต.ค. 2566 05:45:00 อนุมัติ
497 แข่งขันฮอกกี้ นันทัชพร วีระเสถียร ร.ร.สามโก้วิทยาคม จ.อ่างทอง 29 ต.ค. 2566 05:45:00 อนุมัติ
496 ไปงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ.วนิดา มหิทธิกุล พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 28 ต.ค. 2566 15:00:00 อนุมัติ
495 ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมงาน ผศ.วนิดา มหิทธิกุล พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศาลา 7 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 25 ต.ค. 2566 16:00:00 อนุมัติ
494 นำนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ Bebras Thailand Challenge 2023 นงนุช นุชระป้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 16 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
493 ร่วมงานณาปนกิจ บิดา อ.สุมิตตรา เลี้ยงจรูญรัคน์ คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดสว่างวงษ์ ต. ตาตลี อ.ตาคลี จ. นครสวรรค์ 21 ต.ค. 2566 12:00:00 อนุมัติ
492 สำรวจสถานที่ พานักเรียนไปศึกษาดูงาน อ. อาคม ทิพย์เนตร บ้านนาครูธานี จ.ปทุมธานี 25 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
491 สวดพระอภิธรรม บิดา อ. สุมิตรา เลี้ยงจรูญรัตน์ คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดสว่างวงษ์ ต. ตาตลี อ.ตาคลี จ. นครสวรรค์ 19 ต.ค. 2566 15:00:00 อนุมัติ
490 มหกรรรมญี่ปุ่น ม. รังสิต ครั้งที่ 13 อ. เจนวิทย์ ต่อพัฒนนันท์ มหาวิทยาลัยรังสิต 30 พ.ย. 2566 07:00:00 อนุมัติ
489 ซื้อของไหว้ศาลงานทำบุญ อ. อบล คุณ ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดบองมาเช - ตลาดสี่มุมเมือง 30 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
488 พานักเรียนไปแข่งขันภาษาเกาหลี ฐานิช ภูศรี มหาวิทยาลัยรังสิต 24 พ.ย. 2566 07:30:00 อนุมัติ
487 พานักเรียนไปแข่งภาษาจีน ฐานิช ภูศรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัรฑิต 26 พ.ย. 2566 07:30:00 อนุมัติ
486 นำเสนอผลงานโครงการ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4 สุชาดา ศรีศกุน อาคาร K-Plus Building (Zy Walk ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร) 25 ต.ค. 2566 06:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
485 แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกระชับมิตร อ. วรรณพร พิชพรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 21 ต.ค. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
484 แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกระชับมิตร อ. วรรณพร พิชพรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 21 ต.ค. 2566 07:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
483 ดำเนินการไปซื้อของเตรียมไปงานสาธิตสามัคคี( ฉัททันต์เกมส์) นพพร ตรีจรูญ ฟอร์จูนทาวน์ ถนน รัชฎา แยกพระรามา9 25 ต.ค. 2566 09:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
482 รับพระวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน อ. วรวรรณ ศรีสงคราม วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 31 ต.ค. 2566 08:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
481 รับพระวัดชลประทาน อ. วรวรรณ ศรีสงคราม วัดชลประทาน 31 ต.ค. 2566 08:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
480 การประชุมวิชาการนานาชาติ ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1 พ.ย. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
479 การประชุมวิชาการ ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 31 ต.ค. 2566 06:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
478 การประชุมวิชาการว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 30 ต.ค. 2566 06:20:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
476 นำนักเรียนชมโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน กุมภกรรณทดน้ำ เชาวน์วุฒิ อรุโณทอง หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 17 พ.ย. 2566 12:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
475 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 13 ต.ค. 2566 08:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
474 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 12 ต.ค. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
473 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 11 ต.ค. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
472 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 10 ต.ค. 2566 08:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
471 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 9 ต.ค. 2566 08:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
470 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง จ.นนทบุรี 17 ธ.ค. 2566 07:15:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
469 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง จ.นนทบุรี 17 ธ.ค. 2566 07:15:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
468 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง จ.นนทบุรี 17 ธ.ค. 2566 07:15:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
467 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 พ.ย. 2566 10:25:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
466 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 พ.ย. 2566 08:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
465 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 พ.ย. 2566 10:25:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
464 ส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ไอทีสแควร์หลักสี่ -สำนักงานประกันสังคม 6 ต.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
463 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ต.ค. 2566 08:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
462 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 25 ก.ย. 2566 13:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
461 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ก.ย. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
460 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 11 ก.ย. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
459 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ก.ย. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
458 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 28 ส.ค. 2566 13:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
457 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 21 ส.ค. 2566 10:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
456 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 7 ส.ค. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
455 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 31 ก.ค. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
454 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 24 ก.ค. 2566 10:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
453 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 17 ก.ค. 2566 14:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
452 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตรพหุภาษา 13 ต.ค. 2566 08:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
451 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตรพหุภาษา 12 ต.ค. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
450 ซื้อของงานให้โอวาทนักกีฬา ประภัสสร สุขสุทธิ์ แม็คโครแจ้งวัฒนะ 26 ต.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
449 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 10 ก.ค. 2566 13:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
448 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตรพหุภาษา 11 ต.ค. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
447 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 3 ก.ค. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
446 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตรพหุภาษา 10 ต.ค. 2566 08:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
445 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 9 ต.ค. 2566 08:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
444 กิจกรรมแรลลี่สาธิตเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 อ. ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ The Grand Center Point Space Pattaya 18 พ.ย. 2566 08:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
443 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 ก.ย. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
442 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ นิตยา บุญธรรม ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 ก.ย. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
441 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 ก.ย. 2566 13:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
440 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 ก.ย. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
439 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 ก.ย. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
438 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 7 ก.ย. 2566 14:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
437 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 4 ก.ย. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
436 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ส.ค. 2566 10:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
435 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ส.ค. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
434 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 ก.ค. 2566 13:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
433 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 27 ก.ค. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
432 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 25 ก.ค. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
431 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 ก.ค. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
430 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ก.ค. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
429 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 19 ก.ค. 2566 14:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
428 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ก.ค. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
427 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 ก.ค. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
426 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 ก.ค. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
425 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ต.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
424 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
423 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
422 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 ก.ย. 2566 13:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
421 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
420 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 26 ก.ย. 2566 08:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
419 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 25 ก.ย. 2566 11:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
418 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 22 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
417 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 19 ก.ย. 2566 10:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
416 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 12 ก.ย. 2566 15:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
415 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
414 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 22 ส.ค. 2566 17:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
413 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 22 ส.ค. 2566 14:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
412 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อรุณี อ้นมงคล บ. ที โอ ที แจ้งวัฒนะ 22 ส.ค. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
411 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22 ส.ค. 2566 08:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
410 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 ส.ค. 2566 14:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
409 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 15 ส.ค. 2566 11:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
408 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 ส.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
407 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 8 ส.ค. 2566 13:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
406 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 24 ก.ค. 2566 14:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
405 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 ก.ค. 2566 13:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
404 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
403 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 17 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
402 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 11 ก.ค. 2566 16:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
401 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 11 ก.ค. 2566 12:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
400 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 10 ก.ค. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
399 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 5 ก.ค. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
398 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 4 ก.ค. 2566 13:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
397 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อรุณี อ้นมงคล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 4 ก.ค. 2566 10:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
396 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
395 กิจกรรมแรลลี่สาธิตเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 ดุสิตา ศิริศักดิ์พาณิชย์ The Grand Center Point Space Pattaya 18 พ.ย. 2566 08:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
394 พานักเรียนไปแข่งขัน สุรเดช ศรีทา อาคาร K-Plus Building (Zy Walk ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร) 11 ต.ค. 2566 06:30:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
393 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 28 ก.ย. 2566 10:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
392 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 ก.ย. 2566 09:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
391 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 18 ก.ย. 2566 14:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
390 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 14 ก.ย. 2566 10:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
389 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 7 ก.ย. 2566 14:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
388 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 18 ต.ค. 2566 14:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
387 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 17 ส.ค. 2566 10:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
386 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 7 ส.ค. 2566 09:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
385 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 ก.ค. 2566 14:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
384 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 20 ก.ค. 2566 10:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
383 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 17 ก.ค. 2566 09:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
382 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 13 ก.ค. 2566 13:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
381 รับอุปกรณ์ระบบคอม คุณ จารี จันทร์อุ่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ มก. 2 ต.ค. 2566 10:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
380 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 27 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
379 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 ก.ย. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
378 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 25 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
377 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ก.ย. 2566 13:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
376 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ก.ย. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
375 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 12 ก.ย. 2566 13:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
374 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ก.ย. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
373 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 1 ก.ย. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
372 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 ส.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
371 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 23 ส.ค. 2566 16:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
370 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อรุณี อ้นมงคล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 ส.ค. 2566 13:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
369 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อรุณี อ้นมงคล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 ส.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
368 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 16 ส.ค. 2566 14:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
367 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 9 ส.ค. 2566 12:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
366 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 8 ส.ค. 2566 10:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
365 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 27 ก.ค. 2566 10:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
364 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 26 ก.ค. 2566 14:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
363 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
362 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 12 ก.ค. 2566 10:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
361 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 5 ต.ค. 2566 16:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
360 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 ก.ค. 2566 10:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
359 สำรวจเส้นทางเพื่อพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ( ป .2 ) อ. เนตรบุญ บุญรัตนกรกิจ วัดเฉลิมพระเกยรติและสวนสมเด็จ 4 ต.ค. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
358 ส่งใบสมัครการคัดเลือกนักเรียนเยาวชนดีเด่นเพื่อนำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ คุณ นงลักษณ์ แสงเจริญ กระทรวงศึกษาธิการ 3 ต.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
357 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 15 ก.ย. 2566 16:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
356 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 ก.ย. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
355 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 ก.ย. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
354 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 14 ก.ย. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
353 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 11 ก.ย. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
352 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 11 ต.ค. 2566 08:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
351 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 8 ก.ย. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
350 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 8 ก.ย. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
349 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 1 ก.ย. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
348 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ นิตยา บุญธรรม ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 30 ส.ค. 2566 09:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
347 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 ส.ค. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
346 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 ส.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
345 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ นิตยา บุญธรรม ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 28 ส.ค. 2566 10:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
344 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 ส.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
343 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 ส.ค. 2566 14:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
342 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 25 ส.ค. 2566 15:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
341 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 ส.ค. 2566 12:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
340 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 22 ส.ค. 2566 15:00:00 อนุมัติ
339 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 22 ส.ค. 2566 15:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
338 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 18 ส.ค. 2566 17:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
337 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 18 ส.ค. 2566 15:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
336 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ส.ค. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
335 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา อ้นมงคล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ส.ค. 2566 11:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
334 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อรุณี อ้นมงคล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ส.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
333 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี จันทร์อุ่น ธนาคารไทยพาณิชย์ 16 ส.ค. 2566 10:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
332 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 16 ส.ค. 2566 15:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
331 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 ส.ค. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
330 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 11 ส.ค. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
329 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11 ส.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
328 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 9 ส.ค. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
327 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 9 ส.ค. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
326 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 ส.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
325 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 4 ส.ค. 2566 14:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
324 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 4 ส.ค. 2566 11:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
323 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 4 ส.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
322 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 ก.ค. 2566 14:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
321 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 ก.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
320 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ แก้วทองคำ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 21 ก.ค. 2566 15:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
319 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 ก.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
318 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 14 ก.ค. 2566 15:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
317 ส่งนักเรียน-อาจารย์เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 13 ก.ค. 2566 15:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
316 ติดต่อธุระกรรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 7 ก.ค. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
315 ส่งนักเรียน- อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 7 ก.ค. 2566 15:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
314 ติดต่อธุระกรรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 7 ก.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
313 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 3 ก.ค. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
312 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 28 ก.ย. 2566 08:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
311 ไปศึกษาดูงานศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาจารย์สุพรรณิการ์ ศรียาภัย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 21 ต.ค. 2566 08:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
310 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 7 ธ.ค. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
309 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 30 พ.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
308 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 23 พ.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
307 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 16 พ.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
306 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 26 ต.ค. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
305 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 19 ต.ค. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
304 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 12 ต.ค. 2566 07:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
303 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 5 ต.ค. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
302 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 28 ก.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
301 นำหนังสือไปบริจาคสำนักหอสมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อาจารย์สุพรรณิการ์ ศรียาภัย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ต.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
298 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 27 ก.พ. 2567 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
297 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 27 ก.พ. 2567 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
296 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 20 ก.พ. 2567 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
295 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 20 ก.พ. 2567 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
294 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 13 ก.พ. 2567 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
293 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 13 ก.พ. 2567 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
292 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 30 ม.ค. 2567 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
291 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 30 ม.ค. 2567 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
290 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 23 ม.ค. 2567 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
289 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 23 ม.ค. 2567 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
288 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 16 ม.ค. 2567 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
287 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 16 ม.ค. 2567 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
286 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 9 ม.ค. 2567 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
285 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 9 ม.ค. 2567 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
284 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 19 ธ.ค. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
283 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 19 ธ.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
282 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 12 ธ.ค. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
281 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 12 ธ.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
280 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 28 พ.ย. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
279 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 28 พ.ย. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
278 สำรวจเส้นทางพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เบญจพร ปัณฑพลังกูร จ.ชลบุรี 6 ต.ค. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
277 รับอาจารย์โครงการมิยาซากิจากสนามบิน ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 31 ต.ค. 2566 21:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
276 ขออนุมัติใช้รถตู้ในการส่งอาจารย์โครงการมิยาซากิไปสนามบิน สิขเรศ อำไพ สนามบินสุวรรณภูมิ 20 ต.ค. 2566 21:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
275 ส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้า ไอทีสแควร์ หลักสี่ 27 ก.ย. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
274 ร่วมประชุมการศึกษา อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึกใบหยก 2 ประตูน้ำ 20 ก.ย. 2566 08:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
273 ประชุมงานบริหาร รร.สาธิตเกษตรพหุภาษา อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 19 ก.ย. 2566 06:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
271 งานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 " ฉัททันต์เกมส์" อ.ดร. ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 2 พ.ย. 2566 06:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
270 งานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 " ฉัททันต์เกมส์" อ.ดร. ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 1 พ.ย. 2566 03:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
267 พานักเรียนเตรียมประถมและกลุ่มพิเศษ ศึกษานอกสถานที่ อ. คาลอส บุญสุภา มินิซู chill out farm ซอย สุวิทวงศ์ 110 หนองจอก กรุงเทพ 24 พ.ย. 2566 08:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
266 พานักเรียนเตรียมประถมและกลุ่มพิเศษ ศึกษานอกสถานที่ อ. คาลอส บุญสุภา มินิซู chill out farm ซอย สุวิทวงศ์ 110 หนองจอก กรุงเทพ 24 พ.ย. 2566 08:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
265 ส่งเอกสารโรงเรียน วิชา รักษาดินแดน อ. เมธี ศิลา ศูนย์ รด. วิภาวดี 22 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
264 ต่อพาสปอร์ต อ. วรวรรณ ศรีสงคราม กงสุล แจ้งวัฒนะ 19 ก.ย. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
263 ส่งเอกสารราชการ คุณ นงลักษณ์ แสงเจริญ สกอ. 20 ก.ย. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
261 เดินทางไปส่งอาจารย์และนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา โรงเรียนพี่น้องไทย – ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร – อุบุยา สุภัทรชัย สุนทรวิภาต สนามสุวรรณภูมิ 23 ก.ย. 2566 20:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
260 งานสวดศพ ศาลาจิรวัสส์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน อ. สุวิกรม มาประณีต วัดพระศีรมหาธาตุ บางเขน 14 ก.ย. 2566 17:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
258 ซื้อกระติก อ. กรรชิต บุญสุวรรณ ตลาดไท 13 ก.ย. 2566 11:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
257 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร ตึก 50ปี 11 ก.ย. 2566 08:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
256 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 " ฉัททันต์เกมส์ " อ. กัณฑิมา เนียมโภคะ สนามบินดอนเมือง 16 ก.ย. 2566 06:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
255 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 " ฉัททันต์เกมส์ " อ. กัณฑิมา เนียมโภคะ สนามบินดอนเมือง 16 ก.ย. 2566 06:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
254 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 " ฉัททันต์เกมส์ " อ. กัณฑิมา เนียมโภคะ สนามบินดอนเมือง 16 ก.ย. 2566 06:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
252 เดินทางไปโรงแรมแกรนริสมอน นำนักแสดงไปงานเลี้ยงคณะศึกษาศาสตร์ อ. เฉลิมชัย หนองแส โรงแรมแกรนริสมอน บางบัวทอง 17 ต.ค. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
250 พานักกีฬากอล์ฟไปฝึกซ้อมสนามกอล์ฟ ลานนา จ.เชียงใหม่ อ.กรัยวิเชียร น้อยวิบล สนามกอล์ฟ ลานนา จ.เชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 10 ต.ค. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
249 เดินทางไปโรงเเรมแกรนริสมอน นำนักแสดงไปงานเลี้ยงคณะศึกษาศาสตร์ เฉลิมชัย หนองแส โรงแรมแกรนริสมอน บางบัวทอง 17 ต.ค. 2566 10:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
248 นำส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา สาธิตเกษตร ไอทีสแควร์- กงสุล ศูนย์ราชการ 11 ก.ย. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
245 สำรวจค่ายพักเเรม ม.4 ธีรภพ ชาดวง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 26 ธ.ค. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
244 แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 13 ก.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
243 แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 13 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
242 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร โรงเรียนสมาคมไทยญี่ปุ่น 8 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
241 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร โรงเรียนสมาคมไทยญี่ปุ่น 7 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
240 ทัศนศึกษา อ. อนุศักดิ์ สาธิตเกษตร รอบกรุงเทพ 9 ก.ย. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
239 ทัศนศึกษา อ.อนุศักดิ์ สาธิตเกษตร รอบกรุงเทพ 9 ก.ย. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
238 ซื้อของว่าง คุณ ประภัสสร สาธิตเกษตร ร้านวิตตอรี่ 5 ก.ย. 2566 14:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
237 ทัศนศึกษา อ.อนุศักดิ์ สาธิตเกษตร รอบกรุงเทพ 2 ก.ย. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
236 ทัศนศึกษา อ. อนุศักดิ์ สาธิตเกษตร รอบกรุงเทพ 2 ก.ย. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
235 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร โรงเรียนสาธิตเกษตรพหุภาษา ชลบุรี 29 ส.ค. 2566 06:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
234 ขอวีซานักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน อ. ธัชวิน สาธิตเกษตร อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 4 ก.ย. 2566 12:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
233 ซื้อของว่างประชุม คุณ ประภัสสร สาธิตเกษตร ร้านวิตตอรี่ 30 ส.ค. 2566 14:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
232 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 24 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
231 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 23 ก.ย. 2566 07:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
230 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 22 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
229 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 21 ก.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
228 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 20 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
227 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 19 ก.ย. 2566 07:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
226 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 18 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
225 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 17 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
224 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 16 ก.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
223 รับพระ อ. สันติชัย สาธิตเกษตร วัดหัวลำโพง 7 ธ.ค. 2566 05:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
222 ประชุม อ. นพวรรณ สาธิตเกษตร โรงแรมเอเซีย 6 ก.ย. 2566 07:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
221 แข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ อ. สุนทรีย์ สาธิตเกษตร ม. รามคำแหง 19 พ.ย. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
220 แข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ อ. สุนทรีย์ สาธิตเกษตร ม. รามคำแหง 19 พ.ย. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
219 อัดรายการซุเปอร์จิ๋ว อ. ชัชนิ สาธิตเกษตร สตูดิโอ ลาดพร้าว101 27 ส.ค. 2566 06:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
218 สำรวจเส้นทาง ทัศนศึกษา อ. วาริณี สาธิตเกษตร จ.ราชบุรี 27 ส.ค. 2566 06:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
217 โครงการแลกเปลี่ยน อ. มยุรี สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 26 ส.ค. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
216 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร พหุภาษา ชลบุรี 22 ส.ค. 2566 07:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
215 ส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา สาธิตเกษตร ไอทีสแควร์ หลักสี่ 22 ส.ค. 2566 09:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
214 แข่งขันวิชาการ อ.ปิยวรรณ สาธิตเกษตร ม. รังสิต 8 ก.ย. 2566 07:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
213 แข่งขันวิชาการ อ. ปิยวรรณ สาธิตเกษตร siar singapore internationai ถ.พญาไท 19 ส.ค. 2566 10:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
212 งานศพสามี ผศ. พรทิพย์ แก้วบุญเรือง ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 16 ส.ค. 2566 17:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
211 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร ตึก 50ปี 16 ส.ค. 2566 09:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
210 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ อ. กฤษดา สาธิตเกษตร ม. เทคโนโลยีราชมงคล คลอง6 18 ส.ค. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
201 แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 7 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
200 แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 7 ก.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
199 แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 6 ก.ย. 2566 08:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
198 แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 6 ก.ย. 2566 08:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
197 แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 5 ก.ย. 2566 10:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
196 แข่งขันก๊ฬาแอนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 5 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
195 แข่งกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 4 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
194 แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 4 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
193 เข้าร่วงการแสดงต้อนรับ อ. เชาวน์วุฒิ สาธิตเกษตร อาคารวชิรานุสรณ์ ม.เกษตร 18 ส.ค. 2566 16:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
192 เข้าร่วมการแสดงต้อนรับ อ. เชาวน์วุฒิ สาธิตเกษตร อาคารวชิรานุสรณ์ ม.เกษตร 18 ส.ค. 2566 16:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
191 ซื้อของประชุม คุณ ประภัสสร สาธิตเกษตร วิคตอรี่ 18 ส.ค. 2566 13:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
190 นำหนังสือไปมอบ คุณ ปิยะฉัตร สาธิตเกษตร ศูนย์หนังสือ มก. 17 ส.ค. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
189 แข่งขันตอบปัญหา อ.บุษกร สาธิตเกษตร รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ศาลายา 25 ส.ค. 2566 06:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
188 ศึกษาดูงาน อ.สันติชัย สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา คณะวิทย์ มก. 21 พ.ย. 2566 08:30:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
187 ศึกษาดูงาน อ.สันติชัย สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา คณะวิทย์ มก. 21 พ.ย. 2566 08:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
186 ศึกษาดูงาน อ.สันติชัย สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา คณะวิทย์ มก. 21 พ.ย. 2566 08:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
185 ส่งของพระ อ.สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 21 พ.ย. 2566 06:00:00 นายชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
184 รับพระ อ.สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 21 พ.ย. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
183 ศึกษาดูงาน อ. สันติชัย สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา คณะวิทย์ มก. 20 พ.ย. 2566 08:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
182 ศึกษาดูงาน อ. สันติชัย สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา คณะวิทย์ มก. 20 พ.ย. 2566 08:30:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
181 ศึกษาดูงาน อ.สันติชัย สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา คณะวิทย์ มก. 20 พ.ย. 2566 08:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
180 แข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ อ. สมชาย สาธิตเกษตร ม. รามคำแหง 19 พ.ย. 2566 07:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
179 แข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ อ.สมชาย สาธิตเกษตร ม. รามคำแหง 19 พ.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
178 โครงการปลูกป่า ม.6 ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร สัตหีบ ชลบุรี 10 ก.ย. 2566 06:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
177 แข่งขันตอบปัญหา อ.ทัศนีวรรณ์ สาธิตเกษตร กระทรวงการต่างประเทศ 21 ส.ค. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
176 แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อ.วรรณพร สาธิตเกษตร รร. สาธิตพิบูลบำเพ็ญ จ. ชลบุรี 20 ส.ค. 2566 06:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
175 แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อ.วรรณพร สาธิตเกษตร รร. สาธิตพิบูลบำเพ็ญ จ. ชลบุรี 20 ส.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
174 แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อ. วรรณพร สาธิตเกษตร รร. สาธิตพิบูลบำเพ็ญ จ. ชลบุรี 19 ส.ค. 2566 06:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
173 แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อ. วรรณพร สาธิตเกษตร รร. สาธิตพิบูลบำเพ็ญ จ. ชลบุรี 19 ส.ค. 2566 06:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
172 ส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา สาธิตเกษตร สรรพากรพื้นที่7 ประกันสังคม 18 ส.ค. 2566 09:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
171 ส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา สาธิตเกษตร ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 17 ส.ค. 2566 07:30:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
170 ส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา สาธิตเกษตร ไอทีสแควร์ 16 ส.ค. 2566 08:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
169 ประชุม สัมนา อ. สันติชัย สาธิตเกษตร โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 15 ส.ค. 2566 07:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
168 รับเสด็จ อ. วรวรรณ สาธิตเกษตร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 14 ส.ค. 2566 09:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
167 ทัศนศึกษา จ. อยุธยา อ. มลฤดี สาธิตเกษตร จ. อยุธยา 9 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
166 ถวายพระพร วันแม่ ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร ตึก 50ปี 11 ส.ค. 2566 08:30:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
165 กระทรวงแรงงาน คุณ พิมพ์ตรา สาธิตเกษตร ไอทีสแควร์ 10 ส.ค. 2566 08:30:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
164 งานณาปนกิจ มารดา ผศ.ภาวนา ภูมิศรีสอาด ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 7 ส.ค. 2566 13:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
163 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร ตึก 50ปี 10 ส.ค. 2566 09:30:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
162 มอบเกียรติบัตรนักเรียน ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร พหุภาษา 8 ส.ค. 2566 06:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
161 ทัศนศึกษา อ. ฐาปนา สาธิตเกษตร หอประวัติ ม.เกษตรศาสตร์ 10 ส.ค. 2566 08:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
160 ทัศนศึกษา อ. ฐาปนา สาธิตเกษตร หอประวัติ ม.เกษตรศาสตร์ 7 ส.ค. 2566 13:45:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
159 แข่งขันแฮนดฺฺฺฺฺฺ์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร ม. บูรพา 3 ก.ย. 2566 06:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
158 แข่งแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร ม. บูรพา 3 ก.ย. 2566 06:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
157 แข่งแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร ม. บูรพา 3 ก.ย. 2566 06:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
156 แข่งขันแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร ม. บูรพา 2 ก.ย. 2566 06:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
155 แข่งขันแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร ม. บูรพา 2 ก.ย. 2566 06:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
154 แข่งขันแฮนด์บอล อ. โกวิท สาธิตเกษตร ม. บูรพา 2 ก.ย. 2566 06:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
153 งานศพมารดา ผศ. ภาวนา ภูมิศรีสอาด ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 5 ส.ค. 2566 09:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
152 รับบัตรสอบtedet อ. ศุทธินี สาธิตเกษตร รร. ปราโมชวิทยา รามอินทรา 4 ส.ค. 2566 13:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
151 งานณาปนกิจศพ มารดา ผศ. ภาวนา ภูมิศรีสอาด คุณ พิมพ์ตรา สาธิตเกษตร วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 7 ส.ค. 2566 15:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
150 รับ-ส่ง วิทยากร อ. อิษยา สาธิตเกษตร ถนน นาคนิวาส ลาดพร้าว 5 ส.ค. 2566 08:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
149 รับของว่างประชุม คุณ พศวีร์ สาธิตเกษตร ร้านวิตตอรี่ 5 ส.ค. 2566 08:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
148 โครงการปลูกป่า ม.6 อ. ธีรภพ สาธิตเกษตร สัตหีบ ชลบุรี 10 ก.ย. 2566 06:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
147 โครงการปลูกป่า ม.6 อ. ธีรภพ สาธิตเกษตร สัตหีบ ชลบุรี 10 ก.ย. 2566 06:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
146 แข่งขันคณิตศาสตร์ อ. สุนทรีย์ สาธิตเกษตร รร. เตรียมอุดมศึกษา 16 ส.ค. 2566 07:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
145 โครงการแลกเปลี่ยน อ. สิขเรศ สาธิตเกษตร จ. อยุธยา 10 ส.ค. 2566 08:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
144 ศึกษา ดูงาน อ. มลฤดี สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 21 ส.ค. 2566 10:15:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
143 โครงการแลกเปลี่ยน อ. สุภัทรชัย สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ส.ค. 2566 05:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
142 ศึกษาดูงาน ป.1 คุณ จิราพร สาธิตเกษตร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 8 ก.ย. 2566 08:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
141 โครงการแลกเปลี่ยน ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 25 ก.ค. 2566 13:30:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
140 โครงการแลกเปลี่ยน ( รับ ) ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 23 ก.ค. 2566 13:30:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
139 รพ. มงกุฏวัฒนะ ( งานด่วน) อ. วรวรรณ สาธิตเกษตร รพ. มงกุฏวัฒนะ 21 ก.ค. 2566 16:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
138 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร ตึก50ปี 21 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
137 แข่งขันบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร รร. นายเรืออากาศ 17 ส.ค. 2566 07:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
136 แข่งขันบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร รร. นายเรืออากาศ 16 ส.ค. 2566 11:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
135 แข่งขันบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร รร. นายเรืออากาศ 16 ส.ค. 2566 11:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
134 แข่งขันบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร รร. นายเรืออากาศ 7 ส.ค. 2566 07:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
132 แข่งขันบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร รร. นายเรืออากาศ 3 ส.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
131 โครงการแลกเปลี่ยน อ. ธีรภพ สาธิตเกษตร รอบกรุงเทพ 2 ส.ค. 2566 08:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
130 แข่งขันบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร รร. นายเรืออากาศ 27 ก.ค. 2566 11:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
129 โครงการแลกเปลี่ยน อ. ธีรภพ สาธิตเกษตร จ.อยุธยา 26 ก.ค. 2566 08:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
128 แข่งขันบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร รร. นายเรืออากาศ 25 ก.ค. 2566 10:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
127 ซื้อของประชุม คุณ ธีรพล สาธิตเกษตร top สาขาเกษตร 24 ก.ค. 2566 14:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
126 แข่งขันกีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 4 ก.ย. 2566 05:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
125 แข่งขันกีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 4 ก.ย. 2566 05:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
124 แข่งขันกีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 3 ก.ย. 2566 05:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
123 แข่งขันกีฑา อ. นุจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 3 ก.ย. 2566 05:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
122 แข่งขันกีฑา อ. นุจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 2 ก.ย. 2566 05:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
121 แข่งขันกีฑา อ. นุจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 2 ก.ย. 2566 05:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
120 แข่งขันกีฑา อ. นุจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 1 ก.ย. 2566 05:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
119 แข่งขันกีฑา อ. นุจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 1 ก.ย. 2566 05:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
118 ประชุมแข่งขันกีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 31 ส.ค. 2566 08:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
117 โครงการแลกเปลี่ยน อ.ธัชวิน สาธิตเกษตร รอบกรุงเทพ 9 ส.ค. 2566 08:30:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
116 โครงการแลกเปลี่ยน ธัชวิน สาธิตเกษตร จ. อยุธยา 4 ส.ค. 2566 08:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
115 เยี่ยมผู้ป่วย ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร รพ. ภูมิพล 20 ก.ค. 2566 14:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
114 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร ตึก 50ปี 20 ก.ค. 2566 10:20:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
113 โครงการแลกเปลี่ยน อ. สุภัทรชัย สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 23 ก.ค. 2566 13:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
112 ทัศนศึกษา อ.พันธ์ุวดี สาธิตเกษตร จ. สมุทรปราการ 3 ก.ย. 2566 07:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
111 ทัศนศึกษา อ.พันธ์ุวดี สาธิตเกษตร จ. สมุทรปราการ 3 ก.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
110 แข่งขันตอบปัญหา อ. พันธ์วดี สาธิตเกษตร ศาลอาญา รัชดา 19 ส.ค. 2566 10:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
109 ส่งเอกสาร อ. ศุทธินี สาธิตเกษตร รร. ปราโมชวิทยา รามอินทรา 20 ก.ค. 2566 10:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
108 ประชุม ( รับ ) ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 19 ก.ค. 2566 02:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
107 ประชุมโอลิมปิก อ. ยุทธพันธ์ สาธิตเกษตร โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ 21 ก.ค. 2566 07:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
106 ทัศนศึกษา อ. เอกราช สาธิตเกษตร บางกระเจ้า 3 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
105 ทัศนศึกษา อ. เอกราช สาธิตเกษตร บางกระเจ้า 3 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
104 ทัศนศึกษา อ. เอกราช สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 27 ส.ค. 2566 07:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
103 ทัศนศึกษา อ. เอกราช สาธิตเกษตร จ. นครปฐม 20 ส.ค. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
102 ทัศนศึกษา อ. เอกราช สาธิตเกษตร จ. นครปฐม 20 ส.ค. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
100 โครงการแลกเปลี่ยน อ. สุภัทรชัย สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 31 ก.ค. 2566 20:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
99 โครงการแลกเปลี่ยน อ. สุภัทรชัย สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 27 ก.ค. 2566 20:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
98 ถวายพระพร ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร ตึก 50ปี 27 ก.ค. 2566 08:30:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
97 ถวายพระพร อ. วรวรรณ สาธิตเกษตร ตึก 50ปี 27 ก.ค. 2566 08:30:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
96 โครงการแลกปลี่ยน อ. สุภัทรชัย สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 25 ก.ค. 2566 13:30:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
95 โครงการแลกเปลี่ยน อ. สุภัทรชัย สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 25 ก.ค. 2566 13:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
94 ส่งของพระ อ. สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 25 ก.ค. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
93 รับพระ อ. สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 25 ก.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
92 โครงการแลกเปลี่ยน อ. สุภัทรชัย สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 23 ก.ค. 2566 13:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
91 ศึกษา ดูงาน อ. วัสกา สาธิตเกษตร บ. ซีวิคอโคเทค กระทุ่มแบน 21 ก.ค. 2566 08:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
90 อบรม อ. อภิชญา สาธิตเกษตร ม. ธรรรมศาสตร์ รังสิต 20 ก.ค. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
89 ส่งเอกสาร คุณ จิราพร สาธิตเกษตร สน. บางเขน 20 ก.ค. 2566 12:30:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
87 ส่งของพระ อ. สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 18 ก.ค. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
86 รับพระ อ. สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 18 ก.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
85 รับพระ อ. วรวรรณ สาธิตเกษตร วัดชลประทาน 15 ก.ค. 2566 07:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
84 ประชุม อ. อรวรรณ สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 15 ก.ค. 2566 05:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
83 ซื้อของกิจกรรรม คุณ พศวีร์ สาธิตเกษตร ห้างแม็คโคร 14 ก.ค. 2566 13:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
80 รับพระ อ.ภัทรสุดา สาธิตเกษตร วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 14 ก.ค. 2566 11:45:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
79 ส่งเอกสาร อ.อิษยา สาธิตเกษตร กรมสุขภาพจิต 13 ก.ค. 2566 11:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
78 ทัศนศึกษา อ.โกวิท สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 13 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
77 ทัศนศึกษา อ. โกวิท สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 13 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
76 ทัศนศึกษา อ.โกวิท สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 13 ก.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
75 ส่งพัสดุ คุณ นงลักษณ์ สาธิตเกษตร ไปรษณีย์ มก. 12 ก.ค. 2566 10:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
74 ทัศนศึกษา อ.โกวิท สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 12 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
73 ทัศนศึกษา อ.โกวิท สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 12 ก.ค. 2566 09:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
72 ทัศนศึกษา อ.โกวิท สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 12 ก.ค. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
71 รับเอกสาร คุณ พศวีร์ สาธิตเกษตร เขตจตุจักร-วิคตอรี่ 11 ก.ค. 2566 13:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
70 ทัศนศึกษา อ.อนุศักดิ์ สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 8 ก.ค. 2566 08:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
69 ทัศนศึกษา อ. อนุศักดิ์ สาธิตเกษตร วัดอรุณ วัดหงษ์ 8 ก.ค. 2566 08:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
68 แข่งขันฮ็อกกี้ อ.นันพัชพร สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 7 ก.ค. 2566 06:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
67 แข่งฮ็อกกี้ อ. นันพัชพร สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 7 ก.ค. 2566 06:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
66 ส่งอาหารนักเรียน อ.โสจิรัตน์ สาธิตเกษตร ท้องฟ้าจำลองคลอง6 7 ก.ค. 2566 08:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
65 แข่งฮ็อกกี้ อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 6 ก.ค. 2566 07:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
64 แข่งขันฮ็อกกี้ อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 6 ก.ค. 2566 08:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
63 งานแนะแนว อ.อิษยา สาธิตเกษตร รพ. รามคำแหง 6 ก.ค. 2566 10:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
62 ทัศนศึกษา อ.สุนิสา สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 5 ก.ค. 2566 08:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
61 ทัศนศีกษา อ. สุนิสา สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 5 ก.ค. 2566 08:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
60 ทัศนศีกษา อ. สุนิสา สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 5 ก.ค. 2566 08:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
59 ส่งเอกสาร คุณ พิมพ์ตรา สาธิตเกษตร ประกันสังคม 5 ก.ค. 2566 09:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
58 รับพระ อ. แก้ว สาธิตเกษตร วัดไผ่เขียว 4 ก.ค. 2566 10:15:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
57 ทัศนศึกษา อ. พันธ์วดี สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 4 ก.ค. 2566 08:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
56 รับพระ อ. ณัฎฐา สาธิตเกษตร วัดพระศีรมหาธาตุ บางเขน 4 ก.ค. 2566 06:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
55 ส่งของพระ อ. สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 4 ก.ค. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
54 รับพระ อ. สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 4 ก.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
53 ซื้อของกิจกรรรม คุณ ประภัสสร สาธิตเกษตร ห้างแม็คโคร 3 ก.ค. 2566 09:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
52 แข่งขันฮ้อกกี้ อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 3 ก.ค. 2566 06:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
51 แข่งขันฮ้อกกีิ้ อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 3 ก.ค. 2566 06:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
50 แข่งขันฮอกกี้ อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 3 ก.ค. 2566 06:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
49 โครงการแลกเปลี่ยน ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรรณภูมิ 7 ก.ค. 2566 02:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
48 ทัศนศึกษา อ. พันธ์วดี สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 3 ก.ค. 2566 10:15:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
47 ค่ายจริยะธรรม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร สวนธรรรมศรีปทุม 1 ก.ค. 2566 06:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
46 ค่ายจริยธรรรม อ.กานตพงศ์ สาธิตเกษตร สวนธรรรมศรีปทุม 1 ก.ค. 2566 11:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
45 คายจริยะธรรม ธีรภพ สาธิตเกษตร สวนธรรมศรีปุทม 1 ก.ค. 2566 06:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
44 ส่งของพระ อ. สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 12 ก.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
43 รับพระ อ. สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 12 ก.ย. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
42 ส่งของพระ สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 5 ก.ย. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
41 รับพระ สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 5 ก.ย. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
40 โครงการแลกเปลี่ยน อ.ทัศนีวรรณ์ สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรฌภูมิ 6 ส.ค. 2566 14:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
39 นำนักเรียนแข่งขัน อ. เจนวิทย์ สาธิตเกษตร สยามพารากอน 1 ก.ย. 2566 06:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
38 ส่งของพระ รอง สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 29 ส.ค. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
37 รับพระ รอง สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 29 ส.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
36 ทัศนศึกษา อ. มลฤดี สาธิตเกษตร ม. ราชภัฎสวนสุนันทา 22 ส.ค. 2566 10:15:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
35 ส่งของพระ รอง สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 22 ส.ค. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
34 รับพระ รอง สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 22 ส.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
33 รับวิทยากร อ. ลัทธพล สาธิตเกษตร ประชานิเวศน์ 18 ส.ค. 2566 14:30:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
32 ทัศนศึกษา อ. มลฤดี สาธิตเกษตร ดี โอลด์สยามพลาซ่า วังบรูพา 15 ส.ค. 2566 10:15:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
31 ส่งของพระ รอง สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 15 ส.ค. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
30 รับพระ สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 15 ส.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
29 ขนอาหารเด็กนักเรียน อ. เยาวนาถ สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 11 ส.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
27 แข่งขันกีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬาแห่งชาติ 11 ส.ค. 2566 05:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
26 แข่งขันกีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬาแห่งชาติ 11 ส.ค. 2566 05:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
25 โครงการแลกเปลี่ยน อ. สุภัทรชัย สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรฌภูมิ 11 ส.ค. 2566 20:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
24 ประชุม อ. ฐาปนา สาธิตเกษตร โรงแรม Rs hotel ราชศุภนิมิตร จ.กาญจนบุรี 11 ส.ค. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
23 แข่งขันปิงปอง อ. อภินันท์ สาธิตเกษตร อาคารฝึกงาน2 จันทรุเบกษา 10 ส.ค. 2566 07:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
22 แข่งขันกีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬาแห่งชาติ 10 ส.ค. 2566 05:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
21 แข่งขันกีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬาแห่งชาติ 10 ส.ค. 2566 05:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
18 แข่งขันกีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬาแห่งชาติ 9 ส.ค. 2566 05:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
17 แข่งขันกีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬาแห่งชาติ 9 ส.ค. 2566 05:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
16 ประชุม อ. ฐาปนา สาธิตเกษตร โรงแรม Rs hotel ราชศุภนิมิตร จ.กาญจนบุรี 9 ส.ค. 2566 05:30:00 อนุมัติ
15 ส่งข้าวนักเรียน อ. ภัทรสุดา สาธิตเกษตร วัดโพธิ์ ท่าเตียน 8 ส.ค. 2566 10:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
14 แข่งขันกรีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬาแห่งชาติ 8 ส.ค. 2566 05:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
13 แข่งขันกีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬาแห่งชาติ 8 ส.ค. 2566 05:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
12 แข่งกีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬาแห่งชาติ 8 ส.ค. 2566 05:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
11 ประชุม อ. เจนวิทย์ สาธิตเกษตร โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส 8 ส.ค. 2566 08:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
10 ส่งของพระ รอง สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 8 ส.ค. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
9 รับพระ รอง สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 8 ส.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
8 แข่งขันกีฑา อ. นุจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬาแห่งชาติ 7 ส.ค. 2566 05:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
7 แข่งขันกีฑา อ. นุจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬาแห่งชาติ 7 ส.ค. 2566 05:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
6 แข่งขันกีฬา อ. นุจรี สาธิตเกษตร สนามกีฑา 7 ส.ค. 2566 05:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
4 ประชุมแข่งขันกีฑา อ. นุจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬาแห่งชาติ 6 ส.ค. 2566 12:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
3 โครงการแลกเปลี่ยน อ. สุภัทรชัย สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ส.ค. 2566 20:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
1 ประชุม ยมนาถ สาธิต โรงเรียนสมาคมไทยญี่ปุ่น 4 ส.ค. 2566 13:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ