ระบบบริการจองรถ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

# เรือง ชื่อ สถานที่ วันที่ พนักงานขับรถ รถ สถานะ
1181 รองสุวิกรม และรองจิตติมา เยี่ยมชมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร 30 พ.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1180 ผอ. รองอรวรรณ และอาจารย์ เข้าร่วมประชุมงานกีฬาสาธิตสามัคคี สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ สาธิตรามคำแหง 15 มิ.ย. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1179 ส่งนักเรียนไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สันติชัย อนุวรชัย สนามบินสุวรรณภูมิ 3 มิ.ย. 2567 05:00:00 อนุมัติ
1178 ผอ. และรองฯ พบเจ้าอาวาสวัดชลประทาน สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 23 พ.ค. 2567 08:50:00 อนุมัติ
1177 ผอ.และรอง เดินทางไปร่วมงานศพ ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ััวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด นนทบุรี 17 พ.ค. 2567 16:30:00 อนุมัติ
1176 รองฯ จิตติมา ร่วมพิธีปิด ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 31 พ.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1175 รองฯ จิตติมา ร่วมพิธีเปิดค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 29 พ.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1174 รับเล่ม work permit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์หลักสี่ 21 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1173 รับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องประสานงานกับสถานฑูตสิงคโปร์ เพื่อการศึกษา ธนภร นิลพยัคฆ์ สถานีรถไฟฟ้าBTS ม.เกษตร 17 พ.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1172 รับอาจารย์ที่นำนักเรียนไปแข่งขัน FPS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ณัฐณิชา รี่นบุญ สนามบินสุวรรณภูมิ 12 มิ.ย. 2567 12:30:00 อนุมัติ
1171 ส่งอาจารย์ที่นำนักเรียนไปแข่งขัน FPS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ณัฐณิชา รี่นบุญ สนามบินสุวรรณภูมิ 1 มิ.ย. 2567 19:00:00 อนุมัติ
1170 ผอ. ร่วมพิธีไหว้ครู พหุภาษา สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ โครงการการศึกษา พหุภาษา 27 มิ.ย. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1169 เป็นตัวแทนโรงเรียนไปอบรม smart farm ธีรศักดิ์ เทียรธีรดิษย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC 23 พ.ค. 2567 11:30:00 อนุมัติ
1168 ต่อวีซ่าและ รับเล่ม Work per mit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.1 แจ้งวัฒนะ และ ศูนย์การค้าไปทีสแควร์หลักสี่ 24 พ.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1167 ยกเลิกเล่ม Work permit และขอใหม่ Mr. Philip พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ 20 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1166 พานักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหาที่รัฐศภา พันธุ์วดี ณ ลำปาง อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 7 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1165 เข้าอบรมการปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ นงลักษณ์ แสงเจริญ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ 16 พ.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1164 เข้าอบรมการปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ นงลักษณ์ แสงเจริญ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ 17 พ.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1163 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สาธิตเกษตร ปี2567 เบญจพร ปัณฑพลังกูร สวนธรรมศรีปทุม 27 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1162 รองฯ วรวรรณ เข้าร่วมอบรม สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ อาคารระพี สาคริก 16 พ.ค. 2567 08:15:00 อนุมัติ
1161 งานแต่ง (ผอ.) ตรวจสอบสถานที่ด้วย ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ The Athenee Hotel 31 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1160 ตรวจสอบภายใน (รอง ผอ.) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร 15 พ.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
1159 อบรมภาษาศาสตร์ (รอง ผอ.) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ สถาบันสิรินทร ม.จุฬา 24 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1158 ต่อวีซ่าและรับเล่ม Work Permit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.1 และ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์หลักสี่ 16 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1157 ร่วมแถลลงข่าววิชาการ ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ คณะคุรุศาสตร์ จุฬา 8 มิ.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1156 การเดินทางไปโรงพยยาบาลวิภาวดี ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ โรงพยาบาลวิภาดี 14 พ.ค. 2567 07:45:00 อนุมัติ
1154 ขอต่อวีซ่า Non B Mr. Joseph Sean Andrew Yarnold พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.1 17 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1153 พานักเรียนร่วมแข่งขันในรายการ workpoint สิขเรศ อำไพ โรงถ่ายเวิร์คพอยต์ ปทุมธานี 27 พ.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1152 ไปรับอาหารงานสัมมนาอาจารย์ ประภัสสร สุขสุทธิ์ไปรับ ร้านส้มตำ ปั้มบางจากเก่า ม.เกษตร 9 พ.ค. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1151 ไปรับเล่มWork permit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ราชการ ไอทีสแคว 8 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1150 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช กรมสรรพากร 30 เม.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1149 ธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 29 เม.ย. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1148 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 23 เม.ย. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1147 ซื้อของว่างจัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 เม.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1146 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 11 เม.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1145 ธุรกรรมการเงงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 9 เม.ย. 2567 11:08:00 อนุมัติ
1144 ซื้อของว่างจัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 เม.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1143 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 3 เม.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1142 จัดซื้อของว่างงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 เม.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1141 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 27 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1140 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 26 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1139 ซื้อของจัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1138 ธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 22 มี.ค. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1137 ธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 21 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1136 ธุรกรรมการเงิน นิตยา บุญธรรม ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 13 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1135 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1134 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 15 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1133 ธุรกรรมการเงิน อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 15 มี.ค. 2567 15:00:00 อนุมัติ
1132 ธุรกรรมการเงิน อริสา เเก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 15 มี.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1131 ธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 12 มี.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1130 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 8 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1129 ธุรกรรมการเงิน อารีย์ มะตะเดช ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1128 ธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1127 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 เม.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1126 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 เม.ย. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1125 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 เม.ย. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1124 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 10 เม.ย. 2567 12:00:00 อนุมัติ
1123 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 เม.ย. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1122 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 เม.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1121 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 เม.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1120 จัดกระเช้า วณาวรรณ แก้วกำเนิด ตลาดผลไม้ประตู3 มก. 29 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1119 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 28 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1118 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1117 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 23 เม.ย. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1116 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1115 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1114 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 14 มี.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1113 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 19 เม.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1112 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 4 เม.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1111 ซื้อของเข้าร้านสหกรณื อริสา แก้วทองคำ ตลาดสามแกเกษตร 1 เม.ย. 2567 14:00:00 อนุมัติ
1110 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 1 เม.ย. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1109 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1108 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1107 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 18 มี.ค. 2567 15:00:00 อนุมัติ
1106 ขอเล่ม Work permit Mr. Kim Keon Joo พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ 27 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1105 ขอต่อายุวีซ๋า และขอเล่ม Work permit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.1 แจ้งวัฒนะ และ ศูนย์การค้าไปทีสแควร์หลักสี่ 23 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1104 รับขนมเบรค อารีย์ มัดตะเดช เซ็นทรัลลาดพร้าว 7 พ.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1103 ไปดูอุปกรณ์จัดงานสาธิตรักการอ่าน สุดาวรรณ ยอดรัก บางใหญ่ซิตี้ 13 พ.ค. 2567 09:30:00 อนุมัติ
1102 ซื้อของว่างงานสัมนาอาจารย์ ประภัสสร สุขสุทธิ์ ห้างแม็คโครแจ้งวัฒนะ 2 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1101 ซื้อของว่างงานสัมนาอาจารย์ ประภัสสร สุขสุทธิ์ ร้านวิคตอรี่ 9 พ.ค. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1100 ต่อวีซ่าและต่อใบอนุญาตทำงาน พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.1 แจ้งวัฒนะ และ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์หลักสี่ 2 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1099 ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คมกริช แม่นยำ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 29 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1098 ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คมกริช แม่นยำ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 28 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1097 พานักเรียนไปสัมภาษณ์วีซ่า ภาธร พงศ์ไพจิตร สถานฑูตสหรัฐอเมริกา 14 พ.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1096 พานักเรียนไปสัมภาษณ์วีซ่า ภาธร พงศ์ไพจิตร สถานฑูตสหรัฐอเมริกา 13 พ.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
1095 ขอต่อวีซ่า และต่อ Work permit ให้ Mr. Michael Samson Clancy พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.1 แจ้งวัฒนะ และ ศูนย์การค้าไปทีสแควร์หลักสี่ 15 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1094 ไปยกเลิก Work permit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ 13 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1093 ซื้อของจัดงานประชุม ประภัสสร สุขสุทธิ์ ห้างแม็คโคร ร้านวิคตอรี่ 29 เม.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1092 ซื้อของสำหรับขายใหญ่ ของโรงเรียน อริสา แก้วทองคำ ร้าน บพ อนุสาวรีย์ ออฟฟิศเมส บิ๊กซีลาดพร้าว 2 พ.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1091 พานักเรียนแข่งขันโอลิมปิค ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ โรงเรียนสาธิตเกษตร 3 พ.ค. 2567 12:00:00 อนุมัติ
1090 พานักเรียนแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิค ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ KU HOME 28 เม.ย. 2567 12:00:00 อนุมัติ
1089 ประชุมเรื่องการสอบ นศท. เมธี ศีลา ศูนย์การศึกษาวิชาทหาร 30 เม.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1088 ซื้อของว่างงานตรวจสุภาพ ประภัสสร สุขสุทธิ์ ร้านวิตตอรี่ 23 เม.ย. 2567 14:00:00 อนุมัติ
1087 ฌาปนกิจบิดา อ.ดร. ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ วนาวรรณ แก้วกำเนิด วัดลาดพร้าว 22 เม.ย. 2567 15:30:00 อนุมัติ
1086 สวดพระอภิธรรมบิดา อ.ดร. ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ วนาวรรณ แก้วกำเนิด วัดลาดพร้าว 21 เม.ย. 2567 17:30:00 อนุมัติ
1085 ซื้อของงานตรวจสุขภาพ ประภัสสร สุขสุทธิ์ วิคตอรี่ 22 เม.ย. 2567 14:00:00 อนุมัติ
1084 รับส่งอาจารย์และนักเรียน Sakado สมศักดิ์ เตชะโกสิต สนามบินดอนเมืองและโรงแรมมิราเคิล 25 เม.ย. 2567 15:00:00 อนุมัติ
1083 ส่งของไหว้ศาลเจ้าพ่อหนองผักชี เจ้าแม่พัชรี ประภัสสร สุขสุทธิ์ ศาลเจ้าพ่อหนองผักชี เจ้าแม่พัชรี 22 เม.ย. 2567 06:30:00 อนุมัติ
1082 ซื้อของงานทำบุญโรงเรียน ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดบองมาเซ่ ตลาดสี่มุมเมือง 21 เม.ย. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1081 ซื้อของงานทำบุญโรงเรียน ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดบองมาเซ่ 19 เม.ย. 2567 13:30:00 อนุมัติ
1080 ต่อวีซ่าและต่อใบอนุญาตทำงาน Mr. Robert , Mrs.Jing พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.1 แจ้งวัฒนะ และ ศูนย์การค้าไปทีสแควร์หลักสี่ 1 พ.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1079 นำนักเรียนไปมอบปฎิทินตั้งโต๊ะเก่า ณัฐณิชา รี่นบุญ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 18 เม.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1078 ร่วมงานพระอภิธรรมบิดา น.ส. วารินทร์ดา ฉายดล พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดสนามนอก อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 15 เม.ย. 2567 17:00:00 อนุมัติ
1077 รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ 11 เม.ย. 2567 09:15:00 อนุมัติ
1076 งานศพ คุณวิรัตน์ เฉยฉิน ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ วัดบางบัว 10 เม.ย. 2567 17:00:00 อนุมัติ
1075 นำนักเรียนนำเสนอโครงงานวิทย์ สันติชัย อนุวรชัย โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม 30 เม.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1074 นำนักเรียนนำเสนอโครงงานวิทย์ สันติชัย อนุวรชัย โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม. 29 เม.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1073 ภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิก (2) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ศาลายา 11 เม.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1072 ภาคสนามภูมิศสาสตร์โอลิมปิก (1) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ศาลายา 11 เม.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1071 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน GenWit สิขเรศ อำไพ กองถ่าย WorkPoint ปทุมธานี 29 เม.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1070 -ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ 19 เม.ย. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1069 ฝึกภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิค (1) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ศาลายา 10 เม.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1067 ฝึกภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิค (2) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ศาลายา 10 เม.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1065 ส่งนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนจิสเซน สุทธิพจน์ เทียบเทียมเมธา สนามบินสุวรรณภูมิ 7 เม.ย. 2567 04:00:00 อนุมัติ
1064 ศึกษาดูงานคณะวิศวะ มก. ภาธร พงศ์ไพจิตร ภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 5 เม.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1063 งานถวายพระพร สุนัชชา ศุภาธรรมวิทย์ ตึก 50 ปี 2 เม.ย. 2567 08:15:00 อนุมัติ
1062 ร่วมงานพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาลัย สุนัชชา ศุภาธรรมวิทย์ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ 1 เม.ย. 2567 17:30:00 อนุมัติ
1059 กิจกรรมชมรมวิชาการ ธนาธิป เพริศพรายวงศ์ จังหวัดสระบุรี 18 เม.ย. 2567 07:30:00 อนุมัติ
1058 เตรียมของที่ระลึกโครงการเรียนแบบเข้ม ศุภชัย ธูปสุวรรณ เจเจมอลล์ 3 เม.ย. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1057 การอบรม ผกท. อ. เมธี ศีลา ศูนย์ รักษาดินแดน 3 พ.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1056 การอบรม ผกท. เมธี ศีลา ศูนย์ รักษาดินแดน 1 พ.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1055 ส่งเอกสารคัดเลือกเยาวชนดีเด่น นงลักษณ์ แสงเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 4 เม.ย. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1054 โครงการศึกษานอกสถานที่สำหรับอาจารย์และบุคลากร IP วรวรรณ ศรีสงคราม วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร -พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 1 เม.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1053 โครงการศึกษานอกสถานที่สำหรับอาจารย์และบุคลากร IP วรวรรณ ศรีสงคราม วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร-พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 1 เม.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1052 พานักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาดูงาน ภาธร พงศ์ไพจิตร คณะสิ่งแวดล้อม มก. 2 เม.ย. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1051 พานักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาดูงาน ภาธร พงศ์ไพจิตร กรมควบคุมมลพิษ 3 เม.ย. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1050 สำรวจสถานที่เพื่อจัดค่ายจริยธรรม ม.3 เบญจพร ปัณฑพลังกูร สวนธรรมศรีปทุม 25 เม.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1049 ไปนำหนังสือรับรองความประพฤติ ศุภชัย ธูปสุวรรณ กรมตำรวจแห่งชาติ 22 มี.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1048 ร่วมงานฌาปนกิจ บิดานาย เชิดชัย ดำรงเกษม พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดบางบัว 23 มี.ค. 2567 15:30:00 อนุมัติ
1047 ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ บิดา นาย เชิดชัย ดำรงเกษม พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดบางบัว ศาลา 2 21 มี.ค. 2567 17:00:00 อนุมัติ
1046 ดูงานนอกสถานที่ ปิยะฉัตร เลิศคชสีห์ รอบกทม. 18 ก.พ. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1045 ภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิค (3) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ตลาดนางเลื้ง 25 มี.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1044 ภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิค (2) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ตลาดนางเลิ้ง 25 มี.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1043 ภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิค(1) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ตลาดนางเลิ้ง 25 มี.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1042 ภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิค (3) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ตลาดน้ำขวัญเรียม 22 มี.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1041 ภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิค (2) ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ตลาดน้ำขวัญเรียม 22 มี.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1040 ภาคสนามภูมิศาสตร์โอลิมปิค ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ตลาดน้ำขวัญเรียม 22 มี.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1039 งานประชุมครูแนะแนวสัญจร นพวรรณ คนึงชัยสกุล โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต 25 มี.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1038 ซื้อของงานสอบป.1 ประภัสสร สุขสุทธิ์ ห้างแม็คโครแจ้งวัฒนะ 18 มี.ค. 2567 12:00:00 อนุมัติ
1037 ซื้อของ ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดสะพานใหม่ 14 มี.ค. 2567 10:30:00 อนุมัติ
1036 รับ-ส่งพระ งานทำบุญโรงเรียน วรวรรณ ศรีสงคราม วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 22 เม.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1035 รับ-ส่งพระ งานทำบุญโรงเรียน วรวรรณ ศรีสงคราม วัดชลประทาน 22 เม.ย. 2567 07:00:00 อนุมัติ
1034 ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ วงเดือน สร้อยสี ตึกชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1033 ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ วงเดือน สร้อยสี ตึกชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1032 ทำโครงงานวิทยาศาสคร์ วงเดือน สร้อยสี ตึกชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1031 โครงงานวิทยาศาสตร์ วงเดือน สร้อยสี ตึกชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1030 ยกเลิก Work permit และกงศุล และประกันสังคม พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไปทีสแคว หลักสี่ และกงศุล และประกันสังคม 20 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1029 เดินทางไปส่งนักเรียนภาษาแบบเข้ม อังกฤษ (ประเทศนิวซีแลนด์) งานวิเทศสัมพันธ์ สุภัทรชัย สุนทรวิภาต สนามบินสุวรรณภูมิ 27 เม.ย. 2567 14:00:00 อนุมัติ
1028 เดินทางไปส่งนักเรียนภาษาแบบเข้ม อังกฤษ (ประเทศอังกฤษ) งานวิเทศสัมพันธ์ สุภัทรชัย สุนทรวิภาต สนามบินสุวรรณภูมิ 20 เม.ย. 2567 20:00:00 อนุมัติ
1027 เดินทางไปส่งนักเรียนภาษาแบบเข้ม ญี่ปุ่น (โอกินาวา) งานวิเทศสัมพันธ์ สุภัทรชัย สุนทรวิภาต สนามบินสุวรรณภูมิ 23 มี.ค. 2567 22:30:00 อนุมัติ
1026 การเข้ารับการตรวจขั้น 5 ขั้นปฏิบัติการและการประเมินผล (วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง) สุภัทรชัย สุนทรวิภาต “โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง” ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 23 มี.ค. 2567 15:00:00 อนุมัติ
1025 ซื้อของงาน ป.1 ประภัสสร สุขสุทธิ์ ห้างแม็คโคร 8 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1024 ประชุม ศศิธร จ่างภากร ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ 7 มี.ค. 2567 12:15:00 อนุมัติ
1023 ซื้อของ ป.6 สุพิตา ไข่แก้ว ตลาดสามแยกเกษตร 6 มี.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
1022 ซื้อของสำหรับขายป.1 อริสา แก้วทองคำ สำเพ็ง 13 มี.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1021 ซื้อของงานค่ายคณิตศาสตร์ ธีระพล พันธ์ศรี ห้างท็อปส์ สาขาเกษตร 5 มี.ค. 2567 13:30:00 อนุมัติ
1019 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 28 ก.พ. 2567 15:00:00 อนุมัติ
1018 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 28 ก.พ. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1017 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 23 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1016 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 22 ก.พ. 2567 15:00:00 อนุมัติ
1015 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1014 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1013 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ก.พ. 2567 08:30:00 อนุมัติ
1012 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 16 ก.พ. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1011 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโล 14 ก.พ. 2567 15:00:00 อนุมัติ
1010 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 14 ก.พ. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1009 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 14 ก.พ. 2567 08:00:00 อนุมัติ
1008 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1007 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 12 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1006 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 1 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1005 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1004 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 23 ก.พ. 2567 10:00:00 อนุมัติ
1003 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
1002 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 19 มี.ค. 2567 11:00:00 อนุมัติ
1001 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 16 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
1000 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 ก.พ. 2567 10:00:00 อนุมัติ
999 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
998 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ก.พ. 2567 14:00:00 อนุมัติ
997 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 20 ก.พ. 2567 11:00:00 อนุมัติ
996 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
995 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 13 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
994 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 28 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
993 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 26 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
992 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 13 ก.พ. 2567 07:00:00 อนุมัติ
991 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 29 ก.พ. 2567 10:00:00 อนุมัติ
990 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 มี.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
989 ติดต่อธุรกรรมการเงิน วรวรรณ ศรีสงคราม ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 22 ก.พ. 2567 10:00:00 อนุมัติ
988 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 19 ก.พ. 2567 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
987 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 15 ก.พ. 2567 14:00:00 อนุมัติ
986 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 ก.พ. 2567 10:00:00 อนุมัติ
985 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 19 ก.พ. 2567 10:30:00 อนุมัติ
984 ติดต่อธุรกรรมการเงิน อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 6 ก.พ. 2567 11:00:00 อนุมัติ
983 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
982 ไปทำวีซ่า จิสเซ็น หญิง เจนวิทย์ ต่อพัฒนนันท์ ตึก one pacific place ใกล้สถานีรถไฟฟ้า นานา 6 มี.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
981 ค่ายชมนกชมไม้ ปัญจมาศ บริบูรณ์ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี 23 เม.ย. 2567 06:00:00 อนุมัติ
980 ค่ายชมนกชมไม้ ปัญจมาศ บริบูรณ์ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี 22 เม.ย. 2567 08:00:00 อนุมัติ
979 สำรวจค่ายชมนกชมไม้ ปัญจมาศ บริบูรณ์ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี 16 มี.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
978 ซื้อของว่าง งานรับสมัคร ป.1 ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดสี่มุมเมือง แม็คโคร ร้านวิคตอรี่ 1 มี.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
977 ส่งเอกสารล้างหนี้สัญญายืมเงินโอเน็ต ม.6 ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 29 ก.พ. 2567 13:30:00 อนุมัติ
976 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 14 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
974 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 14 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
972 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 13 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
971 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 13 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
970 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 12 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
969 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 12 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
967 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 11 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
965 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 11 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
964 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 10 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
963 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 10 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
961 งานสัปดาห์หนังสือ อ.สุพรรณิการ์ ศรียาภัย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1 เม.ย. 2567 09:00:00 อนุมัติ
960 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 9 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
959 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 9 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
957 พานักเรียนกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 โกวิท นามมณฑา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 9 มี.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
956 นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงนาฏศิลป์ในพิธีเปิดโครงการ “Adapting and Piloting the One Health Core Competency course for High Schools” ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชาวน์วุฒิ อรุโณทอง โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพมหานคร (ขออนุญาตใช้รถตู้จำนวน 2 คัน เนื่องจากมีอุปกรณ์การแต่งกายด้วยครับ) 9 มี.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
955 นัดรับเล่ม Work permit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์หลักสี่ 27 ก.พ. 2567 07:45:00 อนุมัติ
954 ไปรับของว่าง ร้านวิคตอรี่ ธีระพล พันธ์ศรี ร้านวิตตอรี่ 22 ก.พ. 2567 09:30:00 อนุมัติ
953 ขอเล่ม work permit คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ราชการ ไอทีสแควร็ หลักสี่ 21 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
952 แข่งสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น เจนวิทย์ ต่อพัฒนนันท์ มหาวิทยาลัยรังสิต 20 ก.พ. 2567 10:30:00 อนุมัติ
951 นำนักกีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน รายการกรีฑาบางแสนเจ้าลมกรด ครั้งที่16 นุชจรี บุญธรรม สนามกีฬาเชาว์มณีวงษ์ ม. บรูพา จ. ชลบุรี 18 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
950 อบรมการจัดกิจกรรม Cmps ณัฐณิชา รื่นบุญ โรงแรมเอเชีย 26 ก.พ. 2567 08:00:00 อนุมัติ
949 อบรมการจัดกิจกรรม Cmps ณัฐณิชา รื่นบุญ โรงแรมเอเชีย 25 ก.พ. 2567 08:00:00 อนุมัติ
948 รับวิทยากรโครงการประถมสู่มัธยม จรินทร์รัตน์ เรืองแจ่ม รับ (บ้านแพทย์หญิง วินัดดา ปิยะศิลป์) ส่ง ( สนามบินดอนเมือง) 22 ก.พ. 2567 08:20:00 อนุมัติ
947 ประชุมโอเน็ต ม.6 สันติชัย อนุวรชัย รร ดอนมืองทหารอากาศบำรุง 19 ก.พ. 2567 07:00:00 อนุมัติ
946 ล้างหนี้การสอบโอเน็ต ม.3 สันติชัย อนุวรชัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 13 ก.พ. 2567 12:30:00 อนุมัติ
945 งานประชุมอาคารอุบล ธีระพล พันธ์ศรี ร้านวิตอรี่ 13 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
944 ไปซื้อของงานปัจฉิม ม.6 ธีระพล พันธ์ศรี ห้างแม็ตโคร แจ้งวัฒนะ 15 ก.พ. 2567 08:30:00 อนุมัติ
943 นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ธนาธิป เพริศพรายวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) 17 ก.พ. 2567 06:30:00 อนุมัติ
942 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 23 ม.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
941 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
940 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 16 ม.ค. 2567 17:00:00 อนุมัติ
939 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 16 ม.ค. 2567 11:11:00 อนุมัติ
938 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 9 ม.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
937 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
936 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 ม.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
935 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 26 ธ.ค. 2566 16:00:00 อนุมัติ
934 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 ธ.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
933 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
932 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 19 ธ.ค. 2566 14:00:00 อนุมัติ
931 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 19 ธ.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
930 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
929 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
928 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 7 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
927 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
926 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 22 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
925 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
924 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 8 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
923 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 25 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
922 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
921 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 11 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
920 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 4 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
919 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 29 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
918 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 25 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
917 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 24 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
916 โบว์ลิ่ง อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ เมเจอร์รัชโยธิน 20 ม.ค. 2567 09:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
915 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 16 ม.ค. 2567 06:00:00 อนุมัติ
914 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 10 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
913 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 28 พ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
912 ร่วมงาน อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ คริสตจักรปากเกร็็ด 22 พ.ย. 2566 16:00:00 อนุมัติ
911 งานศพ อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ วัดช้างคู่ 30 พ.ย. 2566 16:00:00 อนุมัติ
910 แจกรางวัล อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ สนามกอล์ฟซาฟารีเวิลด์ 27 พ.ย. 2566 16:00:00 อนุมัติ
909 เลี้ยงรับรอง อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ จิมทอมป์สัน 5 ก.พ. 2567 10:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
908 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 20 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
907 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 4 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
906 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 3 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
905 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 19 ก.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
904 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 18 ก.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
903 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 11 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
902 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 29 ส.ค. 2566 06:00:00 อนุมัติ
901 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 22 ส.ค. 2566 06:00:00 อนุมัติ
900 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 18 ส.ค. 2566 12:00:00 อนุมัติ
899 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 16 ส.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
898 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 11 ส.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
897 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 10 ส.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
896 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 9 ส.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
895 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 8 ส.ค. 2566 06:00:00 อนุมัติ
894 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 27 ก.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
893 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก50ปี 7 ก.ค. 2566 08:00:00 อนุมัติ
892 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 29 ม.ค. 2567 09:30:00 อนุมัติ
891 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 26 ม.ค. 2567 14:30:00 อนุมัติ
890 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 26 ม.ค. 2567 10:30:00 อนุมัติ
889 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 26 ม.ค. 2567 09:30:00 อนุมัติ
888 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 19 ม.ค. 2567 14:30:00 อนุมัติ
887 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 19 ม.ค. 2567 10:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
886 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 17 ม.ค. 2567 11:30:00 อนุมัติ
885 ติดต่อธุรกรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 17 ม.ค. 2567 10:30:00 อนุมัติ
884 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 12 ม.ค. 2567 10:30:00 อนุมัติ
883 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 5 ม.ค. 2567 15:30:00 อนุมัติ
882 ส่งรักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 5 ม.ค. 2567 13:30:00 อนุมัติ
881 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 28 ธ.ค. 2566 10:30:00 อนุมัติ
880 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 22 ธ.ค. 2566 11:30:00 อนุมัติ
879 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช 22 ธ.ค. 2566 09:30:00 อนุมัติ
878 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ 15 ธ.ค. 2566 14:30:00 อนุมัติ
877 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 15 ธ.ค. 2566 10:30:00 อนุมัติ
876 ซื้อของว่างจัดประชุม คุณกะชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566 09:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
875 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 24 พ.ย. 2566 15:30:00 อนุมัติ
874 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 24 พ.ย. 2566 10:30:00 อนุมัติ
873 ซื้อของว่างจัดประชุม คุณกะชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 พ.ย. 2566 09:30:00 อนุมัติ
872 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
871 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 17 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
870 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 17 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
869 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
868 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 10 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
867 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 10 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
866 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อริสา พรหมหาญ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 9 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
865 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 9 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
864 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 3 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
863 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 23 ม.ค. 2567 14:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
862 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 28 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
861 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 23 ม.ค. 2567 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
860 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
859 ซื้อของว่างจัดประชุม คุณกะชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 ม.ค. 2567 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
858 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 17 ม.ค. 2567 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
857 ติดต่อธุรกรรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 6 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
856 ส่งนักเรียนเกิดุอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 16 ม.ค. 2567 15:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
855 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 4 ธ.ค. 2566 10:10:00 อนุมัติ
854 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 16 ม.ค. 2567 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
853 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 พ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
852 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 9 ม.ค. 2567 14:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
851 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 พ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
850 ซื้อของว่างจัดประชุม คุณกะชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 ม.ค. 2567 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
849 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 31 ม.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
848 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 5 ม.ค. 2567 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
847 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 31 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
846 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 26 ธ.ค. 2566 11:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
845 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 26 ธ.ค. 2566 10:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
844 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 9 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
843 ซื้อของว่างจัดประชุม คุณกะชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 ธ.ค. 2566 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
842 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
841 ส่งนักเรียนเดิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 19 ธ.ค. 2566 10:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
840 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 4 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
839 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณอารีย์ มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 19 ธ.ค. 2567 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
838 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 3 ม.ค. 2567 11:00:00 อนุมัติ
837 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 28 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
836 ซื้อของว่างจัดประชุม คุณกะชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 ธ.ค. 2566 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
835 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 ธ.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
834 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 21 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
833 ซื้อของว่าง จัดประชุม คุณกะชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ธ.ค. 2566 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
832 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 6 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
831 ติดต่อธนาคาร คุณอริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ - สอมก 7 ธ.ค. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
830 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 30 พ.ย. 2566 14:00:00 อนุมัติ
829 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 30 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
828 ซื้อของว่างจัดประชุม คุณกะชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ธ.ค. 2566 09:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
827 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 1 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
826 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 28 พ.ย. 2566 13:30:00 อนุมัติ
825 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 30 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
824 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณจิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 28 พ.ย. 2566 09:30:00 อนุมัติ
823 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
822 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 25 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
821 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 18 ม.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
820 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
819 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 11 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
818 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 11 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
817 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณอารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 4 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
816 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 4 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
815 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุูณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
814 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 12 ธ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
813 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 7 ธ.ค. 2566 14:00:00 อนุมัติ
812 ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 30 พ.ย. 2566 14:00:00 อนุมัติ
811 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
809 ไปทำวีซ่า ศุภชัย ธูปสุวรรณ The Trendy Office Building สุขุมวิท14 9 ก.พ. 2567 10:30:00 อนุมัติ
808 ไปทำวีซ่า ศุภชัย ธูปสุวรรณ The Trendy Office Building สุขุมวิท14 14 ก.พ. 2567 12:45:00 อนุมัติ
807 ร่วมงานวันชาติญี่ปุ่น สุธีรา บุนนาค ศูนย์สิริกิตติ์ 7 ก.พ. 2567 17:00:00 อนุมัติ
806 จัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมกาลครั้งสาม ม.3 เบญจภรณ์ ปัณฑพลังกูร ห้างแม็คโคร แจ้งวัฒนะ 2 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
805 ประชุมสอบ O-NET ป.6 ศุทธินี หางแก้ว สพป. พญาไท 7 ก.พ. 2567 07:00:00 อนุมัติ
804 รับข้อสอบโอเน็ต ม.3 สันติชัย อนุวรชัย โรงเรียนบางกะปิ 10 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
803 ไปทำวีซ่า สุธีรา บุนนาค สถานทูตญี่ปุ่น 2 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
802 วางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ แก้ว กาแก้ว อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ม.เกษตร 2 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
801 นำของบริจาคให้เด็กกำพร้า ทัศพร วงษ์ทันท์ วัด ถ้ำตะโกพุทธโสภา อ.ท่าวุ้น จ.ลพบุรี 1 ก.พ. 2567 07:00:00 อนุมัติ
800 นำของบริจาคเด็กกำพร้า ทัศพร วงษ์ทันท์ วัด ถ้ำตะโกพุทธโสภา อ.ท่าวุ้น จ.ลพบุรี 1 ก.พ. 2567 07:00:00 อนุมัติ
799 ขอเปลี่ยนวีซ่า พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 26 ม.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
798 ต่ออายุvisa พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 25 ม.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
797 ซื้อของไปค่ายม. 4 ซัญญานุช กำลังหาญ ห้างแม็คโครแจ้งวัฒนะ 1 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
796 ประชุมโอเน็ต ม.3 สันติชัย อนุวรชัย โรงเรียนบดินเดชา 2 31 ม.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
795 นนทรีบาน ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ ศูนย์วัฒธรรม 28 ม.ค. 2567 09:45:00 อนุมัติ
793 รับ-ส่งตัวแทนอาจารย์และนักเรียนลงนาม mou กีฬาวอลเลย์บอล สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล ตึก 50ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 ม.ค. 2567 10:15:00 อนุมัติ
792 ซื้อของค่าย ม.4 ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดสะพานใหม่ 2 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
791 ขอเปลี่ยนรายการ work permit Mr.henry พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ราชการ ไอทีสแคว 24 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
790 ประชุมงาน O-NET ศุทธินี หางแก้ว สพป. กทม 25 ม.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
789 นำกระดาษย่อย สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล โรงงานกระดาษแข็งไทย 30 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
788 นำนักเรียนเข้าแข่งขันภาษาอังกฤษ MUIC QUIZ DAY ปิยวรรณ รัตนวารินทร์ชัย อาคารอทิตยากร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 2 ก.พ. 2567 06:15:00 อนุมัติ
787 ศึกษานอกสถานที่ ฐาปนา ถาวร พิพิธภัณฑ์แมลง ม.เกษตรศาสตร์ และคณะประมง 25 ม.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
786 ศึกษานอกสถานที่ ฐาปนา ถาวร พิพิธภัณฑ์แมลง ม.เกษตรศาสตร์ และคณะประมง 22 ม.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
785 พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ปิยวรรณ รัตนวารินทร์ชัย ม.ศรีปทุม 8 ก.พ. 2567 07:40:00 อนุมัติ
784 สำรวจสถานที่จอดรถขากลับค่าย ม.4 ธนเทพ พิทยราชศักดิ์ สถานีกลางบางซื่อ 1 ก.พ. 2567 13:00:00 อนุมัติ
783 พานักเรียนไปร้านโครงการหลวงซึ่งเป็นการเรียนรู้ในวิชา สมรรถนะเพื่อชีวิต ระดับ ป.2 เนตรบุญ บุญรัตนกรกิจ ร้านโครงการหลวง 25 ม.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
782 พานักเรียนไปร้านโครงการหลวงซึ่งเป็นการเรียนรู้ในวิชา สมรรถนะเพื่อชีวิต ระดับ ป.2 เนตรบุญ บุญรัตนกรกิจ ร้านโครงการหลวง 22 ม.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
781 แข่งขันตอบปัญหาวันรพีวิชาการ ถิรเดช พรหมคช ม.ธรรมศาสตร์ 11 ก.พ. 2567 07:00:00 อนุมัติ
780 แข่งขันตอบปัญหาวันรพีวิชาการ ถิรเดช พรหมคช ม.ธรรมศาสตร์ 10 ก.พ. 2567 07:00:00 อนุมัติ
779 ซื้อของค่าย ม.4 ประภัสสร สุขสุทธิ์ ห้างแม็คโครแจ้งวัฒนะ 18 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
778 ต่ออายุ Work permit พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ไอทีสแควร์ หลักสี่ 19 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
777 จัดซื้ออุปกรณ์เข้าค่ายพักแรม ม.4 นพพ ตรีจรูญ ห้างดูโฮมคลอง 7 และเซียรรังสิต 18 ม.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
776 จัดซื้ออุปกรณ์ค่ายพักแรม ม.4 นพพร ตรีจรูญ บ้านหม้อ และ ห้างฟอจูนพระราม 9 17 ม.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
775 รับข้าวกล่อง เก็บของงานประจำปี ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดสะพานแดง 14 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
774 รับและส่งผู้คุมสอบ O-NET ป.6 ศุทธินี หางแก้ว รร. พิบูลอุปถัมภ์ - รร.ไทยรัฐ- รร.บางบัว- รร.สาธิตรามคำแหง-รร.พระยาประเสริฐ 10 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
773 ส่งนักเรียนเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ ปิยวรรณ รัตนวารินทร์ชัย สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออกนอกประเทศ ประตู 7 24 ม.ค. 2567 13:30:00 อนุมัติ
772 ศึกษานอกสถานที่ ขอรถตู้โรงเรียน 1 คัน เพื่อไปส่งอาหารกลางวัน น้ำแข็งและน้ำดื่มให้นักเรียนและอาจารย์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 อรอนงค์ สุพิชญ์ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ. นนทบุรี 19 ม.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
771 รับส่งอาจราย์งานค่ายจริยธรรม ธีรภพ ชาดวง สวนธรรรมศรีปทุม 30 มิ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
770 ประชุม นิธิมา โกยสมบูรณ์ โรงเรียนสมาคมไทย ญี่ปุ่น 30 มิ.ย. 2566 12:00:00 อนุมัติ
769 ซื้อของ นพพร ตรีจรูญ ฟอจูนทาวร์ พระรามเก้า 29 มิ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
767 ต่ายจริยธรรม ธีรภพ ชาดวง สวนธรรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี 29 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
766 ซื้อของ ธัญวรรธน์ ชาญอาวุธ ปากตลองตลาด 28 มิ.ย. 2566 07:30:00 อนุมัติ
765 ซื้อของ นพพร ตรีจรูญ บ้านหมอ 28 มิ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
764 นำนักเรียนแข่งขัน จันทิมา นิลอุบล ห้างพารากอน 28 มิ.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
763 นำนักเรียนแข่งขัน คณิตตา ปันติ ห้างฟิวส์เจอร์ปาร์ค รังสิต 28 มิ.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
762 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 27 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
761 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 27 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
760 ซื้อของ เบญจพร ปัณฑพลังกูร ห้างแม็คโคร 23 มิ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
759 ประชุม นพวรรณ คนึงชัยสกุล ม. มหิดล ศาลายา 23 มิ.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
758 รับเอกสาร อมรรัตน์ อารีย์ สพฐ พญาไท 22 มิ.ย. 2566 09:30:00 อนุมัติ
757 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 20 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
756 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 20 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
755 งานศพ คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน จ.กาญจนบุรี 19 มิ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
754 ดูแลนักเรียนวิชารักษาดินแดน เมธี ศีลา ศูนย์การศึกษาวิชาทหาร 19 มิ.ย. 2566 12:30:00 อนุมัติ
753 รับรางวัล รุ่งนภา อัศวนิรันดร วังสระปทุม 16 มิ.ย. 2566 10:30:00 อนุมัติ
752 ซื้อไม้ไผ่ วัสกา ดวงอ่อมนาม ประชาชื่น 15 มิ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
751 สวดพระอภิธรรม จ.กาญจนบุรี คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่านงานศพ จ.กาญจนบุรี 15 มิ.ย. 2566 16:30:00 อนุมัติ
750 รับกระดาษคำตอบ กานตพงศ์ จันทร์ทอง วัดทองนพคุณ 13 มิ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
749 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 13 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
748 รับพระ สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 13 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
747 ส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ราชการ ไอทีสแคว 12 มิ.ย. 2566 08:30:00 อนุมัติ
746 ดูแลนักเรียนวิชารักษาดินแดน เมธี ศีลา ศูนย์การศึกษาวิชาทหาร 12 มิ.ย. 2566 12:00:00 อนุมัติ
745 ส่งเอกสารราชการ คุณพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน สกอ. ประกันสังคม 9 มิ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
744 เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ภูมิฉัตร คนฟู อาคารนิมิบุตร 9 มิ.ย. 2566 06:30:00 อนุมัติ
743 ไปซื้อของจัดงาน อาจารย์สุพรรณนิการ์ ศรียาภัย พระราม 6 บางใหญ่ 8 มิ.ย. 2566 07:00:00 อนุมัติ
742 งานศพ คุณพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดสุคันธาราม อยุธยา 8 มิ.ย. 2566 14:30:00 อนุมัติ
741 เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ภูมิฉัตร คนฟู อาคารนิมิบุตร 8 มิ.ย. 2566 06:30:00 อนุมัติ
740 งานศพ คุณพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดสุคันธาราม อยุธยา 7 มิ.ย. 2566 16:30:00 อนุมัติ
739 เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ภูมิฉัตร คนฟู อาคารนิมิบุตร 7 มิ.ย. 2566 06:30:00 อนุมัติ
738 ส่งของพระ ผศ.สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 6 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
737 ตักบาตรวันอังคาร ผศ.สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 6 มิ.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
736 เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ภูมิฉัตร คนฟู อาคารนิมิตรบุตร 6 มิ.ย. 2566 06:30:00 อนุมัติ
735 เดินทางไปต่างประเทศ อาจารย์สุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชัย สนามบินสุวรรณภูมิ 4 มิ.ย. 2566 20:30:00 อนุมัติ
734 ศึกษาดูงาน ธีระวัฒน์ สิงหเสนี ตลาดน้อย 25 เม.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
733 ติดต่อราชการ อาจารย์สมนึก พงศ์กุหลาบ รด.วิภาดี 2 มิ.ย. 2566 07:30:00 อนุมัติ
732 ศึกษาดูงาน วัสกา ดวงอ่อมนาม ถนนกิ่งแก้ว 25 เม.ย. 2566 08:30:00 อนุมัติ
731 ติดต่อราชการ อาจารย์วัสกา ดวงอ่านนาม แยกประชานุกูล 1 มิ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
730 เข้าร่วมประชุม อาจารย์สุธีรา บุนนาค โรงแรมเอเชีย 1 มิ.ย. 2566 07:30:00 อนุมัติ
729 ไปซื้อของ อาจาย์สุดาวรรณ ยอดรัก ฟู๊ดแลนด์ แม็คโคร 31 พ.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
728 ทำบุญ ผศ.สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 30 พ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
727 รับของว่าง อาจารย์อภิญญา บุญปลูก วัดไผ่เขียว 30 พ.ค. 2566 14:30:00 อนุมัติ
726 งานศพ คุณพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดปทุมคนาวาส 28 พ.ค. 2566 15:00:00 อนุมัติ
723 งานศพ ผอ.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 28 พ.ค. 2566 15:00:00 อนุมัติ
722 รับอาหารว่าง อาจารย์อภิญญา บุญปลูก วัดไผ่เขียว 25 พ.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
721 ส่งเอกสารราชการ คุณพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ไอทีสแควร์ หลักสี่ 23 พ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
720 เดินทางไปต่างประเทศ ผอ.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ สนามบินสุวรรณภูมิ 14 พ.ค. 2566 16:00:00 อนุมัติ
719 ส่ง นักเรียนเข้าค่าย โอลิมปิก ธีระวัฒน์ สิงหเสนี โรงแรมปรินซ์ พาเลส 30 เม.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
718 ส่งเอกสารราชการ คุณพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ไอทีสแควร์ หลักสี่ 12 พ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
717 ส่งเอกสารราชการ คุณพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ไอทีสแควร์ หลักสี่ ประกันสังคม 10 พ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
716 เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์สุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชัย สถานทูต สหรัฐอเมริกา 10 พ.ค. 2566 05:30:00 อนุมัติ
715 ไปลับมีดเครื่องตัดกระดาษ คุณฉัตรชัย สมรวิบูลย์ โรงเรียนเทพสิรินทร์ 9 พ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
714 โครงการแลกเปลี่ยน สุภัทรชัย สุนทรวิภาต สนามบินสุวรรณภูมิ 29 เม.ย. 2566 14:00:00 อนุมัติ
713 ส่งเอกสารราชการ คุณพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ไอทีสแควร์ หลักสี่ 9 พ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
712 ซ่อมจักร งานคหกรรม อภิญญา ลัมสูต ร้านซ่อมจักร วัดไผ่เขียว 26 เม.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
711 เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์สุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชัย สถานทูต สหรัฐอเมริกา 9 พ.ค. 2566 05:30:00 อนุมัติ
710 รับอาหารว่าง อาจารย์อภิญญา บุญปลูก วิคตอรี่ 8 พ.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
709 ติดต่อราชการ คุณอารีย์ มัดตะเดช กรมสรรพกรพื้นที่ 7 8 พ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
708 รับวิทยกร อาจาย์ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ พหลโยธิน 24 8 พ.ค. 2566 05:30:00 อนุมัติ
707 เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ธีระวัฒน์ สิงหเสนี โรงเรียนเตรียมอุดมฯ 5 พ.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
706 เตรียมความพร้อม ป.1 นิธิมา โกยสมบูรณ์ โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 เม.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
705 ส่งเอกสารราชการ นางสาวพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ไอทีสแควร์ หลักสี่ 2 พ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
704 นำนักเรียนเข้าค่าย สุรเดช ศรีทา จ. ราชบุรี 23 เม.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
703 เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ยุทธพันธ์ พงษ์ไพร โรงเรียนเตรียมอุดมฯ 1 พ.ค. 2566 06:00:00 อนุมัติ
702 รับ ส่ง พระงานทำบุญ วรวรรณ ศรีสงคราม วัดชลประทาน วัดพระศรี 22 เม.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
701 โครงการแลกเปลี่ยน สุภัทรชัย สุนทรวิภาต สนามบินสุวรรณภูมิ 22 เม.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
700 ค่ายชมนกชมไม้ กฤษณา โภคพันธ์ บ้านสังข์บีส รีสอร์ท ระยอง 22 เม.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
699 ซื้อของประชุม ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดบองมาเช 19 เม.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
698 เตรียมความพร้อม ป.1 อ. นิธิมา โกยสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตเกษตร 17 เม.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
697 โครงการแลกเปลี่ยน อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ สนามบินสุวรรณภูมิ 17 เม.ย. 2566 17:00:00 อนุมัติ
696 โครงการแลกเปลี่ยน อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ สนามบินสุวรรณภูมิ 9 เม.ย. 2566 14:00:00 อนุมัติ
695 นำนักเรียนร่วมแข่งขัน อ.นงนุช นุชระป้อม เทนโนโลยี เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 8 เม.ย. 2566 07:30:00 อนุมัติ
694 งานสวดพระอภิธรรม คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 4 เม.ย. 2566 17:30:00 อนุมัติ
693 ศึกษาดูงาน อ.วิชชุดา วิศววิลาวัลย์ ตลาดหลักทรัพย์ 4 เม.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
692 งานฌาปนกิจ อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 3 เม.ย. 2566 15:00:00 อนุมัติ
691 ส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้า ไอทีสแควร์ หลักสี่ 3 เม.ย. 2566 08:30:00 อนุมัติ
690 เข้าค่ายชมรมถ่ายภาพ อ.นงนุช นุชระป้อม จ.จันทบุรี 3 เม.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
689 ซื้อหนังสือ อ สุพรรณิการ์ ศรียาภัย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต 3 เม.ย. 2566 08:30:00 อนุมัติ
688 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น เจนวิทย์ ต่อพัฒนนันท์ สถานเอกอัคคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ 21 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
686 ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดา น.ส.โจแอน พ็อกเกอร์ นงลักษณ์ แสงเจริญ วัดหนองจะบก จ.นครราชสีมา 12 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
685 ยกเลิก Work permit และแจ้งออกประกันสังคม พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ และสำนักงานประกันสังคม 12 ม.ค. 2567 09:00:00 อนุมัติ
684 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน อนุศักดิ์ เนตรานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 26 ม.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
682 กราบนายกสภา อ. ธนภร นิลพยัคฆ์ ตึกวิทยบริการ 8 ม.ค. 2567 15:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
681 รับเอกสารนักศึกษาวิชาทหาร เมธี ศิลา ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร 11 ม.ค. 2567 12:50:00 อนุมัติ
680 ซื้ออุปกรณ์จัดนิทรรศการวิชาการงานประจำปี สรเดช จั่นบ้านโขด สวนจตุจักร 10 ม.ค. 2567 13:00:00 อนุมัติ
679 ทัศนศึกษาหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ฐาปนา ถาวร หอประวัติ ม.เกษตรศาสตร์ 11 ม.ค. 2567 08:30:00 อนุมัติ
678 ทัศนศึกษาหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตร อ.ฐาปนา ถาวร หอประวัติ ม.เกษตรศาสตร์ 8 ม.ค. 2567 14:00:00 อนุมัติ
677 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา กานตพงศ์ จันทร์ทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 12 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
676 สำรวจเสันทาง ยื่นเอกสารการปลูกป่า เบญจภรณ์ จันทร์ศิริ ป่าชายเลน ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ 2 ก.พ. 2567 08:00:00 อนุมัติ
675 ส่งอาหารนักเรียน ระดับ ป.5 เบญจภรณ์ จันทร์ศิริ ป่าชายเลน ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ 13 ก.พ. 2567 09:00:00 อนุมัติ
674 กราบอวยพรผู้ใหญ่ อ.ดร. ธนภร นิลพยัคฆ์ บ้านอาจารย์เกื้อกูล 9 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
673 ไปทำวิจัย อ. วงเดือน สร้อยสี ตึกชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ม.ค. 2567 16:00:00 อนุมัติ
671 ค่ายกลางวันลูกเสือ บพ. ป.4 สุพัตรา สุนทรา โรงเรียนสาธิตเกษตร ฯ และ บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 ม.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
670 ส่งเอกสาร นศท อ.เมธี ศีลา ศูนย์การศึกษาวิชาทหาร 4 ม.ค. 2567 12:45:00 อนุมัติ
669 ซื้อของงานโรงเรียน งานประจำปี คุณ ธีระพล พันธ์ศรี ห้างแม็คโคร ร้านวิเตอรี 4 ม.ค. 2567 16:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
668 ส่งพระอาจารย์ที่มาสอนศาสนา อ. ทัศพร วงษ์ทันท์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 4 ม.ค. 2567 11:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
667 การแข่งขันกีฬาเปตอง พี่เพื่อน้อง โอเพ่น ครั้งที่ 1 คาลอส บุญสุภา ณ สนามเปตอง เคสปอร์ต ใต้ทางด่วนหน้าวัดบัวขวัญ นนทบุรี 14 ม.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
666 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 อ. สุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชัย โรงเรียนนวมินทรชูทิศ กรุงเทพ 26 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
665 นำนักเรียนแข่งละครวิทยาศาสตร์ สิขเรศ อำไพ บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ.ปทุมธานี 8 ม.ค. 2567 06:20:00 อนุมัติ
664 รับเอกสารงานนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศีลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารดินแดง 28 ธ.ค. 2566 08:30:00 อนุมัติ
663 ฌาปนกิจศพบิดา ผศ.รวีโรจน์ จันทร์หอม คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพ 30 ธ.ค. 2566 12:30:00 อนุมัติ
662 สวดพระอภิธรรมบิดา ผศ. รวีโรจน์ จันทร์หอม คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพ 26 ธ.ค. 2566 15:00:00 อนุมัติ
661 แข่งขันเปตอง ชมรมเปตองศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรีรุ่นที่ 10 โอเพ่นครั้งที่ 3/2567 คาลอส บุญสุภา สนามเปตองการท่าเรือแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 7 ม.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
660 รับ-ส่งพระ ทำบุญ สืบสานประเพณีไทย อ. ถิรเดช พรหมคช วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน วัดบางบัว วัดลาดปลาเค้า 5 ม.ค. 2567 05:30:00 อนุมัติ
659 นำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 นงนุช นุชระป้อม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 26 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
658 นำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 นงนุช นุชระป้อม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 26 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
657 นำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 นงนุช นุชระป้อม โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 23 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
656 นำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 นงนุช นุชระป้อม โรงเรียนสารวิทยา 23 ม.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
655 ร่วมณาปนกิจศพ บิดา นางสาว รัชดา แสงทองล้วน คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดสะตีอ อ.ท่าเรือ จ. พระนครสรีอยุธยา 26 ธ.ค. 2566 14:30:00 อนุมัติ
654 ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมบิดา นางสาว รัชดา แสงทองล้วน คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดสะตีอ อ.ท่าเรือ จ. พระนครสรีอยุธยา 22 ธ.ค. 2566 16:30:00 อนุมัติ
653 รับเล่ม Work permit และไปขอเลขภาษี แจ้งเข้าประกันสังคม พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแคว หลักสี่ 22 ธ.ค. 2566 10:14:00 อนุมัติ
652 เรื่อง science show สิขเรศ อำไพ โรงเรียนหอวัง 31 ม.ค. 2567 07:30:00 อนุมัติ
650 science show สิขเรศ อำไพ โรงเรียนหอวัง 30 ม.ค. 2567 12:00:00 อนุมัติ
649 นำนักเรียนแข่งขันโครงงาน สิขเรศ อำไพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้า หอประชุม 100 ปี สมเด็จย่า 24 ม.ค. 2567 10:00:00 อนุมัติ
648 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้นและม.ปลาย สิขเรศ อำไพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 12 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
647 ไปซื้อของทำกิจกรรมวันปีใหม่ อาจารย์สุพรรณิการ์ ศรียาภัย โลตัสหลักสี่ 25 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
646 ซื้อของทำบุญปีใหม่และของขวัญ รปภ อริสา แก้วทองคำ TOPS เกษตร / ร้านอธิชาซัพพลาย 27 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
645 ประชุม สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 19 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
644 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก 50ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ธ.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
643 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ธ.ค. 2566 08:45:00 อนุมัติ
642 ร่วมสวอพระอภิธรรมศพ อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ วัดโสมนัสราชวรวิหาร 7 ธ.ค. 2566 16:30:00 อนุมัติ
641 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึก 50ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 ธ.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
640 ประชุม อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ปากเกร็ด 22 พ.ย. 2566 16:30:00 อนุมัติ
639 งานประจำปีโรงแรียนสาธิตเกษตรสาสตร์ ( พหุภาษา ) อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุ๓าษา 24 ธ.ค. 2566 06:00:00 อนุมัติ
638 ประชุม อ. สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 19 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
637 งานฌาปนกิจศพมารดา อาจารย์ อรอุมา เพชรนุ้ย คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดโพสพผลเจริญ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 19 ธ.ค. 2566 14:30:00 อนุมัติ
636 งานสวดพระอภิธรรมศพมารดา อาจารย์ อรอุมา เพชรนุ้ย คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดโพสพผลเจริญ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 16 ธ.ค. 2566 16:30:00 อนุมัติ
635 ไปร่วมงานณาปนกิจศพ มารดา นางสาว ภัทราพร เกษรวนิชวัฒนา ( กรณีพิเศษ) คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดราชธานี ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 17 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
634 สำรองใช้ฝ่ายพยาบาลงานประจำปี ดุสิตา ศิริศักดิ์พาณิชย์ รร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 ม.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
633 ขอเล่ม Work permit Mr. Mathew Ian Barlow พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควหลักสี่ 19 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
631 ส่งน้ำ ทัศนศึกษา ป.1 คุณ พศวีร์ วรสาร บ้านนาครูธานี 15 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
630 รับของว่าง คุณ พศวีร์ สาธิตเกษตร ร้านวิตตอรี่ 14 ธ.ค. 2566 14:00:00 อนุมัติ
629 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Women Thailand Cyber Top Talent 2023 นงนุช นุชระป้อม ณ สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เขตหลักสี่ กทม. 23 ธ.ค. 2566 08:00:00 อนุมัติ
628 ทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ ป. 6 (ส่งข้าวนักเรียน) สุพิตา ไข่แก้ว ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย 19 ม.ค. 2567 09:30:00 อนุมัติ
627 ไปซื้ออุปกรณ์ศิลปะ รินดา ปานมั่น ร้านสมใจ ราชพฤกษ์ 15 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
626 รับเอกสารการฝึกภาคสนามเขาชนไก่ เมธีอ ศีลา ศูนย์ รักษาดินแดน 14 ธ.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
625 ซื้อยางานรักบี้ ชิญานุช กำลังหาญ ร้านขายยา สะพานใหม่ 7 ธ.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
624 ทำบุญ อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ หอ 100 วัดอินทราราม 2 ธ.ค. 2566 08:00:00 อนุมัติ
623 งานประจำปี พหุภาษา อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุ๓าษา 24 ธ.ค. 2566 06:00:00 อนุมัติ
622 ส่งหนังสือเชิญวิทยากร อ. ลักธพล คำภิระปาวงศ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8 ธ.ค. 2566 10:25:00 อนุมัติ
621 ไปรับหนังสือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 และ13 อาจารย์สุพรรณิการ์ ศรียาภัย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 13 ธ.ค. 2566 09:30:00 อนุมัติ
620 Gala Night and Charity Concert ดุสิตา ศิริศักดิ์พาณิชย์ โรงแรมเซ็นทรา by เซ็นทรารา ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 23 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
619 Gala Night and Charity Concery ดุสิตา ศิริศักดิ์พาณิชย์ โรงแรมเซ็นทรา by เซ็นทรารา ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 23 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
618 รับและส่งผู้คุมสอบ O-NET ม.3 สันติชัย อนุวรชัย โรงเรียนหอวัง 1 คัน โรงเรียนสารวิทยา 1 คัน โรงเรียนสาธิตพระนคร 1 คัน และโรงเรียนบางกะปิ 1 คัน 11 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
617 พานักเรียนไปทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ อ. วงเดือน สร้อยสี คณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 พ.ย. 2566 10:15:00 อนุมัติ
616 สำรวจทัศนศึกษา ม.2 อภิชัย อินดีคำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 23 ธ.ค. 2566 08:00:00 อนุมัติ
615 ซื้ออาหารและเครื่องดื่มสำหรับจัดเตรียมไป ทัศนศึกษา นอกสถานที่ของนักเรียนระดับ ม.3 อ. ชัญญา พลพิลา ห้างแม็คโคร 1 ธ.ค. 2566 11:30:00 อนุมัติ
614 ซื้อหนังสือห้องสมุด อาจารย์สุพรรณิการ์ ศรียาภัย คลังสินค้าซีเอ็ด บางนา-ตราด 4 ธ.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
613 พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน อ. เจนวิทย์ ต่อพัฒนนันท์ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ถนน พัฒนาการ กรุงเทพ 15 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
611 งานค่ายพักแรม ม.4 อ.ดร. ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตหาดวนกร จ. ประจวบศีรีขันธ์ 5 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
610 งานค่ายพักแรม ม.4 อ.ดร. ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตหาดวนกร จ. ประจวบศีรีขันธ์ 3 ก.พ. 2567 06:00:00 อนุมัติ
609 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 พ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
608 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 22 พ.ย. 2566 14:00:00 อนุมัติ
607 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
606 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
605 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 16 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
604 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 16 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
603 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 14 พ.ย. 2566 11:00:00 อนุมัติ
602 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 13 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
601 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 13 พ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
600 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
599 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 19 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
598 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
597 เเข่งขันกีฬาฟุตบอล ธนาธิป เพริศพรายวงศ์ สนามฟุตบอล Super Star Arena ซอยลาดพร้าว 80 กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
596 ส่งอาหารที่ไปศึกษานอกสถานที่ ป.4 กฤษดา สงวนสิน ตึกลูกเต๋า คลอง 5 จ.ปทุมธานี 15 ธ.ค. 2566 08:30:00 อนุมัติ
595 ไปรับกระดาษคำตอบสอบธรรมศึกษา อ.กานตพงษ์ จันทร์ทอง วัดทองนพคุณ 28 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
594 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 พ.ย. 2566 11:00:00 อนุมัติ
593 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 30 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
592 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 พ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
591 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 17 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
590 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 17 พ.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
589 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
588 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
587 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
586 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
585 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
584 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 6 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
583 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 ก.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
582 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 ก.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
581 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 ก.ย. 2566 11:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
580 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 ก.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
579 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 25 ก.ย. 2566 11:00:00 อนุมัติ
578 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 ก.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
577 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 22 ก.ย. 2566 15:30:00 อนุมัติ
576 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 22 ก.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
575 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22 ก.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
574 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 ก.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
573 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 18 ก.ย. 2566 10:00:00 อนุมัติ
572 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
571 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
570 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 31 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
569 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 31 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
568 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 25 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
567 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 25 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
566 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 พ.ย. 2566 09:30:00 อนุมัติ
565 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 20 พ.ย. 2566 18:00:00 อนุมัติ
564 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
563 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 31 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
562 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 ต.ค. 2566 10:00:00 อนุมัติ
561 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
560 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
559 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 17 ต.ค. 2566 16:00:00 อนุมัติ
558 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
557 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 3 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
556 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 3 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
555 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 พ.ย. 2566 13:00:00 อนุมัติ
554 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 23 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
553 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 26 ต.ค. 2566 14:00:00 อนุมัติ
552 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
551 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
550 พานักเรียนไปแข่งขัน สุชาดา ศรีศกุน อาคาร เคพลัส จุฬา 2 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
549 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กระชง รักผี้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
548 ร่วมงานแต่งบุตรชาย นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ เมืองทองธานี 25 พ.ย. 2566 07:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
547 นำเสนอผลงานโครงการ ku-km best practice จารี จันทร์อุ่น ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา 14 ธ.ค. 2566 05:00:00 อนุมัติ
546 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กระชง รักผึ่ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 ก.ย. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
545 ค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5 อ.พรรตนฤน เพชรวิวรรธน์ ค่ายนงนุช พัทยา จ. ชลบุรี 29 ม.ค. 2567 06:30:00 อนุมัติ
544 ค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5 อ.พรรตนฤน เพชรวิวรรธน์ ค่ายนงนุช พัทยา จ. ชลบุรี 28 ม.ค. 2567 08:00:00 อนุมัติ
540 รับพระ งานสมาคมผู้ปกครองและครู ครบรอบ 50 ปี อ.วรวรรณ ศรีสงคราม วัดเทวสุนทร วัดเสมียนนารี วัดหลักสี่ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 1 ธ.ค. 2566 05:00:00 อนุมัติ
539 นำนักเรียน ม.4 วิชาการเขียนสารคดีไปศึกษานอกสถานที่ มลฤดี ฐิติชัยมงคล อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 27 ม.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
538 นำนักเรียน ม.6 วิชาตามหาสำรับอาหารฯ ไปศึกษานอกสถานที่ มลฤดี ฐิติชัยมงคล ตลาดนางเลิ้ง กรุงเทพฯ 16 ม.ค. 2567 10:30:00 อนุมัติ
537 นำนักเรียน ม.4 วิชาประวัติวรรณคดีไปศึกษานอกสถานที่ มลฤดี ฐิติชัยมงคล กรุงเทพฯ พระราชวังเดิม วัดอรุณ วัดระฆัง วัดราชโอรส วัดนางนอน วัดหนัง 16 ธ.ค. 2566 07:30:00 อนุมัติ
535 นำนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน รายการ งานวิชาการประจำปี 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี อ. ธนาธิป เพริศพรายวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 22 พ.ย. 2566 06:30:00 อนุมัติ
534 รับเล่ม Work Permit Mr. Craig พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ไอทีสแควร์หลักสี่ 23 พ.ย. 2566 08:00:00 อนุมัติ
533 ขอรถตู้พาไปซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายในหน่วยงานสหกรณ์ อริสา แก้วทองคำ แม็คโคร แจ้งวัฒนะ 23 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
532 เข้าร่วมประชุมฝึกภาคสนามเขาชนไก่ อ. เมธี ศีลา สวนเจ้าเชตุ 1 ธ.ค. 2566 12:15:00 อนุมัติ
531 ศึกษานอกสถานที่ วิชาเทคนิคการถ่ายภาพ ม.5 เอกราช มบขุนทด จ.สมุทรปราการ 7 ม.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
530 ขอเล่ม Work permit Mr. Craig Anthony Bottomley พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์ไอทีสแคว์ หลักสี่ 20 พ.ย. 2566 09:30:00 อนุมัติ
527 การแข่งขันมินิรักบี้นานานชาติ ครั้งที่ 33 อ. ดร. ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 ธ.ค. 2566 06:00:00 อนุมัติ
525 ส่งใบสมัคร ijso โอลิมปิก ม.ต้น สันติชัย อนุวรชัย โรงเรียนสารวิทยา 12 ธ.ค. 2566 14:30:00 อนุมัติ
524 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ ห้างเซ็นทรัลเวสเกต 3 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
523 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ ห้างเซ็นทรัลเวสเกต 2 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
522 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ ห้างเซ็นทรัลเวสเกต 1 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
521 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ ห้างเซ็นทรัลเวสเกต 30 พ.ย. 2566 07:00:00 อนุมัติ
520 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส อ.อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ ห้างเซ็นทรัลเวสเกต 29 พ.ย. 2566 07:00:00 อนุมัติ
519 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กรมพละศึกษา อ.อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ สนามกีฬาคลอง6 23 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
518 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กรมพละศึกษา อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ สนามกีฬาคลอง6 22 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
517 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กรมพละศึกษา อ. อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ สนามกีฬาคลอง6 21 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
516 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กรมพละศึกษา อ.อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ สนามกีฬาคลอง6 20 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
515 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ.เมธี ศีลา ศูนย์การศึกษาวิชาทหาร 2 พ.ย. 2566 07:00:00 อนุมัติ
514 ยกเลิก Work permit และแจ้งออกประกันสังคม พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่และสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 2 2 พ.ย. 2566 09:00:00 อนุมัติ
513 นำนักเรียนชมโขนพระราชทาน ภูษิต ศรีมณี หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 17 พ.ย. 2566 12:30:00 อนุมัติ
512 ซื้อยา งานกีฬาสาธิตสาธิตเกษตร คุณ จิราวรรณ พรหมหาญ ตลาดสะพานใหม่ 30 ต.ค. 2566 13:00:00 อนุมัติ
511 ศึกษานอกสถานที่ วิชาการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น ม.3 เอกราช มบขุนทด จ.นครปฐม 21 ม.ค. 2567 07:00:00 อนุมัติ
509 นำนักกีฬาฝึกซ้อม อ. วรวุฒิ หวังสุข สน. บางเขน 25 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
508 นำนักกีฬาฝึกซ้อม อ. วรวุฒิ หวังสุข สน. บางเขน 24 ต.ค. 2566 14:00:00 อนุมัติ
507 ศึกษานอกสถานที่ วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น ม.4 เอกราช มบขุนทด จ.นนทบุรี 17 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
506 นำนักกีฬาไปแข่งขัน worawut wangsuk มหาวิทยาลัยรามคำแหง 26 ต.ค. 2566 11:00:00 อนุมัติ
505 นำนักกีฬาฝึกซ้อม worawut wangsuk สนามฟุตซอล สน.บางเขน 26 ต.ค. 2566 15:00:00 อนุมัติ
504 งานฌาปนกิจศพ มารดา รศ.อัจฉราพรรณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน เมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน 28 ต.ค. 2566 12:00:00 อนุมัติ
503 ร่วมงานศพ มารดา รศ.อัจฉราพรรณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศาลา 14 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ บางเขน 24 ต.ค. 2566 17:00:00 อนุมัติ
502 เปลี่ยนวีซ่า Non B Mr. Craig Anthony Bottomley พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ตม. 1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 25 ต.ค. 2566 07:30:00 อนุมัติ
501 แข่งขันฮอกกี้ นันทัชพร วีระเสถียร ร.ร.สามโก้วิทยาคม จ.อ่างทอง 29 ต.ค. 2566 05:45:00 อนุมัติ
500 แข่งขันฮอกกี้ นันทัชพร วีระเสถียร ร.ร.สามโก้วิทยาคม จ.อ่างทอง 29 ต.ค. 2566 05:45:00 อนุมัติ
499 แข่งขันฮอกกี้ นันทัชพร วีระเสถียร ร.ร.สามโก้วิทยาคม จ.อ่างทอง 29 ต.ค. 2566 05:45:00 อนุมัติ
498 แข่งขันฮอกกี้ นันทัชพร วีระเสถียร ร.ร.สามโก้วิทยาคม จ.อ่างทอง 29 ต.ค. 2566 05:45:00 อนุมัติ
497 แข่งขันฮอกกี้ นันทัชพร วีระเสถียร ร.ร.สามโก้วิทยาคม จ.อ่างทอง 29 ต.ค. 2566 05:45:00 อนุมัติ
496 ไปงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ.วนิดา มหิทธิกุล พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 28 ต.ค. 2566 15:00:00 อนุมัติ
495 ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมงาน ผศ.วนิดา มหิทธิกุล พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศาลา 7 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 25 ต.ค. 2566 16:00:00 อนุมัติ
494 นำนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ Bebras Thailand Challenge 2023 นงนุช นุชระป้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 16 ธ.ค. 2566 07:00:00 อนุมัติ
493 ร่วมงานณาปนกิจ บิดา อ.สุมิตตรา เลี้ยงจรูญรัคน์ คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดสว่างวงษ์ ต. ตาตลี อ.ตาคลี จ. นครสวรรค์ 21 ต.ค. 2566 12:00:00 อนุมัติ
492 สำรวจสถานที่ พานักเรียนไปศึกษาดูงาน อ. อาคม ทิพย์เนตร บ้านนาครูธานี จ.ปทุมธานี 25 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
491 สวดพระอภิธรรม บิดา อ. สุมิตรา เลี้ยงจรูญรัตน์ คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน วัดสว่างวงษ์ ต. ตาตลี อ.ตาคลี จ. นครสวรรค์ 19 ต.ค. 2566 15:00:00 อนุมัติ
490 มหกรรรมญี่ปุ่น ม. รังสิต ครั้งที่ 13 อ. เจนวิทย์ ต่อพัฒนนันท์ มหาวิทยาลัยรังสิต 30 พ.ย. 2566 07:00:00 อนุมัติ
489 ซื้อของไหว้ศาลงานทำบุญ อ. อบล คุณ ประภัสสร สุขสุทธิ์ ตลาดบองมาเช - ตลาดสี่มุมเมือง 30 ต.ค. 2566 09:00:00 อนุมัติ
488 พานักเรียนไปแข่งขันภาษาเกาหลี ฐานิช ภูศรี มหาวิทยาลัยรังสิต 24 พ.ย. 2566 07:30:00 อนุมัติ
487 พานักเรียนไปแข่งภาษาจีน ฐานิช ภูศรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัรฑิต 26 พ.ย. 2566 07:30:00 อนุมัติ
486 นำเสนอผลงานโครงการ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4 สุชาดา ศรีศกุน อาคาร K-Plus Building (Zy Walk ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร) 25 ต.ค. 2566 06:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
485 แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกระชับมิตร อ. วรรณพร พิชพรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 21 ต.ค. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
484 แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกระชับมิตร อ. วรรณพร พิชพรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 21 ต.ค. 2566 07:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
483 ดำเนินการไปซื้อของเตรียมไปงานสาธิตสามัคคี( ฉัททันต์เกมส์) นพพร ตรีจรูญ ฟอร์จูนทาวน์ ถนน รัชฎา แยกพระรามา9 25 ต.ค. 2566 09:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
482 รับพระวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน อ. วรวรรณ ศรีสงคราม วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 31 ต.ค. 2566 08:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
481 รับพระวัดชลประทาน อ. วรวรรณ ศรีสงคราม วัดชลประทาน 31 ต.ค. 2566 08:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
480 การประชุมวิชาการนานาชาติ ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1 พ.ย. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
479 การประชุมวิชาการ ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 31 ต.ค. 2566 06:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
478 การประชุมวิชาการว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 30 ต.ค. 2566 06:20:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
476 นำนักเรียนชมโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน กุมภกรรณทดน้ำ เชาวน์วุฒิ อรุโณทอง หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 17 พ.ย. 2566 12:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
475 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 13 ต.ค. 2566 08:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
474 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 12 ต.ค. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
473 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 11 ต.ค. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
472 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 10 ต.ค. 2566 08:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
471 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 9 ต.ค. 2566 08:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
470 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง จ.นนทบุรี 17 ธ.ค. 2566 07:15:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
469 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง จ.นนทบุรี 17 ธ.ค. 2566 07:15:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
468 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง จ.นนทบุรี 17 ธ.ค. 2566 07:15:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
467 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 พ.ย. 2566 10:25:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
466 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 พ.ย. 2566 08:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
465 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ พันธุ์วดี ณ ลำปาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 พ.ย. 2566 10:25:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
464 ส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ไอทีสแควร์หลักสี่ -สำนักงานประกันสังคม 6 ต.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
463 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ต.ค. 2566 08:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
462 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 25 ก.ย. 2566 13:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
461 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ก.ย. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
460 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 11 ก.ย. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
459 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ก.ย. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
458 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 28 ส.ค. 2566 13:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
457 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 21 ส.ค. 2566 10:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
456 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 7 ส.ค. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
455 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 31 ก.ค. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
454 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 24 ก.ค. 2566 10:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
453 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 17 ก.ค. 2566 14:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
452 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตรพหุภาษา 13 ต.ค. 2566 08:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
451 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตรพหุภาษา 12 ต.ค. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
450 ซื้อของงานให้โอวาทนักกีฬา ประภัสสร สุขสุทธิ์ แม็คโครแจ้งวัฒนะ 26 ต.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
449 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 10 ก.ค. 2566 13:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
448 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตรพหุภาษา 11 ต.ค. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
447 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 3 ก.ค. 2566 09:00:00 นายฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
446 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตรพหุภาษา 10 ต.ค. 2566 08:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
445 ฝึกซ้อมบาสเกตบอล ศรัณย์ รื่นณรงค์ รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 9 ต.ค. 2566 08:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
444 กิจกรรมแรลลี่สาธิตเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 อ. ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ The Grand Center Point Space Pattaya 18 พ.ย. 2566 08:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
443 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 ก.ย. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
442 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ นิตยา บุญธรรม ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 ก.ย. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
441 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 ก.ย. 2566 13:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
440 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 ก.ย. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
439 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 ก.ย. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
438 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 7 ก.ย. 2566 14:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
437 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 4 ก.ย. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
436 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ส.ค. 2566 10:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
435 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ส.ค. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
434 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 ก.ค. 2566 13:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
433 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 27 ก.ค. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
432 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 25 ก.ค. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
431 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 ก.ค. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
430 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ก.ค. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
429 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 19 ก.ค. 2566 14:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
428 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ก.ค. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
427 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 ก.ค. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
426 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 ก.ค. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
425 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ต.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
424 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
423 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
422 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 ก.ย. 2566 13:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
421 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
420 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 26 ก.ย. 2566 08:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
419 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 25 ก.ย. 2566 11:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
418 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 22 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
417 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 19 ก.ย. 2566 10:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
416 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 12 ก.ย. 2566 15:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
415 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
414 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 22 ส.ค. 2566 17:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
413 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 22 ส.ค. 2566 14:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
412 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อรุณี อ้นมงคล บ. ที โอ ที แจ้งวัฒนะ 22 ส.ค. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
411 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22 ส.ค. 2566 08:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
410 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 ส.ค. 2566 14:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
409 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 15 ส.ค. 2566 11:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
408 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 ส.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
407 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 8 ส.ค. 2566 13:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
406 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 24 ก.ค. 2566 14:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
405 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 ก.ค. 2566 13:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
404 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
403 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 17 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
402 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 11 ก.ค. 2566 16:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
401 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 11 ก.ค. 2566 12:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
400 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 10 ก.ค. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
399 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 5 ก.ค. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
398 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 4 ก.ค. 2566 13:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
397 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อรุณี อ้นมงคล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 4 ก.ค. 2566 10:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
396 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
395 กิจกรรมแรลลี่สาธิตเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 ดุสิตา ศิริศักดิ์พาณิชย์ The Grand Center Point Space Pattaya 18 พ.ย. 2566 08:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
394 พานักเรียนไปแข่งขัน สุรเดช ศรีทา อาคาร K-Plus Building (Zy Walk ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร) 11 ต.ค. 2566 06:30:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
393 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 28 ก.ย. 2566 10:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
392 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 21 ก.ย. 2566 09:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
391 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 18 ก.ย. 2566 14:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
390 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 14 ก.ย. 2566 10:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
389 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 7 ก.ย. 2566 14:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
388 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 18 ต.ค. 2566 14:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
387 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 17 ส.ค. 2566 10:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
386 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 7 ส.ค. 2566 09:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
385 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 27 ก.ค. 2566 14:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
384 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 20 ก.ค. 2566 10:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
383 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 17 ก.ค. 2566 09:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
382 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 13 ก.ค. 2566 13:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
381 รับอุปกรณ์ระบบคอม คุณ จารี จันทร์อุ่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ มก. 2 ต.ค. 2566 10:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
380 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 27 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
379 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 ก.ย. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
378 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 25 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
377 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ก.ย. 2566 13:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
376 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 20 ก.ย. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
375 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 12 ก.ย. 2566 13:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
374 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ก.ย. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
373 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 1 ก.ย. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
372 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 ส.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
371 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 23 ส.ค. 2566 16:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
370 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อรุณี อ้นมงคล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 ส.ค. 2566 13:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
369 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อรุณี อ้นมงคล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 ส.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
368 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 16 ส.ค. 2566 14:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
367 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 9 ส.ค. 2566 12:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
366 ติดต่อธุรกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 8 ส.ค. 2566 10:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
365 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 27 ก.ค. 2566 10:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
364 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 26 ก.ค. 2566 14:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
363 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
362 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 12 ก.ค. 2566 10:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
361 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 5 ต.ค. 2566 16:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
360 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 5 ก.ค. 2566 10:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
359 สำรวจเส้นทางเพื่อพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ( ป .2 ) อ. เนตรบุญ บุญรัตนกรกิจ วัดเฉลิมพระเกยรติและสวนสมเด็จ 4 ต.ค. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
358 ส่งใบสมัครการคัดเลือกนักเรียนเยาวชนดีเด่นเพื่อนำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ คุณ นงลักษณ์ แสงเจริญ กระทรวงศึกษาธิการ 3 ต.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
357 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 15 ก.ย. 2566 16:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
356 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 ก.ย. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
355 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 ก.ย. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
354 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 14 ก.ย. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
353 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 11 ก.ย. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
352 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 11 ต.ค. 2566 08:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
351 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 8 ก.ย. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
350 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 8 ก.ย. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
349 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อังคณา บุษรากุล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 1 ก.ย. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
348 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ นิตยา บุญธรรม ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 30 ส.ค. 2566 09:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
347 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 29 ส.ค. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
346 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 ส.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
345 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ นิตยา บุญธรรม ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 28 ส.ค. 2566 10:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
344 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 ส.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
343 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 26 ส.ค. 2566 14:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
342 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 25 ส.ค. 2566 15:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
341 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 23 ส.ค. 2566 12:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
340 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 22 ส.ค. 2566 15:00:00 อนุมัติ
339 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 22 ส.ค. 2566 15:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
338 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 18 ส.ค. 2566 17:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
337 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 18 ส.ค. 2566 15:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
336 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ส.ค. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
335 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา อ้นมงคล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ส.ค. 2566 11:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
334 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อรุณี อ้นมงคล ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 18 ส.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
333 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี จันทร์อุ่น ธนาคารไทยพาณิชย์ 16 ส.ค. 2566 10:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
332 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 16 ส.ค. 2566 15:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
331 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 15 ส.ค. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
330 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 11 ส.ค. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
329 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11 ส.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
328 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 9 ส.ค. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
327 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 9 ส.ค. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
326 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 ส.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
325 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 4 ส.ค. 2566 14:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
324 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 4 ส.ค. 2566 11:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
323 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 4 ส.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
322 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 ก.ค. 2566 14:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
321 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 24 ก.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
320 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ แก้วทองคำ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 21 ก.ค. 2566 15:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
319 ซื้อของว่าง จัดงานประชุม คุณ กะชง รักผึ้ง ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 ก.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
318 ส่งนักเรียน-อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 14 ก.ค. 2566 15:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
317 ส่งนักเรียน-อาจารย์เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 13 ก.ค. 2566 15:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
316 ติดต่อธุระกรรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 7 ก.ค. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
315 ส่งนักเรียน- อาจารย์ เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน คุณ จิราพรรณ พรหมหาญ โรงพยาบาลวิภาวดี 7 ก.ค. 2566 15:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
314 ติดต่อธุระกรรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 7 ก.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
313 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อริสา แก้วทองคำ ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 3 ก.ค. 2566 13:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
312 ติดต่อธุระกรรมการเงิน คุณ อารี มัดตะเดช ธนาคารทหารไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์- สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 28 ก.ย. 2566 08:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
311 ไปศึกษาดูงานศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาจารย์สุพรรณิการ์ ศรียาภัย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 21 ต.ค. 2566 08:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
309 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 30 พ.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
308 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 23 พ.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
307 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 16 พ.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
306 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 26 ต.ค. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
305 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 19 ต.ค. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
304 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 12 ต.ค. 2566 07:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
303 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 5 ต.ค. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
302 ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร อ. เมธี ศิลา ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 28 ก.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
301 นำหนังสือไปบริจาคสำนักหอสมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อาจารย์สุพรรณิการ์ ศรียาภัย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ต.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
298 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 27 ก.พ. 2567 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
297 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 27 ก.พ. 2567 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
296 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 20 ก.พ. 2567 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
295 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 20 ก.พ. 2567 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
294 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 13 ก.พ. 2567 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
293 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 13 ก.พ. 2567 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
292 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 30 ม.ค. 2567 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
291 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 30 ม.ค. 2567 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
290 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 23 ม.ค. 2567 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
289 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 23 ม.ค. 2567 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
288 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 16 ม.ค. 2567 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
287 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 16 ม.ค. 2567 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
286 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 9 ม.ค. 2567 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
285 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 9 ม.ค. 2567 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
284 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 19 ธ.ค. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
283 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 19 ธ.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
282 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 12 ธ.ค. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
281 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 12 ธ.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
280 ส่งของพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 28 พ.ย. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
279 รับพระ อ. สุวิกรม มาประณีต วัดเสมียนนารี 28 พ.ย. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
278 สำรวจเส้นทางพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เบญจพร ปัณฑพลังกูร จ.ชลบุรี 6 ต.ค. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
277 รับอาจารย์โครงการมิยาซากิจากสนามบิน ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 31 ต.ค. 2566 21:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
276 ขออนุมัติใช้รถตู้ในการส่งอาจารย์โครงการมิยาซากิไปสนามบิน สิขเรศ อำไพ สนามบินสุวรรณภูมิ 20 ต.ค. 2566 21:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
275 ส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ศูนย์การค้า ไอทีสแควร์ หลักสี่ 27 ก.ย. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
274 ร่วมประชุมการศึกษา อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ตึกใบหยก 2 ประตูน้ำ 20 ก.ย. 2566 08:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
273 ประชุมงานบริหาร รร.สาธิตเกษตรพหุภาษา อ.ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา จ. ชลบุรี 19 ก.ย. 2566 06:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
271 งานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 " ฉัททันต์เกมส์" อ.ดร. ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 2 พ.ย. 2566 06:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
270 งานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 " ฉัททันต์เกมส์" อ.ดร. ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 1 พ.ย. 2566 03:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
267 พานักเรียนเตรียมประถมและกลุ่มพิเศษ ศึกษานอกสถานที่ อ. คาลอส บุญสุภา มินิซู chill out farm ซอย สุวิทวงศ์ 110 หนองจอก กรุงเทพ 24 พ.ย. 2566 08:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
266 พานักเรียนเตรียมประถมและกลุ่มพิเศษ ศึกษานอกสถานที่ อ. คาลอส บุญสุภา มินิซู chill out farm ซอย สุวิทวงศ์ 110 หนองจอก กรุงเทพ 24 พ.ย. 2566 08:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
265 ส่งเอกสารโรงเรียน วิชา รักษาดินแดน อ. เมธี ศิลา ศูนย์ รด. วิภาวดี 22 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
264 ต่อพาสปอร์ต อ. วรวรรณ ศรีสงคราม กงสุล แจ้งวัฒนะ 19 ก.ย. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
263 ส่งเอกสารราชการ คุณ นงลักษณ์ แสงเจริญ สกอ. 20 ก.ย. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
261 เดินทางไปส่งอาจารย์และนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา โรงเรียนพี่น้องไทย – ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร – อุบุยา สุภัทรชัย สุนทรวิภาต สนามสุวรรณภูมิ 23 ก.ย. 2566 20:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
260 งานสวดศพ ศาลาจิรวัสส์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน อ. สุวิกรม มาประณีต วัดพระศีรมหาธาตุ บางเขน 14 ก.ย. 2566 17:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
258 ซื้อกระติก อ. กรรชิต บุญสุวรรณ ตลาดไท 13 ก.ย. 2566 11:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
257 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร ตึก 50ปี 11 ก.ย. 2566 08:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
256 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 " ฉัททันต์เกมส์ " อ. กัณฑิมา เนียมโภคะ สนามบินดอนเมือง 16 ก.ย. 2566 06:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
255 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 " ฉัททันต์เกมส์ " อ. กัณฑิมา เนียมโภคะ สนามบินดอนเมือง 16 ก.ย. 2566 06:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
254 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 " ฉัททันต์เกมส์ " อ. กัณฑิมา เนียมโภคะ สนามบินดอนเมือง 16 ก.ย. 2566 06:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
252 เดินทางไปโรงแรมแกรนริสมอน นำนักแสดงไปงานเลี้ยงคณะศึกษาศาสตร์ อ. เฉลิมชัย หนองแส โรงแรมแกรนริสมอน บางบัวทอง 17 ต.ค. 2566 10:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
250 พานักกีฬากอล์ฟไปฝึกซ้อมสนามกอล์ฟ ลานนา จ.เชียงใหม่ อ.กรัยวิเชียร น้อยวิบล สนามกอล์ฟ ลานนา จ.เชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 10 ต.ค. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
249 เดินทางไปโรงเเรมแกรนริสมอน นำนักแสดงไปงานเลี้ยงคณะศึกษาศาสตร์ เฉลิมชัย หนองแส โรงแรมแกรนริสมอน บางบัวทอง 17 ต.ค. 2566 10:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
248 นำส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา สาธิตเกษตร ไอทีสแควร์- กงสุล ศูนย์ราชการ 11 ก.ย. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
245 สำรวจค่ายพักเเรม ม.4 ธีรภพ ชาดวง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 26 ธ.ค. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
244 แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 13 ก.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
243 แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 13 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
242 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร โรงเรียนสมาคมไทยญี่ปุ่น 8 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
241 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร โรงเรียนสมาคมไทยญี่ปุ่น 7 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
240 ทัศนศึกษา อ. อนุศักดิ์ สาธิตเกษตร รอบกรุงเทพ 9 ก.ย. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
239 ทัศนศึกษา อ.อนุศักดิ์ สาธิตเกษตร รอบกรุงเทพ 9 ก.ย. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
238 ซื้อของว่าง คุณ ประภัสสร สาธิตเกษตร ร้านวิตตอรี่ 5 ก.ย. 2566 14:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
237 ทัศนศึกษา อ.อนุศักดิ์ สาธิตเกษตร รอบกรุงเทพ 2 ก.ย. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
236 ทัศนศึกษา อ. อนุศักดิ์ สาธิตเกษตร รอบกรุงเทพ 2 ก.ย. 2566 08:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
235 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร โรงเรียนสาธิตเกษตรพหุภาษา ชลบุรี 29 ส.ค. 2566 06:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
234 ขอวีซานักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน อ. ธัชวิน สาธิตเกษตร อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 4 ก.ย. 2566 12:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
233 ซื้อของว่างประชุม คุณ ประภัสสร สาธิตเกษตร ร้านวิตตอรี่ 30 ส.ค. 2566 14:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
232 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 24 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
231 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 23 ก.ย. 2566 07:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
230 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 22 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
229 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 21 ก.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
228 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 20 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
227 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 19 ก.ย. 2566 07:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
226 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 18 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
225 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 17 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
224 อบรมวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก อ.ธีระวัฒน์ สาธิตเกษตร โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน 16 ก.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
223 รับพระ อ. สันติชัย สาธิตเกษตร วัดหัวลำโพง 7 ธ.ค. 2566 05:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
222 ประชุม อ. นพวรรณ สาธิตเกษตร โรงแรมเอเซีย 6 ก.ย. 2566 07:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
221 แข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ อ. สุนทรีย์ สาธิตเกษตร ม. รามคำแหง 19 พ.ย. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
220 แข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ อ. สุนทรีย์ สาธิตเกษตร ม. รามคำแหง 19 พ.ย. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
219 อัดรายการซุเปอร์จิ๋ว อ. ชัชนิ สาธิตเกษตร สตูดิโอ ลาดพร้าว101 27 ส.ค. 2566 06:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
218 สำรวจเส้นทาง ทัศนศึกษา อ. วาริณี สาธิตเกษตร จ.ราชบุรี 27 ส.ค. 2566 06:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
217 โครงการแลกเปลี่ยน อ. มยุรี สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 26 ส.ค. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
216 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร พหุภาษา ชลบุรี 22 ส.ค. 2566 07:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
215 ส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา สาธิตเกษตร ไอทีสแควร์ หลักสี่ 22 ส.ค. 2566 09:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
214 แข่งขันวิชาการ อ.ปิยวรรณ สาธิตเกษตร ม. รังสิต 8 ก.ย. 2566 07:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
213 แข่งขันวิชาการ อ. ปิยวรรณ สาธิตเกษตร siar singapore internationai ถ.พญาไท 19 ส.ค. 2566 10:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
212 งานศพสามี ผศ. พรทิพย์ แก้วบุญเรือง ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 16 ส.ค. 2566 17:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
211 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร ตึก 50ปี 16 ส.ค. 2566 09:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
210 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ อ. กฤษดา สาธิตเกษตร ม. เทคโนโลยีราชมงคล คลอง6 18 ส.ค. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
201 แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 7 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
200 แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 7 ก.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
199 แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 6 ก.ย. 2566 08:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
198 แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 6 ก.ย. 2566 08:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
197 แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 5 ก.ย. 2566 10:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
196 แข่งขันก๊ฬาแอนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 5 ก.ย. 2566 10:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
195 แข่งกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 4 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
194 แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 4 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
193 เข้าร่วงการแสดงต้อนรับ อ. เชาวน์วุฒิ สาธิตเกษตร อาคารวชิรานุสรณ์ ม.เกษตร 18 ส.ค. 2566 16:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
192 เข้าร่วมการแสดงต้อนรับ อ. เชาวน์วุฒิ สาธิตเกษตร อาคารวชิรานุสรณ์ ม.เกษตร 18 ส.ค. 2566 16:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
191 ซื้อของประชุม คุณ ประภัสสร สาธิตเกษตร วิคตอรี่ 18 ส.ค. 2566 13:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
190 นำหนังสือไปมอบ คุณ ปิยะฉัตร สาธิตเกษตร ศูนย์หนังสือ มก. 17 ส.ค. 2566 10:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
189 แข่งขันตอบปัญหา อ.บุษกร สาธิตเกษตร รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ศาลายา 25 ส.ค. 2566 06:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
188 ศึกษาดูงาน อ.สันติชัย สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา คณะวิทย์ มก. 21 พ.ย. 2566 08:30:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
187 ศึกษาดูงาน อ.สันติชัย สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา คณะวิทย์ มก. 21 พ.ย. 2566 08:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
186 ศึกษาดูงาน อ.สันติชัย สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา คณะวิทย์ มก. 21 พ.ย. 2566 08:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
185 ส่งของพระ อ.สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 21 พ.ย. 2566 06:00:00 นายชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
184 รับพระ อ.สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 21 พ.ย. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
183 ศึกษาดูงาน อ. สันติชัย สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา คณะวิทย์ มก. 20 พ.ย. 2566 08:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
182 ศึกษาดูงาน อ. สันติชัย สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา คณะวิทย์ มก. 20 พ.ย. 2566 08:30:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
181 ศึกษาดูงาน อ.สันติชัย สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา คณะวิทย์ มก. 20 พ.ย. 2566 08:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
180 แข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ อ. สมชาย สาธิตเกษตร ม. รามคำแหง 19 พ.ย. 2566 07:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
179 แข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ อ.สมชาย สาธิตเกษตร ม. รามคำแหง 19 พ.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
178 โครงการปลูกป่า ม.6 ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร สัตหีบ ชลบุรี 10 ก.ย. 2566 06:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
177 แข่งขันตอบปัญหา อ.ทัศนีวรรณ์ สาธิตเกษตร กระทรวงการต่างประเทศ 21 ส.ค. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
176 แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อ.วรรณพร สาธิตเกษตร รร. สาธิตพิบูลบำเพ็ญ จ. ชลบุรี 20 ส.ค. 2566 06:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
175 แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อ.วรรณพร สาธิตเกษตร รร. สาธิตพิบูลบำเพ็ญ จ. ชลบุรี 20 ส.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
174 แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อ. วรรณพร สาธิตเกษตร รร. สาธิตพิบูลบำเพ็ญ จ. ชลบุรี 19 ส.ค. 2566 06:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
173 แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อ. วรรณพร สาธิตเกษตร รร. สาธิตพิบูลบำเพ็ญ จ. ชลบุรี 19 ส.ค. 2566 06:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
172 ส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา สาธิตเกษตร สรรพากรพื้นที่7 ประกันสังคม 18 ส.ค. 2566 09:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
171 ส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา สาธิตเกษตร ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 17 ส.ค. 2566 07:30:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
170 ส่งเอกสารราชการ คุณ พิมพ์ตรา สาธิตเกษตร ไอทีสแควร์ 16 ส.ค. 2566 08:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
169 ประชุม สัมนา อ. สันติชัย สาธิตเกษตร โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 15 ส.ค. 2566 07:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
168 รับเสด็จ อ. วรวรรณ สาธิตเกษตร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 14 ส.ค. 2566 09:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
167 ทัศนศึกษา จ. อยุธยา อ. มลฤดี สาธิตเกษตร จ. อยุธยา 9 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
166 ถวายพระพร วันแม่ ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร ตึก 50ปี 11 ส.ค. 2566 08:30:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
165 กระทรวงแรงงาน คุณ พิมพ์ตรา สาธิตเกษตร ไอทีสแควร์ 10 ส.ค. 2566 08:30:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
164 งานณาปนกิจ มารดา ผศ.ภาวนา ภูมิศรีสอาด ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 7 ส.ค. 2566 13:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
163 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร ตึก 50ปี 10 ส.ค. 2566 09:30:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
162 มอบเกียรติบัตรนักเรียน ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร พหุภาษา 8 ส.ค. 2566 06:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
161 ทัศนศึกษา อ. ฐาปนา สาธิตเกษตร หอประวัติ ม.เกษตรศาสตร์ 10 ส.ค. 2566 08:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
160 ทัศนศึกษา อ. ฐาปนา สาธิตเกษตร หอประวัติ ม.เกษตรศาสตร์ 7 ส.ค. 2566 13:45:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
159 แข่งขันแฮนดฺฺฺฺฺฺ์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร ม. บูรพา 3 ก.ย. 2566 06:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
158 แข่งแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร ม. บูรพา 3 ก.ย. 2566 06:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
157 แข่งแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร ม. บูรพา 3 ก.ย. 2566 06:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
156 แข่งขันแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร ม. บูรพา 2 ก.ย. 2566 06:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
155 แข่งขันแฮนด์บอล อ.โกวิท สาธิตเกษตร ม. บูรพา 2 ก.ย. 2566 06:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
154 แข่งขันแฮนด์บอล อ. โกวิท สาธิตเกษตร ม. บูรพา 2 ก.ย. 2566 06:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
153 งานศพมารดา ผศ. ภาวนา ภูมิศรีสอาด ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 5 ส.ค. 2566 09:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
152 รับบัตรสอบtedet อ. ศุทธินี สาธิตเกษตร รร. ปราโมชวิทยา รามอินทรา 4 ส.ค. 2566 13:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
151 งานณาปนกิจศพ มารดา ผศ. ภาวนา ภูมิศรีสอาด คุณ พิมพ์ตรา สาธิตเกษตร วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 7 ส.ค. 2566 15:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
150 รับ-ส่ง วิทยากร อ. อิษยา สาธิตเกษตร ถนน นาคนิวาส ลาดพร้าว 5 ส.ค. 2566 08:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
149 รับของว่างประชุม คุณ พศวีร์ สาธิตเกษตร ร้านวิตตอรี่ 5 ส.ค. 2566 08:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
148 โครงการปลูกป่า ม.6 อ. ธีรภพ สาธิตเกษตร สัตหีบ ชลบุรี 10 ก.ย. 2566 06:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
147 โครงการปลูกป่า ม.6 อ. ธีรภพ สาธิตเกษตร สัตหีบ ชลบุรี 10 ก.ย. 2566 06:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
146 แข่งขันคณิตศาสตร์ อ. สุนทรีย์ สาธิตเกษตร รร. เตรียมอุดมศึกษา 16 ส.ค. 2566 07:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
145 โครงการแลกเปลี่ยน อ. สิขเรศ สาธิตเกษตร จ. อยุธยา 10 ส.ค. 2566 08:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
144 ศึกษา ดูงาน อ. มลฤดี สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 21 ส.ค. 2566 10:15:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
143 โครงการแลกเปลี่ยน อ. สุภัทรชัย สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ส.ค. 2566 05:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
142 ศึกษาดูงาน ป.1 คุณ จิราพร สาธิตเกษตร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 8 ก.ย. 2566 08:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
141 โครงการแลกเปลี่ยน ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 25 ก.ค. 2566 13:30:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
140 โครงการแลกเปลี่ยน ( รับ ) ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 23 ก.ค. 2566 13:30:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
139 รพ. มงกุฏวัฒนะ ( งานด่วน) อ. วรวรรณ สาธิตเกษตร รพ. มงกุฏวัฒนะ 21 ก.ค. 2566 16:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
138 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร ตึก50ปี 21 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
137 แข่งขันบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร รร. นายเรืออากาศ 17 ส.ค. 2566 07:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
136 แข่งขันบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร รร. นายเรืออากาศ 16 ส.ค. 2566 11:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
135 แข่งขันบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร รร. นายเรืออากาศ 16 ส.ค. 2566 11:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
134 แข่งขันบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร รร. นายเรืออากาศ 7 ส.ค. 2566 07:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
132 แข่งขันบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร รร. นายเรืออากาศ 3 ส.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
131 โครงการแลกเปลี่ยน อ. ธีรภพ สาธิตเกษตร รอบกรุงเทพ 2 ส.ค. 2566 08:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
130 แข่งขันบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร รร. นายเรืออากาศ 27 ก.ค. 2566 11:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
129 โครงการแลกเปลี่ยน อ. ธีรภพ สาธิตเกษตร จ.อยุธยา 26 ก.ค. 2566 08:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
128 แข่งขันบาสเกตบอล อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร รร. นายเรืออากาศ 25 ก.ค. 2566 10:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
127 ซื้อของประชุม คุณ ธีรพล สาธิตเกษตร top สาขาเกษตร 24 ก.ค. 2566 14:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
126 แข่งขันกีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 4 ก.ย. 2566 05:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
125 แข่งขันกีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 4 ก.ย. 2566 05:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
124 แข่งขันกีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 3 ก.ย. 2566 05:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
123 แข่งขันกีฑา อ. นุจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 3 ก.ย. 2566 05:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
122 แข่งขันกีฑา อ. นุจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 2 ก.ย. 2566 05:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
121 แข่งขันกีฑา อ. นุจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 2 ก.ย. 2566 05:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
120 แข่งขันกีฑา อ. นุจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 1 ก.ย. 2566 05:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
119 แข่งขันกีฑา อ. นุจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 1 ก.ย. 2566 05:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
118 ประชุมแข่งขันกีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬากีฑาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 31 ส.ค. 2566 08:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
117 โครงการแลกเปลี่ยน อ.ธัชวิน สาธิตเกษตร รอบกรุงเทพ 9 ส.ค. 2566 08:30:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
116 โครงการแลกเปลี่ยน ธัชวิน สาธิตเกษตร จ. อยุธยา 4 ส.ค. 2566 08:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
115 เยี่ยมผู้ป่วย ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร รพ. ภูมิพล 20 ก.ค. 2566 14:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
114 ประชุม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร ตึก 50ปี 20 ก.ค. 2566 10:20:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
113 โครงการแลกเปลี่ยน อ. สุภัทรชัย สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 23 ก.ค. 2566 13:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
112 ทัศนศึกษา อ.พันธ์ุวดี สาธิตเกษตร จ. สมุทรปราการ 3 ก.ย. 2566 07:00:00 ไม่ระบุ รถภายนอก อนุมัติ
111 ทัศนศึกษา อ.พันธ์ุวดี สาธิตเกษตร จ. สมุทรปราการ 3 ก.ย. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
110 แข่งขันตอบปัญหา อ. พันธ์วดี สาธิตเกษตร ศาลอาญา รัชดา 19 ส.ค. 2566 10:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
109 ส่งเอกสาร อ. ศุทธินี สาธิตเกษตร รร. ปราโมชวิทยา รามอินทรา 20 ก.ค. 2566 10:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
108 ประชุม ( รับ ) ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 19 ก.ค. 2566 02:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
107 ประชุมโอลิมปิก อ. ยุทธพันธ์ สาธิตเกษตร โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ 21 ก.ค. 2566 07:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
106 ทัศนศึกษา อ. เอกราช สาธิตเกษตร บางกระเจ้า 3 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
105 ทัศนศึกษา อ. เอกราช สาธิตเกษตร บางกระเจ้า 3 ก.ย. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
104 ทัศนศึกษา อ. เอกราช สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 27 ส.ค. 2566 07:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
103 ทัศนศึกษา อ. เอกราช สาธิตเกษตร จ. นครปฐม 20 ส.ค. 2566 07:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
102 ทัศนศึกษา อ. เอกราช สาธิตเกษตร จ. นครปฐม 20 ส.ค. 2566 07:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
100 โครงการแลกเปลี่ยน อ. สุภัทรชัย สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 31 ก.ค. 2566 20:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
99 โครงการแลกเปลี่ยน อ. สุภัทรชัย สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 27 ก.ค. 2566 20:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
98 ถวายพระพร ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร ตึก 50ปี 27 ก.ค. 2566 08:30:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
97 ถวายพระพร อ. วรวรรณ สาธิตเกษตร ตึก 50ปี 27 ก.ค. 2566 08:30:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
96 โครงการแลกปลี่ยน อ. สุภัทรชัย สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 25 ก.ค. 2566 13:30:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
95 โครงการแลกเปลี่ยน อ. สุภัทรชัย สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 25 ก.ค. 2566 13:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
94 ส่งของพระ อ. สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 25 ก.ค. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
93 รับพระ อ. สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 25 ก.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
92 โครงการแลกเปลี่ยน อ. สุภัทรชัย สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 23 ก.ค. 2566 13:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
91 ศึกษา ดูงาน อ. วัสกา สาธิตเกษตร บ. ซีวิคอโคเทค กระทุ่มแบน 21 ก.ค. 2566 08:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
90 อบรม อ. อภิชญา สาธิตเกษตร ม. ธรรรมศาสตร์ รังสิต 20 ก.ค. 2566 07:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
89 ส่งเอกสาร คุณ จิราพร สาธิตเกษตร สน. บางเขน 20 ก.ค. 2566 12:30:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
87 ส่งของพระ อ. สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 18 ก.ค. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
86 รับพระ อ. สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 18 ก.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
85 รับพระ อ. วรวรรณ สาธิตเกษตร วัดชลประทาน 15 ก.ค. 2566 07:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
84 ประชุม อ. อรวรรณ สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 15 ก.ค. 2566 05:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
83 ซื้อของกิจกรรรม คุณ พศวีร์ สาธิตเกษตร ห้างแม็คโคร 14 ก.ค. 2566 13:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
80 รับพระ อ.ภัทรสุดา สาธิตเกษตร วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 14 ก.ค. 2566 11:45:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
79 ส่งเอกสาร อ.อิษยา สาธิตเกษตร กรมสุขภาพจิต 13 ก.ค. 2566 11:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
78 ทัศนศึกษา อ.โกวิท สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 13 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
77 ทัศนศึกษา อ. โกวิท สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 13 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
76 ทัศนศึกษา อ.โกวิท สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 13 ก.ค. 2566 09:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
75 ส่งพัสดุ คุณ นงลักษณ์ สาธิตเกษตร ไปรษณีย์ มก. 12 ก.ค. 2566 10:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
74 ทัศนศึกษา อ.โกวิท สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 12 ก.ค. 2566 09:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
73 ทัศนศึกษา อ.โกวิท สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 12 ก.ค. 2566 09:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
72 ทัศนศึกษา อ.โกวิท สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 12 ก.ค. 2566 09:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
71 รับเอกสาร คุณ พศวีร์ สาธิตเกษตร เขตจตุจักร-วิคตอรี่ 11 ก.ค. 2566 13:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
70 ทัศนศึกษา อ.อนุศักดิ์ สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 8 ก.ค. 2566 08:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
69 ทัศนศึกษา อ. อนุศักดิ์ สาธิตเกษตร วัดอรุณ วัดหงษ์ 8 ก.ค. 2566 08:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
68 แข่งขันฮ็อกกี้ อ.นันพัชพร สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 7 ก.ค. 2566 06:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
67 แข่งฮ็อกกี้ อ. นันพัชพร สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 7 ก.ค. 2566 06:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
66 ส่งอาหารนักเรียน อ.โสจิรัตน์ สาธิตเกษตร ท้องฟ้าจำลองคลอง6 7 ก.ค. 2566 08:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
65 แข่งฮ็อกกี้ อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 6 ก.ค. 2566 07:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
64 แข่งขันฮ็อกกี้ อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 6 ก.ค. 2566 08:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
63 งานแนะแนว อ.อิษยา สาธิตเกษตร รพ. รามคำแหง 6 ก.ค. 2566 10:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
62 ทัศนศึกษา อ.สุนิสา สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 5 ก.ค. 2566 08:30:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
61 ทัศนศีกษา อ. สุนิสา สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 5 ก.ค. 2566 08:30:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
60 ทัศนศีกษา อ. สุนิสา สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 5 ก.ค. 2566 08:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
59 ส่งเอกสาร คุณ พิมพ์ตรา สาธิตเกษตร ประกันสังคม 5 ก.ค. 2566 09:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
58 รับพระ อ. แก้ว สาธิตเกษตร วัดไผ่เขียว 4 ก.ค. 2566 10:15:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
57 ทัศนศึกษา อ. พันธ์วดี สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 4 ก.ค. 2566 08:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
56 รับพระ อ. ณัฎฐา สาธิตเกษตร วัดพระศีรมหาธาตุ บางเขน 4 ก.ค. 2566 06:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
55 ส่งของพระ อ. สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 4 ก.ค. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
54 รับพระ อ. สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 4 ก.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
53 ซื้อของกิจกรรรม คุณ ประภัสสร สาธิตเกษตร ห้างแม็คโคร 3 ก.ค. 2566 09:30:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
52 แข่งขันฮ้อกกี้ อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 3 ก.ค. 2566 06:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
51 แข่งขันฮ้อกกีิ้ อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 3 ก.ค. 2566 06:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
50 แข่งขันฮอกกี้ อ. ศรัณย์ สาธิตเกษตร สนามกีฬาคลอง6 3 ก.ค. 2566 06:00:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
49 โครงการแลกเปลี่ยน ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรรณภูมิ 7 ก.ค. 2566 02:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
48 ทัศนศึกษา อ. พันธ์วดี สาธิตเกษตร รอบ ม.เกษตร 3 ก.ค. 2566 10:15:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
47 ค่ายจริยะธรรม ผู้อำนวยการ สาธิตเกษตร สวนธรรรมศรีปทุม 1 ก.ค. 2566 06:00:00 นาย ฤทธิรงค์ วงษ์กลัด รถตู้ อนุมัติ
46 ค่ายจริยธรรรม อ.กานตพงศ์ สาธิตเกษตร สวนธรรรมศรีปทุม 1 ก.ค. 2566 11:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
45 คายจริยะธรรม ธีรภพ สาธิตเกษตร สวนธรรมศรีปุทม 1 ก.ค. 2566 06:00:00 นาย ภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์ รถตู้ อนุมัติ
44 ส่งของพระ อ. สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 12 ก.ย. 2566 06:00:00 อนุมัติ
43 รับพระ อ. สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 12 ก.ย. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
42 ส่งของพระ สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 5 ก.ย. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
41 รับพระ สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 5 ก.ย. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
40 โครงการแลกเปลี่ยน อ.ทัศนีวรรณ์ สาธิตเกษตร สนามบินสุวรรฌภูมิ 6 ส.ค. 2566 14:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
39 นำนักเรียนแข่งขัน อ. เจนวิทย์ สาธิตเกษตร สยามพารากอน 1 ก.ย. 2566 06:30:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
38 ส่งของพระ รอง สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 29 ส.ค. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
37 รับพระ รอง สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 29 ส.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
36 ทัศนศึกษา อ. มลฤดี สาธิตเกษตร ม. ราชภัฎสวนสุนันทา 22 ส.ค. 2566 10:15:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
35 ส่งของพระ รอง สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 22 ส.ค. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
34 รับพระ รอง สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 22 ส.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
33 รับวิทยากร อ. ลัทธพล สาธิตเกษตร ประชานิเวศน์ 18 ส.ค. 2566 14:30:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
32 ทัศนศึกษา อ. มลฤดี สาธิตเกษตร ดี โอลด์สยามพลาซ่า วังบรูพา 15 ส.ค. 2566 10:15:00 นายกันตพล วงษ์ภักดี รถตู้ อนุมัติ
31 ส่งของพระ รอง สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 15 ส.ค. 2566 06:00:00 ชัชชัย รถกะบะ อนุมัติ
30 รับพระ สุวิกรม สาธิตเกษตร วัดเสมียนนารี 15 ส.ค. 2566 06:00:00 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ รถตู้ อนุมัติ
29 ขนอาหารเด็กนักเรียน อ. เยาวนาถ สาธิตเกษตร พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 11 ส.ค. 2566 09:00:00 นาย อนุรักษ์ จิตร์เหิม รถตู้ อนุมัติ
27 แข่งขันกีฑา อ. นุชจรี สาธิตเกษตร สนามกีฬาแห่งชาติ 11 ส.ค. 2566 05:00:00 นายชาญชัย บัวหลวง รถตู้ อนุมัติ
26 แข่งขันกีฑา